.Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU (EİM MDK) ETKİNLİKLERİ

MMO İzmir Şubesi Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, Odamızın Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı Komisyonlarının kuruluş ve çalışma yönetmeliği çerçevesinde Oda merkezinde bulunan Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonuna (EİM MEDAK) bağlı olarak görev yapmaktadır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin mesleki haklarını savunmak, meslek alanlarının geliştirmek ve meslek dalı düzeyini yükseltmek temel ilkelerinden hareketle komisyon çalışmaları yürütülmektedir. Komisyonun Endüstri Mühendisliği Mesleğine özgü çalışmaları arasında;

  • – Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı
  • – Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları
  • – Altı Sigma-Yalın Konferansları
  • – Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi
  • – Kaizen Paylaşımları gibi etkinlikler yer almaktadır.

 

Ayrıca EİM MDK; ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Kılavuzu yayını, Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi, Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.