1.kaizen11. KAIZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından organize edilen 1. KAIZEN Paylaşımları etkinliği 12 -13 Aralık 2014 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Beş yüz kadar mühendis ve teknikerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sergilenmeye değer görülen 31 proje 12-13 Aralık 2014 tarihlerinde A katı fuaye alanında katılımcılarla buluştu. Katılımcılar ile proje sahipleri sergi alanında bir araya gelerek projeler hakkında detaylı bilgi edinme şansı yakaladılar. Sergi açılışında Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner, Ermin Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı komisyonunca yalın üretim alanında yapılan geçmişteki çalışmaları hatırlatarak, “Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak bu konferansı düzenlemekteki hedefimiz, ‘Sürekli Gelişim` anlamındaki Kaizen kavramının anlaşılması, uygulama alanlarının genişletilmesi ve konuya gerekli önemin verilmesini sağlamaktır. Değerli konuklarımızın da katkılarıyla etkinliğimizin amacına ulaşacağına ve son derece verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

Ön değerlendirme, son değerlendirme ve izleyici değerlendirme jürilerinin verdiği puanlar üzerinden üç kategoride dereceye giren projeler belirlenerek 13 Aralık 2014 tarihinde proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Tayfun Çaylan, yarışma süreçlerine ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

“39 projenin başvurduğu yarışmamızın ön değerlendirme aşamasında 10 jüri üyesi değerlendirme kriterleri doğrultusunda projeleri puanlamıştır. Değerlendirme kurulları akademisyen, eğitimci-danışman ve firma çalışanlarından oluşturuldu. Ön değerlendirmeyi geçen toplam 31 proje için saha değerlendirme süreci başlamış ve firmalar ziyaret edilip yerinde incelemeler yapılmıştır. Bu aşamada toplam 19 jüri üyesi görev almıştır.

Değerlendirmenin son aşaması ise, izleyicilerden oluşturulan değerlendirme grubu tarafından dün sergi süresince tamamlanmıştır. İzleyici Değerlendirme Kurulu ise İzleyici olarak katılanlar arasından gönüllü olan ve konu hakkında tecrübesi olanlardan oluşturulmuştur. Ayrıca her grupta Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi bir kişi görev almıştır. Tüm süreç boyunca toplamda 36 kişi değerlendirmede bulunmuştur. Sonuç olarak her bir projenin ortalama 10 kişi tarafından değerlendirildiğini söyleyebiliriz.”

Dereceye girip ödül alarak Anadolu Salonu`nda sunum gerçekleştiren projeler aşağıdaki şekilde oldu.

Verimlilik, Maliyet Düşürme, Kapasite Arttırma

  1. The Sky Model Ceketlerde Montaj Hattında Değer Akış Analizi Yapılarak OEE İyileştirmesi – Hugo Boss.
  2. Fren Montaj Hattı Kapasite Arttırımı ve Maliyet İndirme – Ege Fren
  3. 1 No`lu Fırın Spesifik Isı Tüketiminin Düşürülmesi ve Fırın Çalışma Verimliliğinin Artırılması – Çimentaş

 

Kalite

  1. Rulo Kırışması Müşteri Şikayeti – Sanem Plastik
  2. Salgı Yalpa Kaynaklı Hurda Oranının Azaltılması – Hayes Lemmerz Jantaş Jant
  3. Markalamaların Okunmaması Probleminin Sıfırlanması – Hayes Lemmerz İnci Jant

 

Enerji, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre

  1. Döküm Tezgahlarında Sıfır Kaza – Hayes Lemmerz İnci Jant San.
  2. 1. Hat Role Operatörlerin Davranışsal Riskin Azaltılması – Hayes Lemmerz Jantaş Jant
  3. Enerji Tasarrufu – Dönmez Debriyaj

 

Etkinliğe katılan proje sahipleri ve izleyiciler Şubemiz tarafından yalın alanında düzenlenen etkinlikleri özellikle takip ettiklerini belirtirken, Kaizen Paylaşımları etkinliğinin bundan sonra da devam etmesini talep ettiler.

Etkinliğe ilişkin fotoğraflara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


1. Kaizen Paylaşımları Etkinliği kapsamında Sergilenen
31 projenin başvuru slaytlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


VERİMLİLİK, MALİYET DÜŞÜRME, KAPASİTTE ARTIRMA


Birincilik Ödülü
The Sky Model Ceketlerde Montaj Hattında Değer Akış Analizi Yapılarak OEE İyileştirmesi
HUGO BOSS

İkincilik Ödülü
Fren Montaj Hattı Kapasite Arttırımı ve Maliyet İndirme
EGE FREN

Üçüncülük Ödülü
1 No`lu Fırın Spesifik Isı Tüketiminin Düşürülmesi ve Fırın Çalışma Verimliliğinin Artırılması
ÇİMENTAŞ

Diğer Sunumlar

Final -1 Hattında %5 Verimlilik Artışı
İNCİ AKÜ

Disk 2 Hattında Çevrim Zamanı C/T Analizi
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT

Biancalani ve Pentek Makinalarında Temizlik Sürelerinin İyileştirilmesi
SÖKTAŞ

Kurutma Fırını Süre Azaltma
SF-LEATHER

K-Mec Makinesinde 0,5 lt Magazin Etiketlerde Hız Kaybının Önlenmesi
ETAPAK

Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi (Kazıcı Grubu Loder) Montaj – Üretim Tesisi Kapasite Artışı (Yayınlanmayacaktır)
HİDROMEK

Boyahane Toz Boya Kabini Arızalarının Sıfırlanması
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT

2. Kaynak Hattı ELBA Yardımcı Malzeme Kaynaklı Sızdırmazlıkların Azaltılması (8 Delik)
ELBA

5. Hat Ortalama Vardiya Adedinin Arttırılması
HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT

PRS Bıçak Kaynaklı Kopma Takımı
POLİBAK

Jumbo Delici Makinasındaki Hidrolik Hortum Kaynaklı Arızaların Azaltılması
TÜPRAG


KALİTE


Birincilik Ödülü
Rulo Kırışması Müşteri Şikayeti
SANEM PLASTİK

İkincilik Ödülü
Salgı Yalpa Kaynaklı Hurda Oranının Azaltılması
HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT

Üçüncülük Ödülü
Markalamaların Okunmaması Probleminin Sıfırlanması
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT

Diğer Sunumlar

Müşteri Claimlerinin Azaltılması
CEVA LOJİSTİK

A20 Bağlantı Elemanı Sıkma İşlemi İyileştirmesi
FOKKER ELMO

Bira Etiketlerinde Kesim Hatalarının Azaltılması
ETAPAK

Cevher Üretiminde Bit (Delici Uç) Sarfiyatının Azaltılması
TÜPRAG

Kalıp Çizilmesi Kaynaklı Boyun Hasarlı Bloke Ürün Adedinin Azaltılması
REXAM


ENERJİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE


Birincilik Ödülü
Döküm Tezgahlarında Sıfır Kaza
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT

İkincilik Ödülü
1. Hat Role Operatörlerin Davranışsal Riskin Azaltılması
HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT

Üçüncülük Ödülü
Enerji Tasarrufu
DÖNMEZ DEBRİYAJ

Diğer Sunumlar

Kasnak 3 Hattı`nda Davranışsal İş Güvenliğinin Artırılması
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT

Bobin Taşımalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İyileştirilmesi
OERLİKON

Sanayide Enerji Verimliliğinin Araştırılması, Enerji Verimliliği Uygulama
ELBA

Küçük Dilmelerde Kesik Kazalarının Önlenmesi
POLİBAK

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Sisteminin Geliştirilmesi
TÜPRAG

Davranış Odaklı Riskli Hareketlerin Gözlenmesi, Analizi ve Azaltılması
REXAM


İletişim: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tepekule İş Merkezi Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı – İzmir
Tel: 0 232 462 33 33 / 121-152 | Faks: 0 232 462 43 77

e-posta: mmokaizen@gmail.com