SERGİDE YER ALAN
PROJE SUNUM VE ÖZETLERİNE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
SERGİLENEN PROJE SAYISI
KOBETSU ÖNCE-SONRA
ÜRETİM 12 20
ENERJİ 7 12
KALİTE 8 13
İSİG 3 18
SMED 4
TOPLAM 34 63
GENEL TOPLAM 98

 

SERGİLENEN PROJELER
KOBETSU KAIZENLER
Jantlarda Gri Toz Boya Sarfiyatının Azaltılması // Üretim
Cevher Jant
Sunum
Toz boya maliyetinin büyük çoğunluğunu oluşturan gri toz boya, jant üzerindeki önemli maliyet kalemlerinden birisidir. Gri toz boyanın sarfiyatında yapılacak olan iyileştirmeler, jant maliyetimizi azaltacağından dolayı bu konuda yalın 6 sigma Yeşil Kuşak projesi yapılması kararlaştırılmıştır. Proje öncesi dönem baz alınarak en düşük değer 225,63 gr/m2 hedef kabul edilmiştir. Toz boya uygulama kabinini besleyen hava hattının basıncındaki dalgalanmaları önlemek için hava hattı revize edilmiştir. En çok üretilen 3 modelin 3 farklı bölgesindeki kalınlık değerleri incelenerek yoğunlaşılması gereken bölgeler ortaya çıkartılmıştır. Bu bölgelerdeki boya kalınlıklarını azaltmak için toz boya robot programının adımları Avix programında incelenerek optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.  83.000€/yıl tasarruf edilmiştir.
Gerilim Giderme ve Kumlama Operasyonlarının Kaldırılması // Üretim
Dönmez Debriyaj
Sunum

Döküm kafes parçalarında gerilim giderme operasyon süresinin 9,5 saat süren bir operasyon olması hem operasyon maliyetlerinin artmasına hem de müşteriye teslim zamanının uzamasına sebep olmaktaydı. Malzemenin içyapısında, müşteri beklentisi aynı şekilde kalması hedeflenerek bu operasyonun kaldırılması amaçlanmıştır.

Gerilim giderme operasyonun kaldırılması için yapılan çalışmada; gerilim giderilmiş ve giderilmemiş parçalar Finlandiya’da Stresstech Oy firması tarafından PRISM yöntemi ile parçaların kalıntı gerilim derinlikleri ölçüldü.

Gerilim giderme sonrasında mikro yapısal özelliklerde perlit oranının az oranda azaldığı, grafit lamellerinin uzadığı görülmüştür. Yapılan testlerde dökümlerin sadece yüzeylerinde kalıntı gerilim oluştuğu ve gerilim giderme operasyonu sonrasında olumsuz soğuma koşulları sebebi ile yüzeyde tekrar gerilim oluştuğu tespit edilmiştir. Kontrollü bir şekilde gerilim giderme operasyonu yapılmadan imalatı yapılan ürünlerde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.

Keçe Hazırlama İşleminin Hızlandırılması // Üretim
Ege Profil
Sunum

Laminasyon üretim faaliyetinde Keçe, primer maddesinin profil yüzeyi ile temasını sağlayan önemli bir etkendir. Keçe hazırlama işleminin uzun sürmesi nedeni ile Kobetsu Kaizen projemiz başlatılmıştır. Yapılan 5N 1K analizi sonucunda, manuel olarak gerçekleştirilen keçe hazırlama işlemi için basit ama etkili bir cihaz yapılmasına karar verilmiştir.

Aksiyonlar planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Yapılan değerlendirme ve doğrulama sonucunda;

– Keçe kesimi için 32 dakika olan işçilik süresi %89 oranında azalarak 3,5 dakikaya indirilmiştir.
– Parça kesiminde kullanılan bıçak sayısında tasarruf sağlanmıştır.
– Keçe kesim işlemi daha ergonomik hale getirilmiştir.

A3N Programı Üretim Verimliliği İyileştirme // Üretim
Fokker Elmo
Sunum
Airbus A330 Neo yolcu uçağı kablo ağı üretim proseslerinde yaşanılan verimlilik kayıplarını ortadan kaldırmak için başlatılan projede verimliliğin düşmesine etkisi olan problemlerin kök nedenleri bulunarak çözüm aktiviteleri belirlenmiştir. Projede genel olarak metot iyileştirme çalışmaları yapılarak katma değersiz adımların elimine edilmesine odaklanılmış ve hedeflenen verimlilik hedefine ulaşılmıştır.
COS F Verimliliğinin Arttırılması // Üretim
İnci GS Yuasa Akü
Sunum
2018 yılı montaj hattı performans değerlendirmesi sonucunda müşteriye bir seferde daha fazla akü gönderebilmek ve bu bağlamda proses maliyetlerini en aza indirerek rekabetçilik avantajı sağlamak için böyle bir proje seçilmiştir. Hat-F’de akülerdeki plakaların bir araya getirilip kurşun dökümünün yapıldığı COS (Cast On Strap) prosesinde oluşan problemlerden dolayı verimsizlikler yaşanmaktaydı. Bu verimsizliğin tespit edilip ekip üyeleriyle proje başlangıcının yapılmasıyla birlikte, üyelerle yapılan düzenli toplantılar sonucu iş planı oluşturuldu. En düşük verimliliğe sahip Hat-F’nin darboğazı COS-F prosesinin analizleri yapılıp aksiyon listesi hazırlandı. COS prosesindeki kutulama istasyonu, soğutma, piston, flux grubu, pompa, kalıp, kulak düzeltici ve zarflama problemlerindeki kayıplar giderilerek verimlilik %19 arttırıldı.
Justdoit // Üretim
Maxion Jantaş
Sunum
Ortalama vardiya adedinin 2016 ile 2017-Ağustos arasında %14’lük düşüşü projenin önceliklendirilmesine sebep olmuştur. Proje özelinde hattın OEE kayıpları ve trendi incelendiğinde Performans kayıpları ve Hat Duruşları odaklanılacak iyileştirme noktaları olarak belirlenmiştir. Proje için hattın sipariş tahminleri göz önüne alınarak 281 adet/vardiyadan 325 adet/vardiyaya %16’lık iyileşme hedef verilmiştir. Proje analiz aşamasında ürün bazlı CT analizleri AviX programında 1/10 saniyelik karelerle incelenerek problemler tespit edilip proje ekibi ile beyin fırtınası yöntemi ile alınacak aksiyonlar tespit edilip proje planı çerçevesinde aktif hale getirilmiştir. Proje sonucunda ortalama vardiya adedinde %18’lik iyileşme sağlanıp yıllık 72.000€ kazanç elde edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler Önce Sonra Kaizenler ile kayıt altına alınıp yaygınlaştırma fırsatları için kaynak oluşturulmuştur.
TBS 5 Kutulama Prosesi Üretim Verimliliğini Arttırma Projesi // Üretim
Mutlu Akü
Sunum
Mutlu Akü Montaj Bölümü 5. üretim hattında duruşlar olmasından dolayı üretim kayıpları oluşuyor bunun sonucu olarak da üretim verimliliği düşük gerçekleşiyordu. 5. üretim hattı makinalarında geçmişe dönük arıza, duruş ve ayar sürelerini incelediğimizde, ortaya çıkan ana problemin kutulama prosesinde olduğu görüldü. Kutulama prosesindeki problemin kök neden analizi sonucunda tutucu çenelerin sebep olduğu kalite problemleri, arıza duruş ve ayar sürelerinin uzun olması gibi sonuçlara ulaştık. Mevcut 35 adet hidrolik tutucu çenenin (yedeklerle beraber) yerine pnömatik 3 adet tutucu çene sisteme adapte edildi. Çalışma sonucunda arıza, ayar ve bakım kaynaklı kayıpların önüne geçildi. Yedek parça maliyetleri önlendi. Üretim verimliliği arttırıldı. Prosesde iş güvenliği riskleri giderildi.
Tavlama Makinesi Karbon-Fırça Alev Alma Problemi Çözümü // Üretim
Nexans Türkiye
Sunum

“Tavlama Makinesi Karbon-Fırça Alev Alma Problem Çözümü” ilgili tavlama makinesindeki elektrik iletim (1200Amper) elemanları olan, karbon fırçaların üretim esnasında alev alma probleminden doğdu.

Proje başlangıcında, son bir yıl içerisindeki arıza sayısı 15 adet, proje bitiminde yakalanan başarı “0 Hata” (Son 12 ay). Arıza maliyeti, 1800€/arıza.

Proje; özellikle, yapılan Fenomen Analizi (5-Why) ve analitik işlemler ile öne çıkıyor. Proje ekibi Beyaz-Mavi yaka üretim ve yardımcı tesisler bölümlerinden olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır.

Problem bildirimi, günlük rutin saha toplantılarından gerçekleşti. (Saha Toplantı Katılımcıları: Takım liderleri ve operatörler)

Projenin amacı, hedeflenen tarih içerisinde sorunu “kökünden kurutmak”

Tel Çekme ve Soğuk Şekillendirme Arası Stok Seviyesinin Düşürülmesi // Üretim
Norm Somun (Salihli Şubesi)
Sunum

Proje başlangıcında fabrikamıza ait değer akış haritalaması yapıldı. Yüzey işlem- Tel Çekme ve Tel Çekme – Soğuk şekillendirme arasında hammadde fazlalığı ortaya çıktı. Ara stoklardaki düzensizlik, aranan hammaddenin bulunamaması ve hammadde fazlalığının olduğu bir yerde malzeme beklemenin yaşanması da bu konu hakkında bir çalışma yapmamız gerektiğini ortaya çıkardı.

Mevcut durumda 1.409 dakika olan malzeme bekleme süresi 100 dakika olarak hedeflenmiş ve proje ekibi kurulmuştur. Analiz aşamasında yaşanan sorunları üretimle canlı şekilde yaşayarak önlem alındı. 2018 de hedef 100 dakika iken 97 dakika seviyesine düşürülmüştür. Yıllık net kazancın 31.421 € olarak hesaplanmıştır. Tel çekme-Soğuk Şekillendirme arası yapılan bu çalışma Yüzey İşlem – Soğuk Şekillendirme arasına yaygınlaştırılmıştır.

Numune Üretim Sürecinde Atılan Burç Sayısının 4 Ay İçerisinde %96 Azaltılması // Üretim
Olgun Çelik
Sunum

Montaj bölümünde bulunan burç çakma tezgahlarında makas gözlerine hidrolik presler yardımıyla burç çakılmaktadır. Devamında, bir başka proses olan ön yükleme tezgâhında makaslar istenilen kavise getirilip bazı özellikleri test edilmektedir. Numune üretim sürecinde, ön yükleme sonrası istenilen değerler sağlanamadığı zaman makaslar burçlar ile birlikte hurda edilmekteydi. 2017 yılı verileriyle yapılan analizler sonucu bozulan komponentlerin maliyet oranında %57 ile ilk sırada burçların yer aldığı ve aylık ortalama 233 adet burcun hurda edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan Kaizen çalışmasında tasarlanan aparat ile, burçların zarar görmeden demonte edilmeleri sağlandı. Çalışma sonucunda hurda edilen burç sayısı aylık ortalama 233 adetten 10 adede düşürülerek %96 azaltıldı.

Dolgu Tesisi Basma Pompasının Flanş Kaynaklı Duruşlarının %50 Azaltılması // Üretim
Tüprag
Sunum
Efemçukuru Altın Madeni yeraltı ve proses bölümlerinden oluşmaktadır. Yeraltında kes-doldur yöntemi üretilen cevher, yerüstü prosesinde zenginleştirilmektedir. Proses; kırma-eleme, öğütme, flotasyon, filtre ve dolgu bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümler seri şekilde çalışmakta ve biri durduğunda üretim aksamaktadır. Dolgu bölümündeki basma pompası, yeraltı üretim boşluklarını dolgu malzemesi ile doldurmak amacıyla kullandığımız makinedir. Pompada yapılan arıza tespit analizinde; %78.5 oran ile ilk sırada olan flanş hasarları, 310saat/yıl plansız duruşa ve %210 bakım maliyet artışına sebep olmuştur. Mevcut durum analizi sonrasında flanş hasarları azaltmak için kazien ekibi kurularak, kök neden analizleri ve karşı önlemler çıkarılmıştır. Bunun sonucunda 250 saat/yıl plansız duruş azaltıldı ve %164.5 bakım maliyeti azaltılmıştır.
Paketleme Hattında Üretim Verimliliği Arttırma Kaizeni // Üretim
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara Fabrikası Mobilya Üretim paketleme hattında, üretimi tamamlanmış malzemelerin sevk edilmesi için karton ve strafor kullanarak kutulama işlemi yapılmaktadır. Paketleme için yaptığımız bu çalışma (HAT DENGELEME&ERGONOMİ&MUDA) ile beraber darboğaz kısımları belirlendi. Belirlenen olumsuz durumlar için kaizenler yapılarak paketleme hattındaki çalışmalar sonucunda %17 verimlilik artışı gözlendi.
Basınçlı Hava Maliyetinin Düşürülmesi Kobetsu Kaizeni // Enerji
Acro TK
Sunum

Acro Tk firması olarak ’Ölçemediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremeyiz’’ felsefesi ile yola çıkarak kullandığımız enerji miktarını tüm makine ve ekipmanlarımızda online takip sistemini kurarak analiz ettik.

Fabrikamızda en fazla elektrik tüketiminin Basınçlı Hava üretimi için gerçekleştiğini gördük.

Kök Neden analizi sonucu kompresör veriminin düşük olduğunu, basıncın gereğinden yüksek üretildiğini, hatlarda yaşanan kaçakların olduğu gördük.

Yaptığımız iyileştirmeler ile basınçlı hava için kullanılan enerjiden %68 oranında bir kazanç sağladık.

Yardımcı Tesislerde Elektrik Tüketiminin Azaltılması // Enerji
Cevher Jant
Sunum

2017 Yılı birim jant başına düşen elektrik enerjisi tüketim değerlerini bir yıl içerisinde %13’lük bir iyileştirme hedeflenerek, tüm fabrika genelinde spesifik elektrik tüketimlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak projesi olarak çalışılmıştır.

Alınan aksiyonlardan sonra iyileşmeler Ocak 2018 itibariyle görülmeye başlanmıştır. Tesiste günlük kontrol kayıt listesi tutularak performanstaki anlık değişimler incelenerek trend analizleri yapılmaktadır. Yapılan iyileştirmelerden sonra hedefe ulaşarak sürdürülebilir hale getirilmiştir.

2017 Yılı birim jant başına düşen elektrik enerjisi tüketimleri 18,4 kwh/jant olarak gerçekleşmiştir. Deney tasarım çalışmaları ile optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ambara teslim edilen spesifik elektrik tüketimini bir yıl içerisinde 18,4 kWh/amb.adet ‘ten %13’lük bir iyileştirme yaparak 16,00 kWh/amb.adet ‘in altına düşürülmüştür. 9 ayda yaklaşık 208.000/€ tasarruf sağlanmıştır.

Conta Üretiminde Enerji Tasarrufu // Enerji
Ege Profil
Sunum

Conta üretimi için harcanan enerji tüketimi bize kaizen yapma potansiyeli olan noktaları göstermiştir. 3 kişilik Kobetsu Kaizen ekibi oluşturulmuştur. Kayıpların analizi yapılmış ve bu analizler doğrultusunda “Natural granül ile boya karışım” aşamasında harcanan enerjiden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda da “granülün tedarikçi firmadan boya karışımlı olarak temin edilmesi” kararı verilmiştir.

Aksiyonlar planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Yapılan değerlendirme ve doğrulamalara göre;

– 16 adet emici blower, 2 adet ana blower ve 5 adet mikser blower kullanım dışı bırakılarak yıllık 185.040 kW elektrik tasarrufu sağlanmıştır.
– Ayrıca; gri ve siyah boya alım miktarları azaltılmıştır.

Fabrika Enerji Maliyetlerinin Azaltılması // Enerji
Elba
Sunum
Panel radyatör üretim tesisimizde; Panel boyama prosesinde, paneller yaş boya daldırmaya girmeden önce üzerlerinde biriken yağ vb. kalıntılardan arınması için püskürtme yöntemi kullanılan banyolardan geçmektedir. Su debisi motordan bağımsız olarak sadece su vanasından manuel olarak aç-kapat işlemiyle ayarlanıyordu. Bu da motorun fazla akım çekerek enerji tüketimlerinin artmasına sebep oluyordu. Enerji tüketim maliyetleri azaltılması için pompalara sürücü takılarak hız ayarları operatörden bağımsız olarak yapılması sağlanmıştır. ‘FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI’’ adlı Kobetsu Kaizen çalışmasıyla boyahanelerde kullanılan pompaların enerji tüketim miktarı %75 oranında azaltılmıştır.
Teknik Çizim Çekme Problemi İyileştirme // Enerji
Fokker Elmo
Sunum
Yapılan analizler doğrultusunda, 10 m. ve üzeri uzunluğa sahip teknik çizim kağıtlarının yazdırıldıktan bir süre sonra kısaldığı ve tolerans dışı bir uzunluğa dönüştüğü gözlenmiştir. Kök neden analizine ve gerçekleştirilen denemelere göre problemin nedeninin nem oranları olduğu tespit edilmiştir. Çözüm olarak, tesis içerisindeki nem oranını %40’ın altına düşmeden kontrol edebilecek bir sistem kurulmasına karar verilmiştir. Bu sayede, teknik çizim kağıtlarının kısalma probleminin ve tek kullanım sonrasında imha edilmesinin önüne geçilmiştir.
Kalender Atıl Enerjinin Geri Kazanımı Sistemi Çalışması // Enerji
Sanem Plastik

PVC film üretiminde kullanılan Kalender Makinasının arıza paretosu incelendiğinde Silindir kaynaklı arıza duruşlarının paretonun 2. Sırasında olduğu görüldü. Bu konu ile ilgili takım çalışması başlatıldı.

Kalender makinasında bulunan büyük silindirler birbirlerine çok yakın bir şekilde, aynı yönde ve birbirlerinden 10% hız farkı olacak şekilde dönmektedir. Bu hız farkı sebebi ile silindirler birbirlerini sürüklemeye başlamaktadır.

Takım aksiyonları ile sürüklenen silindirde ortaya çıkan fazla enerjinin, diğer silindire aktarılarak enerji kazanımı ve arıza kaynaklı duruş sürelerinin azaltılması hedeflenmiştir.

Sonuç olarak yapılan çalışmalar sonucu silindir kaynaklı arıza duruş süresi 0’a indirilmiş ve 9 kw/h lik bir elektrik enerjisi tüketimi azaltılması sağlanmıştır.

Yeraltı Enerji Tüketiminin %10 Azaltılması // Enerji
Tüprag
Sunum
Tüprag Efemçukuru Altın Madeninde temiz havayı çalışma ortamlarına iletebilmek için tali fanlar kullanılmaktadır. Bu fanlar anlık olarak 1570 kW/h enerji tüketmektedir. İşletmemiz enerji verimliliği kapsamında 2018 hedefi olarak kullanılan enerjinin %10 düşürülmesi hedeflendi. Bu hedef ile fanlar talep kontrollü havalandırma sistemine göre yönetilmeye başlanıldı. Bu kaizen kapsamında personel ve ekipmanlara göre gerekli hava miktarları hesaplandı. Bu hesaplamalar sonucu fanlar üzerinde algoritma oluşturuldu. yeraltı wi-fi ağı yardımı ile personel, ekipman ve fan iletişime geçirilip hesaplanan hava miktarlarına göre fanlar çalıştırıldı. kaizen öncesi enerji tüketimimiz 18.48MW/yıl iken kaizen sonrası 9.24 MW/yıl’a düşmüştür.
Alaçatı Başlık Modelinde SSH Şikayetlerinin Azaltılması // Kalite
Alfemo
Sunum
Proje, Alaçatı Başlık modelinde Satış Sonrası Hizmetleri Birimimize gelen panel kırılma şikâyetlerini iyileştirme gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Başlık ve yan panellerin bağlantı şeklindeki uygulama hatası, kuvveti tek bir noktada toplayıp yükü tamamen bağlantı elemanı üzerine bindirmekteydi. Bağlantı elemanını monte etmek için kullanılan vida kısa gelmekte ve bağlantı noktasına binen yük arttıkça panelde patlama yapmaktaydı. Dayanıklılığı artıracak ve kuvvetin tek bir noktada toplanmasını önleyecek yeni bağlantı aparatının (braket) kullanılması kaizeni ile SSH maliyetleri azalmış, panel kırılma şikayeti ortadan kaldırılmıştır.
CVR 381 Fire İyileştirme // Kalite
Cevher Jant
Sunum
Bu projede kök neden analizleri ve sonrasında Deney tasarım ile optimizasyon çalışmaları yapmıştır. %13,5 toplam iyileşme oranını yakalamak için paretodan çıkan her bir hata(fire) türünden ne kadar iyileştirme yapılması gerektiği belirlendi. Bu hedefler geçmiş aylarda gerçekleşmiş min. hata oranlarına ve ulaşılabilirlik durumlarına göre belirlenmiştir. Projemizin hedefi, yıl içinde gerçekleşen en düşük fire oranı dikkate alınarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Toz boya kurtarma oranlarının da artmaması hedeflenmektedir. Bu proje Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak projesi olarak çalışılmıştır. Yaklaşık 85.000 €/9 ay tasarruf sağlanmıştır.
ITE Torque-Plate Yüzey Tırlama Kalite Problemi // Kalite
Ege Fren – Esb Şube
Sunum

2017 yılı CNC hattı %0,63’lük yeniden işleme oranı ile kurumsal şirket hedefinin üstünde kalmıştır. Ürün grubu bazlı pareto analizi sonucunda, ITE Torque Plate üzerinde çalışma yapılmasına karar verilmiştir. ITE Torque Plate hata türüne göre incelendiğinde yeniden işlemenin %90’lık bölümünün yüzey tırlama problemi kaynaklı olduğu görülmüştür.

Yeniden işleme sonucu doğuran 8 unsur, kök neden analizi yapılarak tespit edilmiştir. Önceliklendirme matrisi sonucu elde edilen skorlara göre kök nedenlerin çözüm önerileri sırasıyla denenmiştir.

Parça aparata bağlandığında flanş yüzeyi kısmında dayama bulunmamaktadır. Parça tek bağlamada işlenmekte ve bu yüzey bağlama esnasında arkada kalmaktadır. Dayama eklenebilmesi için işlemesinin 2 bağlamada yapılması düşünülmüştür. Yapılan denemeler olumlu sonuç vermiştir. Kaizen sonuçlarının 3 aylık takibiyle %0,63 olan CNC hattı yeniden işleme oranı %0,49 değerine gerilediği gözlenmiştir.

Ters Kontak Önleme Projesi // Kalite
Fokker Elmo
Sunum

Yapılan risk analizlerine ve tamir datalarına göre, kablo ağı üretimi prosesleri içerisinde hataya en açık prosesin “konnektörlere kontak takma” prosesi olduğu sonucuna varılmıştır. Hatanın kök nedeni incelendiğinde, karmaşık bir kablo numarasının ve konnektör üzerindeki çok küçük bir konnektör yuva numarasının eşleştirilmesinin manuel bir proses olduğu ve manuel proseslerin hataya açık olduğu görülmüştür. Çözüm için prosesteki manual kontrollerin daha otomatik hale getirilmesi üzerine çalışılmış ve “Işık Destekli Kontak Takma Cihazı” geliştirilmiştir. Artık operatör, prosesi aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirmektedir:

1. Konnektörün cihaza takılması
2. Kablo’ya atanan barkodun okutulması
3. Konnektörde ilgili yuvada ışık yanması
4. Kablonun ucundaki kontağın konnektöre takılması

Kutu-Kapak Yapışma Probleminin Azaltılması // Kalite
İnci Gs Yuasa Akü
Sunum
Mevcut durum analiziyle proje hedeflerimizi belirledik. İhtiyaçlara göre ekipler ve sorumluları belirlendi. Problem çözme teknikleriyle kök-nedenler ve potansiyel riskler belirlendi, zaman planı çıkartıldı. Proje ekipleriyle düzenli toplantılar yapılarak gidişat hakkında analizler yapıldı ve ihtiyaçlara göre yeni aksiyonlar tanımlandı. Proseslerde standartlaştırılmaya gidilerek bazı alanlarda operatör müdahalesi kaldırıldı. Bazı kutu-kapaklarda ar-ge ve mühendislik bölümleriyle tasarım değişiklikleri yapıldı. Sehimlenme probleminin çözmek için kutu sehim aparatları devreye alındı. Kutu tedarikçisiyle ortak çalışıldı ve ambalajlama metodu iyileştirilerek stoklamadaki kutu sehimlenme önlendi. Aksiyonlar devreye alınıp takibi yapıldıkça belirgin iyileşme gözlemlendi. Sonuçlar sayısal verilerle ispatlanabilir niteliktedir. Aynı iyileştirmelerin diğer tiplere sağlanabilmesi için aksiyonların yaygınlaştırması da gerçekleştirilecektir.
Bizderyok // Kalite
Maxion Jantaş
Sunum
2016 yılı fabrika rework oranının 2017’de %17 oranında artış, 2017 hedefine göre ise %20 sapma göstermesi projenin ana metriğinin seçilmesinin nedenidir. Yapılan hatlara göre dağılım doğrultusunda 5. kasnak montaj hattına odaklanılmış olup %15 seviyesindeki rework oranının %50 iyileştirme ile %7,5 seviyesine çekilmesi hedeflenmiştir. Ürün ve hata bazında kırılımlar ile analiz noktaları tespit edilip DPU analizi ile parça başına düşen hata sayısı ve hata bölgeleri dağılımı çıkarılmıştır. Neden-Neden analizi ile kök nedenler tespit edilip aksiyonlar aktif hale getirilip %64’lük iyileşme ve 22.000 € kazanç ile proje tamamlanmıştır.
Başlangıç Firesi Çalışması // Kalite
Sanem Plastik

Masa örtüsü üretiminde geri dönüştürülemeyen fireler incelenmiş ve bunların büyük çoğunluğunun Baskı makinasında oluşan renkli fireler olduğu görülmüştür. Bu konu ile ilgili QCC takımı kurulmuştur.

Baskı işleminde; baskıya ilk başlanılan durum ile baskı yapılacak desenin tam olarak oluştuğu durum arasındaki fireye baskı başlangıç firesi adı verilir. Bu firelerin tekrar kullanılması için çalışmalar yapılmış ve bu firenin tekrar tekrar kullanılabilecek hale gelmesi sağlanmıştır.

Sonuç olarak yapılan iyileştirmeler ile baskı makinasında ortaya çıkan renkli fire 83% oranında azaltılmıştır. Ayrıca bu firelerin azaltılması sonucu makine OEE değeri 2,5% oranında arttırılmıştır.

Ambalaj İçinde Kırık // Kalite
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara İşletmesi 2018 stratejik hedefleri doğrultusunda Müşteri şikayetlerini azaltmaya yönelik projeler yapılmaktadır. Müşteri şikayetleri içerisinde önceliği en fazla olan şikayetlerden Ambalaj İçinde Kırık Şikayetlerinin Azaltılması için Majör Kaizen ekibi kurulmuştur. ( Son altı ayda 103 şikayet, şikayetlerin satış adetlerine oranın  %0,15 olduğu gözlenmiştir.) Yapılan analizler sonrasında üretim hatlarında paketleme detaylarında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Depolama ve lojistik aşamalarında Taşıma – Depolama kurallarının belirlenmesi ve standartlaştırılması sonrasında hatada belirgin bir azalma, servis ve yedek malzeme kullanımın azaltılması ile de 9924 Tl kazanç sağlanmıştır.
Manual Dolum Hattı Kobetsu Kaizeni // İSİG
Groupe Atlantic
Sunum

2018 yılına girerken yaptığımız ergonomi anketi sonucu en çok ergonomik şikayetin manuel dolum hattında çalışan arkadaşlarımızdan geldiğini gördük. Hattaki ergonomik risk analizlerinden sonra da en büyük sıkıntının ağır yük kaldırma ve belden dönerek malzeme almalardan ötürü bel ve kol ağırlıklı ergonomik uygunsuzluklar olduğunu tespit ettik.

Hattaki ergonomik uygunsuzluk puanlarını %50 düşürmek üzere başladığımız projede tüm işlem basamakları incelendi, uygunsuzluklara sebep olan noktalar belirlendi. Tüm uygunsuzluklar için aksiyonlar operatörlerin de katılımı ile çözüme bağlandı.

Bu problemlerin çözülmesinden sonra ergonomik uygunsuzluk puanları %57 düşürülürken, manuel işçilik ile çalışan hatta gün içi oluşan yorgunlukların ve ağrıların azaltılmasına paralel olarak da hattın verimliliğinde %10’luk artış gözlemlendi.

CNC Delik Makinasında İş Kazalarını «Sıfıra» İndirilmesi // İSİG
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara Modüler üretim Makine hattında bulunan Biesse Çoklu delik makinasında 2018 yılı içerinde 1 adet ciddi yaralanmalı kaza yaşanması nedeniyle çoklu delik makinasında iş kazalarını sıfıra indirmek amacıyla majör kaizen çalışması yapıldı. Makine malzeme tutma klapelerinin bulunduğu alana sadece işlenecek parça girecek, el girmeyecek şekilde korumalık yapıldı. Bu çalışma sonunda, Esaslı Risk Seviyesi 270 ten,  45’ e Olası Riske düşürüldü.
DF Foammelt Yatırımı Projesi // İSİG
Klimasan
Sunum

Firmamız üretim aşamalarına dahil olan dış gövde saclarının birleştirilmesi prosesi incelenmiştir. Bu birleştirme sonucu dış gövdenin birleşme köşelerinde tasarım kaynaklı boşluklar kalmaktadır. Bu boşluklardan poliüretan (PU) enjekte edilmesi sırasında dışarı taşma olmaması için dolap içerisindeki tüm köşelere bant ile maskele yapılmaktaydı. Bu bant ile maskeleme işleri çalışan operatörün dolap içerisine eğilerek büyük açıklıklara önce macunun yapıştırılması ve sonrasında da üzerini bant ile kapatması şeklinde ilerlemekteydi. Bu proses DF hattındaki en ergonomik olmayan ve ISG açısından risk taşıyan proses olduğu için projeyi başlatma ihtiyacımızı doğurdu.

Yapılan yatırımla birlikte ISG açısından risk taşıyan bu proses için risk değerleri ciddi oranda azaltılmış oldu.

Pres Tezgahı SMED // SMED
Alimex
Sunum

Fabrika bünyesinde akış tipi üretime geçmek için çizilen değer akış haritasında tespit edilen darboğazlardan birinin de pres tezgahı olduğu görülmüştür. Mevcut durumda ortalama 38 dakika olan setup süresini 10 dakikanın altına düşürmek üzere proje ekibi kurulmuştur.

Mevcut durum analizi yapılırken videolar çekilip, detaylı kombinasyon tabloları oluşturulmuştur. İş elemanları gözlendikten sonra iç setuplar dış setupa kaydırılmış, iç setuptakiler öncelikli olacak şekilde operasyonlar tek tek incelenerek ECRS analizi uygulanmıştır ve setup süresi 9 dakikaya düşürülmüştür.

Yapılan iyileştirme sonucu kazanç 89.000 TL/yıl’dır. Fabrika bünyesinde diğer benzer tezgah ve kalıplarda da yaygınlaştırma çalışması başlatılmıştır.

Kalıp Bekleme ve Kalıp Ön Isıtma Kayıplarının Azaltılması // SMED
Cevher Jant
Sunum

Alçak Basınç Döküm Tezgahları’ nda OEE kaybına neden olan Kalıp Ön Isıtma Duruşu ve Kalıp Bekleme duruşlarını azaltmak hedeftir. Kalıp Ön ISıtma Duruşu ortalama dakika değerini %15, Kalıp Bekleme Duruşu ortalama dakika değerini %30 iyileştirmek hedeflenmiştir. Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak projesidir.

Proje kapsamında bu duruşların mevsimsel etkileri de göz önüne alınarak geçmişe dönük 1 yıllık trend istatistiği oluşturulmuş, operatörlerin kalıp değişimleri sırasındaki adımları izlenmiş, ölçme sonuçları not edilmiş, video ile çekilip her bir adım analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Ardından aksiyon planları oluşturulmuştur.

Bu proje ile hem duruş süreleri iyileştirilmiş hem de iş sürecinde standartlaşma sağlanmıştır. Kalıp Ön Isıtma ortalama dakika değerindeki %15 iyileşme hedefi %35 olarak, Kalıp Bekleme ortalama dakika değeri %30 iyileşme hedefi %52 gerçekleşerek hedef değerlerin çok üzerinde bir kazanç sağlanmıştır.

ITE Torque-Plate SMED Çalışması // SMED
Ege Fren – ESB Şube
Sunum

Firmamızda 2017 yılına ait duruşların %26’sını tip değişikliği duruşları oluşturmaktadır. Tip değişikliği duruşları kapasite duruşları içinde ikinci sırada yer almaktadır. Yıllık bazda ortalama tip değişikliği süresinin en uzun olduğu tezgah, 3065 MoriSeiki olarak tespit edilmiştir. Bu tezgahta üretimi gerçekleşen ITE Torque-Plate’den Axle-Housing’e tip değişikliği için SMED çalışması başlatılmıştır.

Başlatılan SMED çalışması kapsamında video analizi ile birlikte operasyon adımları ve süreleri çıkartılmıştır. Tespit edilen kayıplar ECSR analizi yapılarak önlenmiştir.

SMED çalışması sonrası 225 dk olan tip değişikliği süresi 60 dk’ya düşürülmüştür. Tip değişikliği esnasındaki yürümeler %27 oranında iyileştirilmiştir. Yıllık net kazanç 9.533 TL olarak hesaplanmıştır. SMED kültürünün yaygınlaştırılması ve bu kültürün devamı için eğitimler sürekli olarak tekrarlanmaktadır.

Kalender SMED Çalışması // SMED
Sanem Plastik

Sanem Plastik üretim hattında bulunan kalender makinasında OEE kayıplarının ağırlıklı olarak setup kaybı olduğu görülmüştür. Mevcut durumda 3 adam ile 47 dakika süren film geçirme setup süresinin 2 adam ile 5 dakikaya düşürülmesi hedeflenmiştir.

Manual işe olarak yapılan kılavuz ipini geçirme, ipi çekme ve 4. Silindirden gelen malzemenin sarılması işlemleri otomatik işe alınmıştır. Film geçiş yönleri belirlenmiş, gergi kontrol sistemi eklenmiştir.

Sonuç olarak yapılan iyileştirmeler ile kalender setup işlemi 2 adam ile 1 dakikaya indirilmiştir. Ayrıca kılavuz ipini elle çekme işi yapılmadığından ergonomik iyileştirme sağlanmıştır.

ÖNCE SONRA KAIZENLER
Enjeksiyon Hammadde Kulesi Boşaltma Sisteminin İyileştirilmesi // Üretim
Acro Tk
Sunum
Plastik Enjeksiyon üretim tesisimizde, TPM faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz iyileştirme çalışmalarında, Mudaları engelleyerek, min. güçle max. verimlilik sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ‘Enjeksiyon Hammadde Kulesi Boşaltma Kaizeni çalışmasında, 7 Büyük israfın ana başlıklarından olan; Süreç, Hareket ve Taşıma İsraflarının önüne geçilerek Set Up süresi kısaltılmış ve daha verimli bir çalışma ortamı yaratılmıştır.
CNC Kesim Makinesinde Fire Azaltma // Üretim
Alfemo
Sunum
CNC kesim makinesinde yaptığımız fire incelemelerinde en çok satan ürünümüzde ki fire oranının yüksek olmasından dolayı yeni bir çalışma yapıldı. Bu amaç doğrultusunda CNC kesim makinesinde bir bütün halinde kesilen kanepelerin kol yan panellerini ikiye bölerek kesmekteyiz. Böylelikle bir mdf plakadan %44,4 daha fazla yan panel elde etmekteyiz.
Sweat Modellerinde Etek ve Kolucu Lastık Biye Takma Kaizeni // Üretim
Almaxtex Tekstil
Sunum
Çocuk hoody modellerinde; etek ve kol ucu lastikli modellerde lastik ekinin nihai kullanıcının, kullanım aşamasında kolunu tahriş etmemesi amaçlandı. Çalışılan lastik operasyonunda gereksiz lastik gideri oluşmaktaydı. Lastik çalışma şeklinde iyileştirme yapılarak gereksiz lastik gideri kazanıma çevrilmiştir. Lastik üzerinde süs dikişi operasyonu öncesinde 3 işlem adımında yapılırken yapılan iyileştirmeyle tek operasyonla tamamlanarak işcilik süresinden kazanım sağlanmıştır.
Talaşlı İmalat Bant Keçe Maliyetinin Azaltılması // Üretim
Cevher Jant
Sunum
Jantların boyama işlemine girmeden önce , talaşlı imalatta tesviyesi yapılmaktadır.  Boya öncesi hazırlık bölümünde X tip keçe , talaş alma operasyonunda da Y tip keçe kullanılıyordu. X tip keçe %20 daha pahalıydı ayrıca hücre içi kullanıma uygun değildi. Y tip keçe ise hem hücre için hem de BÖH operasyonu için uygundu. Bu durum denemelerle ıspatlanmıştır. Bunun üzerine Xtip keçe iptal edildi, Ytip keçelerin yenileri BÖH’te kullanılmaya başladı. BÖH’te eskiyen keçeler kutuya toplanarak CNC hücrelerine dağıtıldı. Böylelikle bir keçeyi yeni iken BÖH’te eskimiş iken hücre içinde kullanmak 30.750 €/yıl tasarruf sağladı.
Sürgülü Vana Boya Prosesi İyileştirme Kaizeni // Üretim
Dikkan Group
Sunum
Sürgülü vanaların boya prosesinde, volan rengi ile vana gövde renginin farklı renk olmasından dolayı, volanlar için ayrı bir proses yapılarak, volanlar siyah renge boyanıyor. Sonrasında sevkiyat kısmında son kat boyadan çıkan vanalara siyaha boyanan volanlar montaj yapılıyor. Gelen kaizen önerisi, volanların vanayla beraber takım halinde boyanması, dolayısıyla volan ile gövdenin aynı renk olması yönündeydi. Satış ile yapılan görüşmeler ve denemelerin ardından kaizen kabul edilerek, önemli ölçüde operasyonel verimlilik elde edildi.
Konveyör Üzerinde Parça Yönünün Değiştirilmesiyle Vardiyalık Üretim Adedi Artışı Sağlanması (996) // Üretim
Ege Fren
Sunum

İki adet kaynak makinasının malzeme beslemesi (yükleme/boşaltma işlemi) elleçleme robotu tarafından yapılmaktadır. Kaynak robotu, tahliye konveyörüne kaynak işlemi tamamlanmış pabuç parçasını uzun tarafından bırakmaktadır. Yemek ve ihtiyaç molalarında robot çalışmaya devam etmektedir. Konveyör bitişinde yer alan sensör konveyör dolduğunda robot ile haberleşmektedir. Sensörden giden “konveyör doldu” bilgisiyle robotun çalışması durmaktadır.

Tahliye konveyörü 7 adet pabuç kapasitelidir. Bu nedenle robot kısa sürede konveyör kapasitesi kaynaklı duruşa geçmektedir. Yemek ve çay molalarında duruş yaşanmaktadır. Çözüm olarak parçanın robot tarafından konveyöre koyulma yönü değiştirilmiştir. Bu sayede konveyör kapasitesi 17 parçaya arttırılmıştır. Çay ve yemek molalarında gerçekleşen konveyör kaynaklı duruşlar %48 azaltılmıştır.

Magna Cap Üretiminde Tek Aparat Duruşlarının Ortadan Kaldırılması (639) // Üretim
Ege Fren – Esb Şube
Sunum
CNC tezgahları iki gözden oluşmaktadır. Tezgah tek göz olarak çalıştırıldığında, tezgah kapasitesi düşmektedir ve duruşa neden olmaktadır. Bu duruş, ‘Tek Aparat Duruşu’ olarak tanımlanmaktadır.

Cap parçası işlendiği tezgahtan, Axle Housing parçasının işlendiği tezgaha taşınmaktadır. Burada bu iki ürün montajlanarak nihai ürün elde edilmektedir. İki ürün arasında çekme sistemi (kanban) uygulanmaktadır. Cap parçasının işlendiği tezgahın ikinci gözüne çevrim zamanı farklı bir ürün aparatı koymak kanban hesaplarını bozmaktadır ve takibini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Cap parçasının işlendiği tezgah tek göz olarak kullanılmaktadır.

Mevcut Axle Housing hidrolik aparatında Cap parçasının işlenebileceği öngörülmüştür. Aparat eklentisiyle Cap ile Axle Housing parçaları aynı tezgahta ve aynı aparat üzerinde üretilebilir duruma gelmiştir. Uygulama sonucunda yerinde üretim sağlanmıştır. Cap parçası için ayrılan süpermarket alanı boşa çıkartılmıştır ve taşıma kayıpları ortadan kaldırılmıştır. Cap işlemek için kullanılan tezgahta oluşan 12.068 dk tek aparat duruşunun önüne geçilmiştir. Bu tezgahın kapasite kullanımı %9,6 artmıştır.

Panel Boyahane Hattında Bara Yamulmasını Önleyen Ayırıcı Uygulaması // Üretim
Elba
Sunum
Panel radyatör üretim tesisimizde; power and free konveyör sistemine sahip boyahanemizde meydana gelen bara yamulmalarını nedeniyle boyahanede duruşlar meydana gelerek, üretim verimliliği ciddi oranda düşmekteydi. Bu nedenle yeni bir ayırıcı parça tasarımı yapılarak, sisteme monte edilerek bara yamulmaları ortadan kaldırılmıştır. ‘BARA YAMULMASINI ÖNLEYEN AYIRICI’ adlı Önce Sonra Kaizen çalışmasıyla üretim verimliliği arttırılmış olup, bara yamulması kaynaklı duruşlar ortadan tamamen kaldırılmıştır.
Uzay Kampı Türkiye Kat Hizmetleri Battaniye Dikimi İyileştirmesi // Üretim
Esbaş
Sunum
Uzay Kampı faaliyetleri kapsamında kamp hazırlığı (kat hizmetleri) sırasında öğrenci yataklarına battaniye hazırlanmaktadır. Battaniyeler, nevresim ile kaplanırken öğrenci konforu için kaymamasına yönelik önlem olarak iğne-iplik ile dikilmekteydi. Ancak, bu durum toplam işçiliğin %12,7 ‘sini oluşturarak darboğaz yaratmaktaydı.  Her bir battaniye 13 dk. Dikim ve söküm işlemine tabi tutulmaktaydı. Kaizen kararı ile yapılan Nevto (Nevresim tokası) yatırımı ile geçiş süresi bir battaniye için 13 dk.’dan 5 dk.’ya düşürülmüştür.  Nevresimin 6 noktasına nevto takılarak aynı hizmet sağlanmıştır. Böylece %61,5 iyileştirme oranı ile darboğaz bertaraf edilmiştir.
Kablo Dal Ayrımı Dikey Açı Ölçüm Aparatı // Üretim
Fokker Elmo
Sunum

Kablo demetinin yatay bir üretim masasında, teknik resime göre rotalanması sırasında müşteri gereklilikleri nedeniyle bazı dalların teknik resimde verilen yatay ve dikey açılarda sabitlenmesi gerekmektedir. Yatay açılar, üretim masasında üretim sırasında kullanılan ürün (kablo demeti) çizimleri ile kolayca kontrol edilebilmektedir, ancak dikey açıların 3 boyutta kontrol edilmesi gerektiğinden, bu açıları sağlamak ve kontrol altında tutmak oldukça zordur ve mevcut durumda tamamen kişiye bağlı manuel bir prosestir.

Üretim sırasında ve bitmiş ürünün açı kontrol prosesleri sırasında net bir referans belirlemek ve prosesi operatörün yorumuna kapalı hale getirerek hatalı ürün riskini minimuma indirmek için “Kablo Dal Ayrımı Dikey Açı Ölçüm Aparatı” tasarlandı ve 3D printerda basıldı.

Hareket ve Bekleme Zamanlarının Azaltılması (Crossdocking) // Üretim
Kansai Altan
Sunum

Projeye, boya üretim-ham madde ambarı arası gereksiz malzeme hareketliliğine bağlı yaşanan gecikmeleri ve bunun sonucu üretimde yaşanan verimsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla başlanmıştır.

Kaizen ekibi olarak yaptığımız mevcut durum analizinde, üretimin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin fabrika sahasında bulunan 8 adet iç lojistik istasyonlarından hareketlerini ve kullanım miktarlarını belirledik. Söz konusu hammaddenin yaklaşık %72’sinin iç lojistik alanlarından karşılandığını ve %85 oranında 10 tonluk (10 palet) miktarlarda hareket gördüğünü tespit ettik. Bu ham maddenin, mal kabul sürecinin tamamlanmasının ardından ham madde ambarı yerine, tamamının üretim tesislerinde bulunan iç lojistik istasyonlarına taşınmasını sağladık.

Bu sayede; gereksiz malzeme hareketlerine bağlı gecikme-duruşların, işçilik, forklift hareketlerinin engellenmesi ve ham madde ambarında 9 paletlik alan kazanımı sağlandı.

Set Kablo Maliyetleri ve Yedek Problemi // Üretim
Maxion İnci Jant
Sunum

Montaj hatlarında kullanılan Cloos marka kaynak makinelerimizin, kendi tel sürme sistemi ile arasında haberleşmeyi sağlayan özel kablo vardır. Kabloyu özel yapan içindeki farklı damar kesitleridir. Kablo damarlarında 4*2,5 kesitleri ile motor çalıştırılmakta, ekranlı 2*0,50 ile haberleşme ve 6*0,50 ile sinyalizasyon yapılmaktadır.

Bu kablolarda yaşanan haberleşme kopmaları nedeni ile, kabloların değişimi gerekmekte idi. Tekrar kabloların kırılma ve kopma risklerinin ortadan kaldırmak için kablo güzergah değişimi planladık.

Bu ihtiyaç nedeni ile Cloos firması ile irtibata geçtik. Set Başı 702,80€ teklif aldık. Üç montaj hattımızda toplam 24 adet set kablo ihtiyacı vardı. Bu kablo için fiyat inanılmaz yüksek geldi.

Kabloyu başka firmalardan tedarik edebilir mi diye, kablo firmaları ile irtibata geçtik. Birtaş firması örnek kablo talebinde bulundu. Örnek kabloyu inceledikten sonra, kabloyu üretebileceklerini bildirdi.

Kabloyu ürettirip, set olarak kendimiz hazırlamaya karar verdik. Birtaş kablo teklifi 18,233 TL/M idi. Günün kur fiyatına göre metresi 3,57€ yapmaktaydı. 15m kablo (3,57*15=53,55€) +27,5€ konnektör maliyetini eklediğimizde bir set maliyetimiz 81,05€ biz bunu 82€ kabul ettik. Set başı kazanç 702,80€-82=620,8€, toplam kazanç 24 set için620,8€*24=14899,2€ dur.

Sonuç itibari ile 14899€ kazanç elde edilmiş ve üretim sürekliliği için gerektiğinde bu kabloyu tedarik edebileceğimiz tedarikçi kazanılmıştır.

5. Kasnak Hattı Doğrultma Tezgah Arızalarının Sıfırlanması // Üretim
Maxion Jantaş
Sunum
5. kasnak hattımızda çalışmakta olan doğrultma tezgahımız malzeme yuvarlatılmadan önce malzemedeki konveks ve konkav durumu düzeltme işlemi yapmaktadır. Doğrultma tezgahımızda büyük ve küçük arızalarımız olmakla birlikte özellikle yükleme kısmında küçük duruşlar yaşanmaktaydı. Çalışma prensibi, parça fonksiyon analizi ve neden neden analizleri ile arızalara kalıcı çözümler bulunmuş ve küçük duruş kayıtları analiz edilerek kronik problemler tespit edilmiş ve iyileştirici aksiyonlar alınmıştır.
Ekstrüzyon Otomatik Keçe Yağlama // Üretim
Oerlikon
Sunum

Fabrikamızda üretimi yapılan elektrotların tel ile örtü kısmının birleştirildiği makinelerin keçelerinde sürtünmeyi azaltmak için yağlama işlemleri yapılmaktadır. Bu yağlama işlemleri fırça ile manuel olarak yapıldığı için hem operatörün zaman kaybına hem de yoğun yağ birikmelerinden dolayı kir kaynaklarına neden olmaktaydı. Yağlama işlemi her çevrim (makine içine harman yükleme) başlangıcında yapılmaktadır. 7 adet makineden oluşan hattımızda günde 140 dk kayıp yaşamaktadır. Manuel yağlama işleminden yaşanan kayıpların önüne geçebilmek ve aynı zamanda kir kaynağını önlemek için yağlama işlemi nozzle yardımıyla gerçekleştirildi. Nozzle altına yapılan yağ toplama tavası ile kullanılan yağların geri dönüşümü sağlandı.

*9600₺/yıl yağ kazancı
32970₺/yıl işçilik kazancı

Göz Kıvırma 2 Tezgahında Arıza Giderme Süresini Kısaltma // Üretim
Olgun Çelik
Sunum

Makas gözlerinin kıvrıldığı Göz Kıvırma 2 tezgâhı ana gövde grubunda oluşan titreşim vb. problemlerden dolayı, üst limit ve emniyet switchini görmeme problemleri ile karşılaşılabiliyordu. Lama, switchleri geçip ana gövdeye çarpıyor, lamada kırılma veya yamulma meydana geliyordu. Lamanın gövdeye kaynaklı bağlama yöntemi ile bağlanmasından dolayı, arızanın giderilmesi için lama kaynak yerinden kopartılıyor, kaynak yerleri temizleniyor, yedeklenmiş yeni lama kaynatılıyordu. Yıllık ortalama 10,85 saat duruş yaşanmaktaydı.

Uygulanan Kaizen çalışması ile kaynaklı birleştirme yerine cıvatalı birleştirme yapılması sağlandı. Yıllık ortalama 10,85 saat arıza çözüm süresi, dolayısıyla üretim duruş süresi ortadan kaldırıldı.

WS Lever Hat Verimliliğinin Arttırılması  // Üretim
Prometal
Sunum
WS Lever postasında mevcut yerleşimde pek çok MUDA mevcuttu. Yapılan diyaknostik sonrası hat üzerindeki israflar/kayıplar tespit edilerek her bir kayba yönelik iyileştirme aksiyonları yapıldı. İyileştirmeler neticesinde günlük 16 000 adet üretim 16 saatte 10 operatörle sağlanırken aynı üretim rakamı günde 9 saatte 4 operatör ile karşılandı. Postada yer kazancı ve kalite iyileştirmeleriyle de ıskarta oranlarında düşüş yaşandı.
Gofraj Silindir Parkuru Kaizeni // Üretim
Sanem Plastik

Sanem Plastik fabrikasında günde ortalama 7 defa gofraj silindiri değişimi yapılmaktadır. Gofraj silindiri sehpadan vinç ile alınıp taşıma arabası yardımı ile makineye transfer edilmektedir. Gofraj silindirleri 350kg ağırlığında ve sehpa üzerinde yüksekte bulunduğundan vinç ile indirme ve taşıma arabası ile taşıma işlemi tek operatör tarafından yapılamamaktadır. Ayrıca bu işlem insan gücü gerektirdiğinden iş güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.

Bu kaizende her gofraj silindiri için araba tasarlanmış ve bu arabaların iç içe girecek şekilde istiflenmesi sağlanıp hem setup süresi azaltılmış hem de silindirlerin kapladığı alandan tasarruf edilmiştir.

Konsantre Filtre Press Duruşlarının %25 Azaltılması // Üretim
Tüprag
Sunum
Efemçukuru Altın Madeni yeraltı ve proses bölümlerinden oluşmaktadır. Yeraltında üretilen cevher, yerüstü prosesinde zenginleştirilmektedir. Proses; kırma-eleme, öğütme, flotasyon ve filtre bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümler seri şekilde çalışmakta ve biri durduğunda üretim aksamaktadır. Konsantre bölümündeki filtre; flotasyon yöntemi ile zenginleşen %60 katı oranındaki konsantrenin, müşterinin istediği %87-88 katı oranına getirmek amacıyla kullandığımız makinedir. Filtre, 42 plaka ve plakaları kaydıran iki taraflı plaka taşıyıcıdan oluşmaktadır. Filtrede yapılan arıza tespit analizinde; %26.3 oran ile ilk sırada olan takoz arızaları, 9ay/540dakika üretim duruşuna sebep olmuştur. İncelemede bir plaka taşıyıcının; plaka kulaklarını aşındırması sonucunda, plakadan kurtulup, tek taraflı çekme hareketiyle plaka takozları bükerek kırıldığı tespit edilmiştir.
Montaj Tahtalarını Birleştirilmesi İle Ürün Değişim Süresinin Azaltılması // Üretim
Wagner Kablo
Sunum
Fabrikamızda farklı ürünlerin üretimi için aynı montaj hücresi (hattı) kullanılabiliyor. Hücre içindeki ürüne özel montaj tahtaları, her ürün değişiminde taşınmakta ve bu nedenle ürün geçiş zamanları uzun sürmekteydi. Bu sürenin azaltılması için; üzerinde sadece bir montaj tahtası konulabilen masa revize edilerek iki farklı montaj tahtası aynı anda konulabilecek hale getirildi. Alandan kazanım için de katlanılır şekilde tasarlanan masanın ayakları da tekerlekli yapıldı. Bu şekilde ürün değişimi için sadece masalar oldukları yerde döndürülerek kısa süre içinde diğer ürün üretimi için hazır olması sağlandı. Kaizenin yapıldığı hücrede iki farklı masa bu şekilde revize edildi. Daha sonra benzer diğer ürünler için de bu uygulama yaygınlaştırıldı. Bu uygulama ile hücre ürün değişim süreleri yaklaşık %48 oranında iyileştirildi.
Ürün Paket Maliyetlerinin Azaltılması // Üretim
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara Fabrikası Mobilya Üretim ana paketleme hattında, firmamızda ürettiğimiz ve müşterilerin evlerinde kurulumunu yaptığımız ürünlerin kutulama işlemi yapılmaktadır. Hattın shrink operasyonu paket maliyeti içerisinde hem işçilik hem de malzeme maliyeti olarak yüksek oranda yer almaktaydı. Yapılan KAİZEN sonucunda maliyetler azaltılmıştır.
İmalat Bölümü Aydınlatma Sistemine Zaman Rölesi Eklenmesi // Enerji
Alimex Alüminyum
Sunum

Yalın düşüncenin temellerinden biri olan “Müşteri gözüyle değere bakmak, israfları ortadan kaldırmak” ve misyonumuz olan “Yaşam alanları üretmek” felsefelerinden yola çıkarak; üretimde enerji tasarrufu sağlamak amaçlı bir iyileştirme yapılmıştır.

Orta ölçekli üretimin yapıldığı tesiste mola saatlerinde açık kalan aydınlatıcılar sebebiyle maliyet ve enerji kaybı oluşuyordu. Üretim tesisindeki tüm aydınlatıcılar için zaman rölesi sisteme dahil edilerek doğanın korunması için bir adım daha atılmış oldu. İyileştirmenin yapıldığı zamandan, bugüne kadar da ısıtıcı ekipmanlara da zaman rölesi takılarak iyileştirme yaygınlaştırıldı.

Pamuklu Kumaş Siyah Boyamalarında Ön İşlemde, Kasar Yerine Pişirme Enzimi Kullanılmasında İyileştirme // Enerji
Almaxtex Tekstil
Sunum
İşletmemizde siyah renkli boyama prosesinde kullanılan kimyasallar proses süresini uzatıyor ve kimyasal, su ve enerji israfına sebep oluyordu. Yaptığımız araştırma ve denemeler sonucunda kullanılan kimyasal değişikliği ile kimyasal kullanımını azaltarak yapılan boyamalar sonucunda istenen kalite elde edildi. Bu çalışma ile kaliteyi bozmadan zaman, su enerji, maliyet, çevre, kimyasal anlamında sağlanmış oldu. Proses süresi kısaldığı için günlük üretimde artış sağlandı.
Jetpulse Motorları Enerji Tasarrufu // Enerji
Dikkan
Sunum
Çelik ve bronz dökümhane jet pulse filtre sistemleri toz atma motorlarının sürekli çalışması sebebiyle elektrik sarfiyatı oluşmaktadır. Ayrıca motor redüktör akuple bir sistem olduğundan dolayı redüktörlerde de sürekli çalışma kaynaklı yağ kaçağı, dişli kırılması, mil sıyırması gibi arızalar meydana gelmektedir. Elektrik bakım formeninden, toz atma motorlarının sürekli çalışması sebebiyle oluşan enerji sarfiyatını azaltacak kaizen önerisi alınmıştır. Sistemin günde kaç saat çalışması gerektiği analiz edilmiş, ardından panoya eklenen zaman rölesi ile sürekli çalışma önlenmiş ve günde 1,5 saat çalışması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Mazak Tezgahlarında Damper Valf Kullanımı İle Enerji Sarfiyatının Engellenmesi // Enerji
Ege Fren
Sunum

Hidrolik sistem, tezgahlarda parça sıkma esnasında ihtiyaç duyulan basıncı sağlamak için kullanılmaktadır. İstenilen değer 180 bar’dır. Tezgahda ki mevcut hidrolik sistem emniyet valfli sistemdir. Emniyet valfli sistem, istenilen basınç değerini sağlar ve bu basıncı korumak için sürekli hidrolik yağ pompalar. Hidrolik yağ pompalayan pompa tam yükte çalışır ve enerji tüketir. Hidrolik yağ sistem içerisinde sürekli dolaşım yapar. Bu da yağın ömrünü kısaltır. Sürekli dolaşım yapan yağ çabuk ısınır ve viskozitesi düşer. Yağ kaçakları artar.

Damper valfli sistem sadece sistem basıncı 180 bar’ın altına düştüğünde devreye girer ve istenilen basınç değerine ulaşıldığında devreden çıkar. Bu yüzden hidrolik yağ pompalayan pompa sürekli tam yükte çalışmaz. Enerji tasarrufu sağlanmış olur. Bu sistem evlerimizde kullandığımız inverter klima çalışma prensibine benzemektedir. Ayrıca sürekli dolaşım yapmayan hidrolik yağ ısınmaz. Bu yüzden kullanım ömrü artar. Viskozite düşmediği için yağ kaçakları oluşmaz.

Çalışma sonucunda yıllık 12.808 TL enerji kazancı sağlanmıştır. Yağın viskozitesi düşmediği için yağ kaçaklarının önüne geçilmiştir.

CNC Makinelerinin Otomatik Olarak Kapatılması İle Enerji Tasarrufu Sağlanması // Enerji
Ege Fren – Esb Şube
Sunum

Gece yatarken televizyonu kumandasından kapatırız fakat fişini çekmeyiz. Bu yüzden elektrik tüketimimiz devam eder. Bir sonraki vardiyada iş emri bulunmayan tezgahların operatörler tarafından kapatılmaması sonucu enerji tüketimine devam etmesi, ev yaşantımızdaki bu duruma benzemektedir.

Enerji analizörü ile yapılan ölçümler sonucunda tezgah boşta iken sürücüler, hidrolik motor, soğutma yağı kliması ve anamil yağ motoru toplamda 3,7 kW enerji tüketmeye devam etmektedir. Bu katma değer sağlamayan bir enerji israfıdır.

Firmamız üretim takibini bir MES yazılımı olan Doruk Promanage ile sağlamaktadır. Bu kapsamda CNC makinaları üzerinde operatörlerin sicil numarası, iş emri gibi bilgilerin girişlerini yapabileceğiz Key PDT cihazları bulunmaktadır. İşi biten operatör bu cihazlar üzerinden iş emrini kapatıp, iş emri yok duruşunu girerek makinayı terk etmektedir.

Doruk ile görüşülerek operatör iş emri yok duruşu girdiğinde Key PDT cihazının dijital bir sinyal üretilmesi sağlanmıştır. Key PDT ile tezgah şalteri arasında bağlantı kurularak, operatör iş emri yok duruşu girdiğinde şalterin otomatik olarak kapatılması sağlanmıştır. Yıllık olarak 13.850 TL değerinde tasarruf sağlanmıştır.

Kutulu Panel Radyatörlerde 1400 Mm Boy Ve Üzeri Boylarda Ahşap Izgara Kullanım Oranının Azaltılması // Enerji
Elba
Sunum
Panel radyatör üretim tesisimizde; ambalajlı ürünler paletler üzerlerine belirli adetlerde istiflenerek ardından üst üste koyularak her bir palet arasına ahşap ızgara koyulmaktaydı. Bu ahşap ızgara kullanımlarını azaltmak amacıyla üst kattaki paletlerin üzerlerine koyulan ahşap ızgara yerine köşebent uygulamasına geçilmiştir. ‘AHŞAP IZGARA KULLANIM ORANININ AZALTILMASI’’ adlı Önce Sonra Kaizen çalışmasıyla ahşap palet kullanım %50 oranında azaltılmıştır. Ayrıca yıllık 43 ağaç ve 47.085 insanın oksijen ihtiyacına katkı sağlanmıştır.
Boyahane Brülöründe İyileştirme Sonrası Enerji Tasarrufu // Enerji
Klimasan
Sunum

Firmamız bünyesinde bulunan boyahane bölümünde yer alan brülör iki kademeliydi ve bu kademeler maksimum ve minimum olarak belirlenmekteydi. Brülör düşük devir veya yüksek devirde çalışsa dahi iki kademe olduğu için sürekli maksimum kademede çalışmaktaydı. Bu durum günümüzde kullanım alanları sürekli artan ve endüstriyel alanda oldukça önemli olan doğalgaz tüketimini ciddi oranda arttırmaktaydı.

Enerji tasarrufunda iyileştirme yapmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz kaizen çalışmasında eski tip 2 kademeli brülör yerine, yeni tip lineer güç tüketimli brülör sistemine geçildi. Bu da gerektiği kadar enerji tüketimi yapabilmemize olanak sağlamış oldu.

Hidrolik Yağ Filtrasyon Sistemi // Enerji
Maxion Jantaş
Sunum
Firmamızda periyodik olarak hidrolik yağ analizleri yapıp, analiz sonuçlarına göre aksiyon almaktayız. Kirlilik kaynaklı yağ değişim durumlarında, değişimi yapılan yağı daha hassas konvansiyonel filtrasyon cihazları ile filtre edip tekrar kullanmaktayız. Hidrolik yağ siyahlaştığında ya da yağa su karıştığında, yağı kullanılabilir duruma filtre edememekteyiz. Bu filtrasyon cihazı ile çok küçük debilerde yağı daha iyi filtre edip, üzerindeki sistem ile karışmış olan suyu alarak hidrolik yağı tekrar kullanabilmekteyiz.
Geri Dönüşümlü Malzemelerin Yeniden Kullanılmasını Sağlamak // Enerji
Olgun Çelik
Sunum

Talaşlı imalat tezgahlarımızdan Göz Freze 1 ve Göz Freze 2 tezgahlarında kullandığımız sekizgen elmas uçlar kullanıldıktan sonra hurdaya atılıyordu. Aylık ortalama 576 adet uç harcanmaktaydı.

Uygulanan Kaizen çalışmasında, göz frezeden çıkan kullanılmış uçların hurdaya atılmadan önce tekrar kullanılabilmesi için, başka bir proses olan Göz Havşa tezgahına sekizgen elmas uçlara uygun kafa tasarımı ve imalatı yaptırılmıştır. Bu sayede göz freze tezgahlarından çıkan uçlar hurdaya ayrılmadan önce Göz Havşa tezgahında değerlendirilebilmektedir.

Kullanılan sekizgen elmas uç sayısı aylık ortalama 576 adetten 386 adede düşürülerek %33 iyileşme sağlanmıştır. Aynı zamanda bertaraf edilen katı atık miktarlarının azaltılması ile çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.

Polyamid Boyama Bölümündeki Enerji Tüketiminin Azaltılması // Enerji
Ozanteks
Sunum

Polyamid boyama bölümündeki birim maliyetlerimizin enerji giderlerimiz kaynaklı yüksek olması ve polyamid boyama proses sürelerinin uzunluğu nedeniyle mevcut sipariş miktarının karşılanabilmesi için mesai yapılması süreçte karşılaştığımız en büyük sorunları oluşturmaktaydı. Proseste görülen sorunların detaylı incelenerek iyileştirilme yapılması gerekli görülmüştür.

Ön yıkama ve taşar yıkama işlemlerinin kaldırılması ile hem uzun proses sürelerinin kısaltılması hem de su ve enerji tüketimlerinden tasarruf elde edilmesi sağlanmıştır. Böylece birim maliyetimiz azaltılmış ve mesai yapma gereksinimiz ortadan kaldırılmıştır.

Atık Filtre Dejarj Bantlarının Sürekli Çalışması // Enerji
Tüprag
Sunum
Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde atik malzemenin filtrelendiği 3 adet filtre press bulunmaktadır. Filtrelerde susuzlandırılan atık malzeme kek halinde konveyör bantlara dökülerek deşarj edilmektedir. Yapılan Genba kontrollerinde 3 adet kek desarj bantının, filtreler boşaltma işlemi yapmasada çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Bunun neticesinde mevcut otomasyon yazılımı üzerinde yapılan değişikliklerle, filtrelerin bir çevrimi içinde sadece gerekli aşamalarda bantların çalışması sağlandı. Böylece 17 dk olan bant çalışma süresi yapılan kaizen çalışması neticesinde 7dk ya düşürüldü. Hiçbir masraf yapmadan, bantlar için harcanan yıllık enerji 101.178 kWh’den 43.690 kWh’e düşürülmüş ve yıllık bazda 28.743 TL kazanç sağlanmıştır. Ayrıca ekipmanların mekanik ömürlerinin de 2 kat artacağı öngörülmektedir.
Kenar Bantlama Hattında Enerji Verimliliğinin Artırılması // Enerji
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara Fabrikası Mobilya Üretim kenar bantlama hattında, firmamızda ürettiğimiz panellerin kenar ebatlama ve bantlama işlemi yapılmaktadır. Hatta gelen yarı mamul (paneller) robot vasıtasıyla birer birer konveyör bandına bırakılmaktadır. Tek sıra halinde çıkış robotu önünde biriken yarı mamuller robot vasıtasıyla alınarak palete dizilmektedir. Hat çıkışında robot dar parçaları tek sıra halinde dizmektedir. Bu da makine dar parça işlerken makinenin yavaşlamasına, yani makine kapasitesinin yarısını kullanmamıza sebep olmaktadır. Yapılan KAİZEN sonucunda üretim verimliliği artırılmıştır.
Grup Döşeme Bölümünde Müşteri Şikayetlerinin Azaltılması // Kalite
Alfemo
Sunum
Proje, Satış Sonrası Hizmetleri Birimimize gelen üründen ses gelme şikâyetlerini iyileştirme gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Konu 5 neden analizi ile incelenmiş potansiyel sebepler belirlemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Mekanizma/Metal bağlantı noktasından kaynaklı ses sorunu yaşadığımız sonucuna varılmıştır. Projede çalıştığımız çap-telorans değerleri göz önünde tutularak cıvataların üzeri sesi abzorbe eden polipropilen burç ile giydirme yapılarak ses gelme şikâyetinin önüne geçilmiştir. Yatak üzerinde ilerleyen tekerlek, mekanizma çekildiğinde hareketin bitim noktalarına hızla çarpmaktadır. Yapılan denemelerde tekerleğin en çok hangi noktaya çarptığı belirlenerek elastik kolon eklemesi ile ilgili bölgedeki ses gelme sorununun önüne geçilmiştir. Kaizen sonucunda SSH maliyetleri azalmış, panel kırılma şikayeti ortadan kaldırılmıştır.
Kilitleme Tavasının Doğru Montajlanması (Poka-Yoke) // Kalite
Alimex Alüminyum
Sunum

Alüminyum balkon kaplama sisteminde, cam panelin hareketi için gerekli aksesuarın, aksesuar üretim tesisinde yanlış toplanması sonucu gelen reklamasyon; yalın araçlardan “POKA-YOKE” ile yok edilmiştir.

Yapılan iyileştirmede, aksesuara yanlış takılan parçanın, başka bir bölgeye takılmasını önlemek için aparatlar tasarlanarak, prosese eklenmiştir.

“POKA-YOKE” nin uygulanması sonucunda, hata yapılma riski sıfıra indirilmiştir. Bu aracın kullanımının yaygınlaştırılması reklamasyonların azaltılmasında etkili olmaktadır.

Terbiye Ram Prosesinde Köpük Oluşumunu Önleme Çalışması // Kalite
Almaxtex Tekstil
Sunum

Köpük oluşumu, tekstil boyamacılığı ve terbiye fular uygulamalarında kumaş kalitesi için istenmeyen bir durumdur. Kumaşta homojen bir yüzey elde etmeyi imkansız hale getirebilir.

Kaliteli bir kumaş elde etmek için ya köpüğün oluşmasını önlemek ya da oluşan köpüğün sönümlenmesini sağlamak gerekir. Oluşan köpüğün sönümlenmesi, köpük sönümleyiciler ve hava alıcılarla yapılabilir. Uygulamada kullanılacak sönümleyicilerin iyonik yapısının reçeteyi oluşturan diğer bileşenler aynı karakterde olması gerekir. Zıt iyonik yapıların aynı banyolarda kullanılması da telafisi çok zor, hatta imkansız olabilecek çökme ve lekeleme gibi hatalara sebep olabilir.

Bu kaizenle kimyasal transformasyonu esnasındaki banyo hareketinin sebep olduğu köpüğün oluşumunu tetikleyen sebepler ortadan kaldırılarak köpük oluşumu önlenmeye çalışıldı.

Riser Tüp Kullanımında Optimizasyon // Kalite
Cevher Jant
Sunum
Jant döküm operasyonunda sıvı metali bekletme ocağından kalıba taşıyan riser tüpün boyunun ocak tabanına olan mesafesi kısa olduğunda, kalıp içerisine türbülanslı dolmasına ve ayrıca taban bölgesinde bulunan oksit ve yabancı maddeleri döküm parçası içerisine almasına neden olmaktadır.  Bu da kalitesizlik yaratmaktadır. Bu tüpün boyunun optimizasyonu ile sarf malzeme tasarruf sağlanarak 1080 € /yıl tasarruf sağlanmıştır.
Ani Kapama Mil Kalite İyileştirme // Kalite
Dikkan
Sunum
Dört operasyonda biten bir talaşlı üretim parça grubu, aynı tip 6 farklı parçadan oluşmaktadır. Bu parça grubundaki kalite problemi, mil çaplarının salgı toleransı olan ±0,05 in sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Mil malzemesi X20Cr13 dür. Dört operasyondan oluşan mevcut sistemde, mildeki salgıyı önlemek için özel torna ayakları (ısıl işlem görmüş) yaptırılmasına rağmen, salgı sorununun önüne geçilememiştir. CNC grup liderinden gelen kaizen önerisi, Arge tarafından değerlendirilmiş ve operasyon sayısını azaltacak öneri onaylanarak, salgı probleminin önüne geçilmiştir.
Man Fren Tablası Ø40 Spot Yüzeylerde Kademe Oluşumunun Önlenmesi // Kalite
Ege Fren – Esb Şube
Sunum

Man fren tablası parçası 2 bağlamada işlenmektedir. Ø40 spot yüzeyi önce Ø34 spot takımı tarafından açılmaktadır. Ardından Ø40 spot takımı ile resim ölçüsüne genişletilmektedir. Bunun nedeni Ø34 spot takımının havşalı olmasıdır. Aynı yüzeyi ikinci kez işleyen Ø40 spot takımı yüzeyde kademe bırakmaktadır. Müşteri talebi olan 0.050 mikron (μm) yüzey paralelliği elde edilememektedir.

Ø34 ve Ø40 spot takımları arasına karbür havşa takımı eklenmiştir. Bu yolla Ø40 spotun iki takım yerine yeni dizayn ettirilen takımla tek seferde işlenmesi sağlanmıştır. Tek eksende işlenen spot yüzeyde kademe oluşumu meydana gelmemektedir.

Ürün Etiketleme Prosesinin Standartlaştırılması // Kalite
Elba
Sunum

Panel radyatör üretim tesisimizde; ambalajlı panellerin ürün tip, boy, uzunluk ve ısıl kapasite değerlerini içeren etiketler manuel olarak operatörler tarafından yapıştırılmaktaydı. Bu tanımlama etiketleri her bir operatör tarafından düzgün yapıştırılamaması, kayık yapıştırılması gibi birçok müşteri şikayetine neden olmaktaydı. Tasarlanan yarı otomatik etiket yapıştırma makinesi ile tüm etiketlerin standart bir şekilde belirlenen noktalara yapıştırılması sağlanmıştır. ‘ÜRÜN ETİKETLEME PROSESİNİN STADANRTLAŞTIRILMASI’ adlı Önce sonra Kaizen çalışmasıyla etiket kaynaklı Müşteri Şikayetleri 0’ a indirilmiştir.

Manşon Ölçü Değişiklik Uyarı Sistemi // Kalite
Fokker Elmo
Sunum

Tanımlama amaçlı markalanan manşonlar sistemde toplu olarak (12 farklı ölçü olarak) bulunmaktadır. Markalama yapılırken ölçü geçişlerinde arada bir uyarı sistemi olmadığı için, bir önceki ölçüye yanlışlıkla markalama devam edebilmektedir.

Manşon markalama sürecinde kullandığımız yazılıma, manşon ölçü değişikliğini haber veren poka yoke bir uyarı sistemi oluşturuldu. Üretimi gerçekleştiren operatör değişikliğin gerçekleştirdiğini sisteme teyidini vermeden ilerleyemiyor. Bu durum üretim esnasında, insan faktörünü minimuma indirgemiş oldu.

Boyahane Kancası İyileştirmesi // Kalite
Groupe Atlantic
Sunum

Boyahane kullanım kapasitesi artırmak, çarpmaya bağlı hataları düşürmek ve düşme ile yaralanma riskinin ortadan kaldırmak için askı kancalarında iyileştirme fırsatı doğmuştur.

Kapasite kullanımını artırmak için baralara gerekli adette ürün asıldığında çarpma olmaktaydı. Çarpma istenmediği durumlarda ise kapasite kaybı yaşanmaktaydı. Kancaların tasarımı değiştirilerek baralara daha iyi tutunması sağlandı.

Kaizenimizde kancalarımız konveyöre üç noktadan tutulabilecek şekilde yeniden tasarlanarak iş güvenliği, kalite ve verimlilik konularında iyileştirme elde edildi.

Transfer Paletlerinin Kalite ve Ergonomik Açıdan İyileştirilmesi // Kalite
Klimasan
Sunum

Klimasan bünyesinde derin dondurucu ve dondurma dolapları yatay montaj hattında üretilmektedir. Yatay montaj hattında proses başlangıcından itibaren transfer paletleri ile ürün konveyör üzerinde istasyonlara aktarılmaktadır.
Mevcut durumda transfer paletleri mdf malzemeden kenarları profil ile desteklenmektedir. Transfer paleti istasyonda çalışan operatör tarafından tezgaha yerleştirilmektedir.

Mevcut durumda kullanılan transfer paleti hızlı bir şekilde deforme olmaktadır. Kullanılan transfer paletleri zaman ile aşınmakta veya transfer paletlerinde zamanla genleşme durumu gözlemlenmektedir. Poliüretan (PU) basımından önce ürünün ölçülerine transfer palet ölçüleri uygun olmamaktadır. Ölçü uygunsuzluğundan dolayı ürünlerde sac kırığı meydana gelmektedir ve ürünün hurda olmasına neden olmaktadır.

Tüm bu kalitesizliklerin önüne geçmek amacıyla transfer paletlerinin kalite ve ergonomik açıdan iyileştirilmesine karar verilmiştir.

Kılavuz Makine Ayarı Sırasında Dişsiz Somun Karışma Riskinin Sıfırlanması // Kalite
Norm Somun
Sunum
Kılavuz prosesinde program değişiminin ardından başlangıç için somunların bastona dizilmesi gerekmektedir. Mecburen başlangıçta dişsiz somunlar kullanılmaktadır. Önceden kalan hazır diş çekilmiş somunları bastona dizmeniz seri numaraları farklı olduğu için mümkün değildir. Başlangıçta bastona dizilen dişsiz somunlar sağlam dişli kanalına gitmektedir, daha sonra konteynerden dişsiz somunlar alınır. Operatörün dişsiz somunları almayı unutması, alırken 1 adet unutması gibi hatalardan dolayı 2015 yılında 6 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında 8 adet müşteri şikayeti alınmış ve toplam 11703€ reklamasyon ödenmiştir. 2018 yılında da ilk 3 ayda 3 şikayet alınmasının ardından iyileştirmeye gidilmiştir. Program değişimde kullanılacak dişsiz somunların kırmızı plastik modelleri yapılarak bastona dizilmesi sağlanmıştır. Sağlam kanalına giden kırmızı plastik somunların ayırt edilmesi kolay olduğu için hatanın önüne geçilmesi sağlanmıştır. 2018 Mart ayında uygulamaya geçildikten sonra müşteri şikayeti alınmamıştır.
Pas Kırma Makaraları Revizyonu // Kalite
Oerlikon
Sunum
Gazaltı kaynak teli üretiminde, 5,5mm çapındaki filmaşinlerin 2mm’ye düşürüldüğü ünitedir. Bu teller haddelerden ve makaralardan geçirilerek soğuk haddeleme uygulanır. Makaraların iç çapı 12mm dış çapı ise 160mm’dir. Tel makaradan çekilirken dış çapın küçük olmasından dolayı tel makaradan çıkmaktaydı. Makaradan çıkan tel makaranın mili üzerinden çekilmeye devam ediyordu. Makara mili sabit parça olduğu için tel çekilirken sürtünmelerden dolayı kalite problemleri oluşmaktaydı. Ayrıca milin aşınmasından dolayı kırılmalar ve üretimde zaman kayıpları olmaktaydı. Çözüm; iç çap ile dış çap arasındaki farkı arttırarak dış çapı 240mm’ye çıkardık. Böylelikle telin makaranın dışına çıkması engellendi ve hem mil kırılmasından kaynaklı duruşlar hem de sürtünmeden dolayı kalite kayıplarının önüne geçildi.
Üretim Esnasında Tespit Edilen Ezik Hatalarının Azaltılması // Kalite
Yataş – Ankara
Sunum
Yataş Ankara Fabrika Yerinde Kalite ekibi ile aylık düzenli yapılan İç QA (Kalite Güvence Matrisi) gözden geçirme toplantılarında, öncelik puanı olarak öne çıkan Ezik problemleri üzerine kaizen ekibi kurulmuştur.  ( Son 6 ayda 48 adet parça, Kalite oranı %0,003, QA’ya (Kalite Güvence Matrisi) göre öncelik puanı 120 ). Ekip tarafından yapılan kök neden analizi sonucunda problemin ana kök nedeninin, giriş çıkış robotun parçaya zarar verdiği; robot pedlerini tutan bağlantı civatasının zamanla gevşediği ve malzemeyi ezdiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu Standart Kaizen sayesinde ezik hatalarında düşüş sağlanmıştır ve 1713,5 TL kazanç sağlanmıştır.
Montaj Bandı Test İstasyonu Ergonomisinin İyileştirilmesi // İSİG
Acro Tk
Sunum

Çamaşır Makinesi ön konsolu üretim hattında, kart montajı yapıldıktan sonra ürün test işlemine girmektedir. Test sonucunu görebilmek için operatör 90 derecelik dönme hareketi gerçekleştirmekteydi. Vücudun kötü pozisyonda kullanımı, tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, kullanımına bağlı olarak çalışanlarımızda kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları oluşturacaktı.

Önüne koyduğumuz test paneli sayesinde operatörlerin tekrarlamalı hareketleri ortadan kaldırarak sağlıklı ve daha verimli çalışmalarına katkıda bulunduk.

Palet Zımpara Makinesinde Yayılan Tozun Etrafa Dağılmasını Azaltma // İSİG
Alfemo
Sunum
Firmamızda kirlilik kaynaklı sorunların azaltılması için proje kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Ekip üyeleri tarafından pilot bölge olarak Ahşap İşleme Merkezi seçilmiş, palet zımpara makinesinden yayılan tozun ortamda kirlilik yarattığı, kök neden olarak tespit edilmiştir. Düzeltici faaliyet olarak makinenin bulunduğu tezgâhın önü atıl malzeme ile toz yalıtımı sağlama amacıyla kapatılmıştır. Bu çalışma ile bir günde yapılan temizlik süresi %17 iyileşmiş, makineden çıkan tozun bıçkı operatörlerinin çalıştığı alana yayılması önlenmiş olmuştur.
Konfeksiyon Katlarda Kırmızı Alanların Kapatılmasının Önlenmesinde İyileştirme // İSİG
Almaxtex Tekstil
Sunum
Acil durumlarda kullanılması gereken kırmızı alanların önü kapatılabiliyordu. Olası bir acil durumda yangın tüpü, yangın hortumu vb. araçlara erişimin zorlaşması söz konusuydu. Kırmızı alanların etkin kullanılabilmesi için  ışıklı ve sesli uyarı sistemi takıldı ve sistem devreye girerek kişilerin farkındalığının arttırması amaçlandı. Yapılan bu çalışma ile kırmızı alanların kapatılmasıyla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına da uyulmuş oldu.
Bijon Tezgahından Tesviye Kabinine Jant Taşımanın İyileştirilmesi // İSİG
Cevher Jant
Sunum
Jantlar döküm operasyonları sonrası bijon delme, tesviye ve çapak alma gibi işlemler için CNC tezgahlarına gelir. Bijon delme tezgahından çıkan jantlar, sonraki işlem olarak tesviye kabinine el ile taşınıyordu. Ortalama 12 kg’lık olan jantlar 250 ad/vr ile bir kişi tarafından taşınıyordu. Vardiyada bu hesapla 1 kişiye 3 ton yük taşıma işi düşmekte idi. (2 metre mesafede) Bu da ergonomi problemleri ve Muri israfı doğurmaktaydı. Taşıma işleminde iş kazası riski mevcuttu. Bu riskleri; belde yüklenme, ayağa jant düşmesi ve kayma olarak sıralayabiliriz. ISG biriminin yaptığı risk çalışmasında ve çalışanlarımızdan gelen ramak kala bildirimlerinde bu konu yönetim nezdinde ön plana çıkmıştır. Taşıma ortadan kaldırılarak %95 oranında risk faktörü azaltılmıştır.
Vinç Tekerlekleri ISIG Güvenliği // İSİG
Dikkan
Sunum
Köprü vinç kedi tekerleklerini sadece segmanlar tutmaktadır. En ufak bir darbede ya da aşınma oluşumunda tekerleğin aşağıya düşme riski bulunmaktadır. Tekerleğin mevcut yük ile çalışması dolayısıyla oluşabilecek segman atmalarında tekerlek milden kurtulup boşa çıkmaktadır. İş kazası oluşma riski yüksektir. Mekanik bakım formeninden, segman atmalarında tekerleklerin milden kurtulup boşa çıkmasıyla oluşabilecek, ISIG güvenliği riskini azaltacak kaizen önerisi alınmıştır. Öneriyle, vinç kedi tekerleğinin güvenliğini arttırmak amacıyla tekerlek dış tarafına ilave kapak yapılmıştır. Tekerlek çalışma esnasında segmandan kurtulsa bile kapağa dayanacak ve aşağıya düşme riski minimize edilmiştir.
Boryağ Emiş Filtre Tıkanmasından Kaynaklı Kapak Fırlamasının Önlenmesi // İSİG
Ege Fren – ESB Şube
Sunum

Tezgahlarda bulunan boryağ emiş filtresinin görevi tezgah içinden gelen boryağı temizleyerek, işlemenin gerçekleştiği spindle bölgesini besleyen, M51 boryağ tankına iletmektir. Emiş filtresi zaman içinde gelen döküm tozu birikmesiyle tıkanmaktadır. Filtre tıkanması sonucu emiş filtresi kabinindeki basınç zaman içinde artmakta ve artan basınç manometre üzerinde görülebilmektedir. Aynı zamanda kabinin önünde bulunan ışıklı uyarı yanmaktadır. Bu iki uyarı yalnızca bilgilendirici sistemlerdir. Bakım veya üretim operatörü görüp müdahale etmediği sürece basınç yükselmesi devam etmektedir.

Kabin basıncı 6 bar değerinin üzerine çıktığı takdirde kapağı tutan kelepçeler işlevini yerine getirememektedir. Yükselen kabin basıncı nedeniyle kapak atması meydana gelmiştir. Yakınında bulunan kişiler büyük bir tehlike atlatmıştır. Yaşanan durum ile ilgili ISG kaizeni başlatılmıştır.

Emiş filtre tankına boryağ girişi sağlayan pompa hattı üzerine emniyet valfi bağlanmıştır. Sistemin tıkanması ile oluşan basıncın 3 bara ulaşması sonrası valfin emniyeti açılmaktadır. Emniyet valfinde açılan kapalı yoldan ana tanka boryağ tahliye edilmektedir. Kabin basıncı 3 barda sabit tutularak kapağın patlaması önlenmiştir. Kapak ve etrafa dağılan boryağ kaynaklı olası bir iş kazası ortadan kaldırılmıştır.

KKD Ekipmanlarının Birleştirilmesi // İSİG
Elba
Sunum
Panel radyatör üretim tesisimizde; Kaynak hatlarında kullanılan taşlama ve kaynak gözlüklerinin ayrı ayrı olması nedeniyle, operatörlerin 2 farklı gözlüğü muhafaza etmesi ve devamlı olarak kullanması sırasında eksiklikler meydana gelmekteydi. 2 farklı gözlük birbirine cıvatalar ile monte edilerek hangi gözlük kullanılacaksa o gözlük kayar mekanizma ile göze kolayca monte edilmesi, her 2 gözlüğün kullanımı, taşınma kolaylığı sağlanmış olup, ayrıca gözlük kayıpları önlenerek fabrikaya maliyet avantajı sağlanmıştır.
Kasaphane Süreci Ergonomi İyileştirmesi // İSİG
ESBAŞ
Sunum

Köfte şekillendirme makinesi gün içerisinde ortalama 12 parti kıyma karışımı yüklenerek köfte üretimi yapılmaktadır.

İlgili makineye yükleme esnasında ergonomik olmayan hareket yapılmaktadır. Bunun neticesinde sırt ve bel ağrıları ile karşılaşan personel iş gücü kapasitesinin azalmasına neden olmaktaydı. Kıyma arabasından kıyma makinesine yükleme yapacak personel 90 derece açı ile eğilmek zorunda kalarak ergonomik riskler taşımakta idi ve bir parti arabanın makineye yüklenmesi 12 dk. Sürmekteydi. Yapılan Kaizen’de mevcut kaldıraçlı transpaletin kıyma arabasının altına takılarak yükseltilmesinin sağlanması ile ergonomik riskler azalmıştır. Ayrıca yükleme hızı eğilme problemleri azaldığı için 8 dakikaya düşmüştür. Toplam işçilik süresinde %33’lük iyileştirme sağlanmıştır.

Taşıma Arabası Ergonomi Çalışması // İSİG
Groupe Atlantic
Sunum

Havlu radyatör gruplamak için gerekli boru ve profillerin arabalardan alınması operasyonu günde 5000 kez tekrar etmektedir. Yaşanılan ergonomik uygunsuzluk çalışanlarımızda bel ve sırt ağrısı gibi çeşitli fiziksel ağrılara ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır.

Hedefimiz; çalışanlarımızın daha ergonomik koşullarda çalışmalarını sağlamaktır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda kök nedenin taşıma arabalarının derin olması ve özellikle altta kalan borular alınırken yaşanan zorlukların olduğu belirlendi.

Kaizen çalışması ile arabaların tabanı 40 cm yükseltilerek alt kısma boru koyulamayacak şekilde yeniden tasarlandı.

Kaizenimizde, çalışanlarımızın ergonomik problemleri giderildi, arabalardaki stok seviyesi yarıya düşürüldü ve iş gücü kaybı azaltıldı.

Bu çalışma yaygınlaştırılarak diğer taşıma arabalarında da uygulandı.

İş Kazalarının Azaltılması // İSİG
Kansai Altan
Sunum

İşgünü kayıplı kazaların azaltılmasına yönelik 2017 yılına ait veriler analiz edilmiştir. Kaza sebeplerine yönelik yapılan pareto analizi sonucunda elle taşıma/kaldırma sebepli kazalar proje konusu olarak seçilmiştir.

Kaza kayıtlarını kullanarak video ve görsellerle desteklenmiş bir eğitim dokümanı hazırlanmıştır. Boya üretim bölümünde çalışan bir grup personele bu eğitim verilmiş olup eğitimin etkinliği ölçmek için ön test ve son test uygulanmıştır. Test sonunda başarı oranının %60 dan %87,25’e çıktığı görülmüştür. Ayrıca eğitim sonunda bilgiyi pekiştirmek amacıyla personel cep telefonlarını kullanarak Kahoot uygulaması ile yarışmaya katılmıştır. Bu proje ile genel eğitim içerikleri yerine, probleme yönelik yapılan bilinç arttırma eğitimlerinin kazaların azaltılmasında ciddi rolü olduğu gözlemlenmiştir.

Perçin Somununu Plakadan Sökme İşlemi Sırasında Yaşanan İş Güvenliği Riskinin Sıfırlanması // İSİG
Norm Somun
Sunum
Soğuk Şekillendirme prosesinde üretilen perçin somunların kontrol planına göre saatte 1 çökme testi yapılması gerekmektedir. Üretilen 3 tip perçin somun vardır ve bunların çökme testi için çakıldığı farklı saç bulunmaktadır. Operatör elinde 5 adet somunu saatte bir kalite departmanına çökme testi onayı için bırakmaktadır. Kalite operatörü gelen numune somunları uygun saç plakaya tabanca ile perçinler ve kontrol planına göre gereken noktalara bakar. Saç plaka somun ile dolduktan sonra (günde 4 defa dolar) atölyeye perçinlerin sökülmesi için bırakılır. Atölye operatörü mengeneye saç plakayı sabitler ve matkap ile tek tek perçin somunları sökerek plakadan ayırır. Buradaki amaç saç plakayı tekrardan kullanabilmektir, ancak 2-3 söküm sonrası perçinin geçeceği yuva bozulduğu için plaka hurdaya atılır. Söküm sırasında yaşanılan iş kazası riski, harcanılan işçilik ve saç maliyetinde kurtulmak için iyileştirmeye gidilmiştir. Yeni yapılan aparatta süreç akışı şu şekilde gerçekleşmektedir. Soğuk şekillendirme operatörü numune somunları kalite departmanına getirir. Kalite operatörü perçin somununu aparata yandaki vidaları açıp sıkıştırır. Perçini sıkıp gerekli testleri yapar ve daha sonra vidaları gevşetip somunu yuvadan çıkarır. Atölyenin söküm sırasındaki iş kazası riskinden, saç maliyetinden ve atölyenin söküm için harcadığı işçilikten süreç arındırılmıştır. Kalite operatörünün sürecini de kısaltmak için aparatın şu anda 5 adet somunu aynı anda sıkıştırabilecek versiyonu yapılmaktadır.
Toplama Tezgahı Makas Aktarma Aparatı İle Ergonomi İyileştirme // İSİG
Olgun Çelik
Sunum

Fabrikamızda bulunan toplama tezgahlarında, çok katlı makasların montaj işlemleri gerçekleştirilmektedir. Burada ilk olarak makaslar bağlantı elemanları ile toplanmakta, sonrasında bağlantıların sıkılması için, kaldırılarak mengene tarafına aktarılmaktadır. Makaslar ortalama 60-70 kg ağırlığındadır.

Yapılan Kaizen çalışmasında, makasları mengene tarafına taşıma yerine kaydırma yöntemi ile getirebilmek için aparat tasarlanmış ve fabrikamızda imal edilmiştir. Aparat, makasların çizilmemesi için kestamit malzeme ile kaplanmıştır. Aparatın montajı 2 küçük cıvata ile yapılabilmektedir.

Çalışma sonucunda İSG risk puanı 20’den 9’a (%55 iyileşme), Temotoka puanı ise 17’den 5’e (%71 iyileşme) düşürülmüştür. Kaza riski ve ergonomik zorlanmalar azaltılmıştır. Yıllık ortalama 720 saat işçilik kaybı önlenmiştir.

Havlu Boy Dikim Makinelerinde Merdanenin Düşme Probleminin Giderilmesi // İSİG
Ozanteks Tekstil
Sunum
Havlu boy dikim makinelerinde ürünün ilerletilmesini sağlayan merdaneye ürün dolanması veya sıkışması durumunda merdane ayağı yatağından çıkıp merdanenin yere düşmesine sebep oluyordu. Ağır olan metal merdanenin operatör üzerine düşme ihtimali olabileceği için iş kazasının gerçekleşme riski fazlaydı.
Bakım ekibinin kaizen önerisi ile merdanenin ayak yatağına switch (şalter) bağlantısı yapılmıştır. Böylece havlu boy dikimi yapılan ürün merdaneye sıkıştığı veya dolandığı sırada makinenin durdurulması sağlanarak merdanenin düşmesi engellenmiştir.
Sarıcı ve Çözgü Altı Koruyucu Kaizeni // İSİG
Sanem Plastik

Sanem Plastik fabrikasında Kalender-Baskı ve Laminasyon makinelerinde günde yaklaşık 150 kere bobin indirilip takılmaktadır. Bobinler operatörler tarafından vinç yardımıyla kilitleme çarkına yerleştirildikten sonra kilitlenmektedir. Bazı durumlarda operatörler kilitleme çarkını kapatmayı unuttuklarından dolayı bobin; sarıcı veya çözgüde dönmeye başladıktan sonra kilitleme çarkından çıkıp düşmektedir. Bu da iş güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.

Bu kaizende kilitleme çarklarının altına birer parça montajı yapılıp, bobinin kilitleme çarklarından herhangi bir sebeple kurtulması sonucu yere düşmesi engellenmiş, parça üzerinde kalması sağlanmıştır.

Atık Filtre Çevresinde İSG İyileştirilmesi // İSİG
Tüprag
Sunum
Çok katlı bir üretim alanından oluşan atık filtre bölümünde, proses atığı filtrelenir ve depolanabilir hale getirilir. Proseste hayata geçirilen otonom rota kontrolleri ve davranış odaklı (çalışan bazında İSGÇ yaklaşımı) sistemi ile operatörler, tehlikeleri görsel olarak tespit edebilir duruma gelmişlerdir. Görsel kontrollerde; filtre bölgesinde, yüksekten düşme ve takılma düşme sonucunda boğulma tehlikleri tespit edilmiştir. Tehlike noktaları incelenmiş ve potansiyel risk oranı, yarı kantitatif risk matrisi ile rakamsal olarak hesaplamıştır. Tehlikeleri elimine etmek için gereken aksiyonlar alınmış ve potansiyel risk puanları düşürülmüştür.
Vernik Sepeti İyileştirme Çalışması // İSİG
Volt Elektrik
Sunum

Bu proje ile kullanılmakta olan tehlikeli kimyasal kaynaklı olumsuz sağlık ve çevre etkilerinin yok edilmesi hedeflenmiştir.

Proje öncesi uygulamada stator vernikleme prosesinde kullanılan sepetlerin üzerinde sertleşen vernik kalıntılarını temizlemek için sepet 1 tonluk kimyasal kazanda 24 saat daldırılıyordu. Kullanılan kimyasal 15 gün içerisinde özelliğini kaybetmekteydi. Çalışanlardan gelen koku ve sağlık şikayetleri sonucu kullanılan kimyasal dış laboratuvarda incelettirildi ve MSDS inden farklı olarak sağlık açısından ciddi riskler içerdiği tespiti yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda PTFE Levhalar kullanıma başlandı. İşlemden çıkan sepetlerdeki PTFE levhalar basınçlı su makinası ile 10 dk. da yıkanarak temizlendi.

İyileştirme sonucunda kimyasal kullanımı kaldırılarak çalışanların sağlık açısından etkilenmeleri ve yapışma kaynaklı kalite problemleri engellendi, verimlilik arttı, atık kimyasal miktarı ciddi bir oranda azaltıldı.

Öncesi ve sonrası yapılan hesaplamalar ile 1 yılda 65700 TL’lik kazanç + Sağlık + Çevre + Kalite sağlandı.

Kablo Kesme Makinalarına Kalay Suyu Doldurma İşleminde Pompa Kullanılması İle Kalay Suyunun Dökülmesini Engellemek // İSİG
Wagner Kablo
Sunum
Fabrikanın kablo kesme bölümünde, kalaylı kesim makinelerinde kullanılan flux (kalay suyu) malzemesinin makine üzerindeki hazneye doldurulması sırasında zorluklar yaşanmaktaydı. Flux haznesinin makinenin alt kısmında erişime uzak olması ve kalay suyu bidonunun ağır olmasından dolayı doldurma işlemi sırasında sıklıkla kalay suyu taşmaları, operatörün eline ve zemine dökülmeler görülmekteydi. Bidondan makine haznesine transfer için dökme yöntemi yerine pompa ile transfer uygulaması gerçekleştirildi. Bu işlem için basit, el tahrikli su pompası kullanıldı. Uygulama sonrasında benzeri kalay suyu taşması, ele ve zemine dökülme sorunu görülmemiştir.
Mobilya Üretim Temizlik Bantlarının Başında Bulunan Solvent Tankının Üst Haznesinin Tanka Solvent Dolumu Yaparken Sıçramaları Önlemek İçin Kapatılması // İSİG
Yataş – Ankara
Sunum
Modüler üretim temizlik bantlarında, delinen ve kenar bandı yapılan parçaların kenarında, üzerinde vb. yerlerde kalan tutkal artıklarını ve etiketleri temizlemek için kullanılan solvent, hat başında bulunan solvent tankından küçük solvent kaplarına aktarılarak çalışanlar tarafından silim esnasında kullanılıyor. Solvent tankına solvent doldururken, solventin etrafa dökülmesini önlemek için yapılan hazneye hızlı bir şekilde solvent boşaltılırsa solvent çalışanların yüzüne, gözüne sıçrayabiliyordu. Solvent sıçramasından dolayı 1 adet kayıp günlü, 2 adet ilk yardımlı kaza yaşandı. Kazaları önlemek için Solvent tankının üst haznesi şeffaf malzeme ile kapatıldı. Tanka solvent boşaltmak için küçük bir yer bırakıldı. Solvetnt bu boşluktan hazneye boşaltılarak solvent tankı güvenli bir şekilde doldurulabilir hale getirildi.

 

YAZILIM
Dijitalleşen Bakım ve Destek Süreçleri
Biltaş
Konu:
Yazılım destek ve geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilerek destek hizmetlerinde sürelerin kısaltılması, elektronik ortama taşınan müşteri talep ve problemlerinin takibi ve müşteri geri bildirim otomasyonun iyileştirmesi.Proje Detay:
Müşterilerden telefon, mail, sms, toplantı notları gibi farklı kanallardan gelen talep ve problemlerin kayda alınıp, planlanması ve işlemlerin tamamlanmasından sonra geri bildirimlerin yapılması süreçleri uzun zaman almaktaydı. Bu süreçler geliştirilen arıza ve bakım uygulaması ile elektronik ortamda takip edilmeye başlandı. Bu uygulama ile problemler kaynağından elektronik ( dijital) ortama taşınarak hızlı bir şekilde tasniflenmesi sağlandı. Elektronik ortamdaki yer alana bu bildirimler ile ilgili çalışma detayları ve yapılan işlemlerde elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak tamamlanan taleplerin geri bildirimlerinin de elektronik ortamdan hızlı bir şekilde yapılması sağlandı.