banner1-01


bar Program İçin >> Program


bar Sunuş

Her şeyin küresel olarak çok hızlı değiştiği dünyamızda tedarik zincirleri her geçen gün daha maliyetli, risklere açık ve karmaşık yapıya dönüşmektedir. Tedarik Zinciri Yönetim süreçleri ve operasyonel uygulamaları günümüz rekabet koşullarında kuruluşların sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde sürdürülebilir başarı; Tedarik Zinciri boyunca üretilen değerin arttırılması, rekabetçi bir satın alma fonksiyonu oluşturulması, üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi, müşteri talebinin karşılanması için uygun bir tedarik sisteminin kurulması, tedarik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Konferansımızın amacı, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan kişi ve kuruluşların iyi ve örnek uygulamalarını, başarı ve başarısızlıklarını, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform yaratmak, deneyim ve uygulamaların tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan profesyoneller tarafından aktarılmasını sağlamaktır.

Etkinliğimizde tedarik zinciri yönetimi konusundaki deneyimler, uygulamalar ve trendler, deneyim paylaşım oturumları, seminerler, panel, açık oturum, konferans, söyleşi, vaka analizi, ideaton vb. sunum teknikleri kullanılarak katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR