Makina Mühendisleri Odası meslek alanına katkıda bulunma sorumluluğunun gereğini yerine getirmek için çalışmakta ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemektedir. Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonumuz üyelerimizden gelen öneri ve görüşleri değerlendirerek meslektaşlarına faydalı olacak konularda etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Şubemizin bu etkinlikleri düzenlemekteki hedefi, kuruluşlarda çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanları seçilen konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı bir araya getirerek çağdaş, doğru ve bilimsel bir platformda konuya ilişkin sağlıklı bilgi edinilmesini sağlamaktır.

Farklı konularda yurt içi ve yurt dışından alanlarında en yetkin kişiler kabul edilen konuşmacıların katılımları ile gerçekleştirilen bu etkinlikler sayesinde çeşitli sektörlerde çalışan meslektaşlarımıza ulaşılarak son derece verimli ve bilgilendirici paylaşımlarda bulunulmuştur.

Bu etkinliklerimizin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

6 Sigma Yalın Konferansları // 9-11 Mayıs 2008
Endüstri Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ve Sergisi // 30 Eylül-1 Ekim 2011
Toyota Tarzı Üretim ve Yönetim Anlayışı // 18 Nisan 2014
Dünyayı Uçuran TPM // 21 Haziran 2014