SERGİLENECEK PROJELER
01
CNC Lazer Kesimden Abkant Pres Bölgesine Parçaların Ayrıştırılarak Taşınmasının İyileştirilmesi
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Askon Demir Çelik

Abkant büküm hattımızda OEE’lerin düşük çıkmasının temel sebeplerinden birisinin, önceki istasyonda kesilen malzemelerin büküm hattına karışık getirilmesi ve büküm istasyonunda ayrıştırma için harcanan zamanın çok uzun olması kaynaklı olduğunu tespit ettik.

Büküm istasyonuna gelen ürünlerin önceki istasyondan ayrışmış olarak gelmesiyle OEE’leri %50 oranında artırmayı hedefledik.

5 Neden analizi yaptık. Önceki istasyondan büküm hattına gelen malzemelerin ayrışmış olarak gelmesi için farklı nitelikte taşıma paletleri tasarladık.

Fayda-maliyet analiziyle alternatif tasarımlarımızdan “metal tavaları” seçtik ve ürettik. Tavalar kesilen malzemelerin sınıflandırılarak taşınmasını sağladı. Uygulamayla büküm istasyonunda %61 oranında OEE artışı oldu. Standartlaştırma amacıyla, tavalara istifleme alanı belirledik ve tavaların nasıl kullanılacağı hakkında eğitimler verdik.

02
Abkant Preslerinde Hazırlık Sürelerinin Azaltılması
SMED / Kobetsu
Askon Demir Çelik

Abkant büküm hattında en büyük duruş sebeplerimizden birisinin “kalıp arama zamanı” olduğunu tespit ettik. %50 iyileşme hedefiyle yola koyulduk. Mevcut durum analizimizden sonra ilk aşamada kalıplarımızı tiplerine göre ayıkladık. Sonra, makinaların özel kalıpları ile ortak kullanılan kalıpları ayrıştırıp, tanımladık.

Ayrıştırdığımız kalıplarımıza raf sistemi tasarladık ve ürettik. Böylelikle hem kalıpların zarar görmesini engellendik, hem de operatörlerin kalıp arama süresini önemli ölçüde azalttık. Üçüncü aşamada kalıp taşımasını kolaylaştırmak ve taşıma süresini azaltmak için kalıp taşıma araçlarımızda tasarım iyileştirmesi yaparak, kalıp setlerinin tek seferde taşınmasını sağladık.

Kalıp raflarının kullanımını standart hale getirecek kullanım talimatı hazırladık ve operatörlere eğitim vererek sistemin standartlaştırılmasını sağladık.

03
Prova Proses Süresinin Azaltılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Bak Gravür

Bak Gravür şirketinde yapılan darboğaz analizi sonucunda silindirin sevkiyattan önce baskıdaki fiziksel kontrollerinin yapıldığı prova bölümünün darboğaz olduğu tespit edilmiştir. Müşteri taleplerini karşılayabilmek için prova bölümünde %4,8 fazla mesai yapılmak zorunda kalınmıştır. Yapılan video çekimleri sonucunda 4 silindirlik bir setin prova alınma süresi 32,6 dk olduğu tespit edilmiştir.

Prova prosesi iş adımları ECRS metodu ile analiz edildi. Prova alanında yapılan makine yerleşiminde değişiklik, barkod okutma sistemindeki iyileştirmeler, makine bobin koyma mekanizmasındaki iyileştirme, 5S çalışmaları ve periyodik yapılan işlerde iyileştirmeler yapılmıştır. Böylelikle yapılan iyileştirmelerle birlikte kayıplar azaltılmıştır.

Yapılan iyileştirmelerle 4 silindirlik bir setin prova proses süresi %15 azaltıldı.

04
Döküm 1 ve Döküm 2 OEE Oranının Arttırılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Belenco Kuvars Yüzeyler
2020 yılı döküm hatları oee oranları incelendiğinde 1. Döküm hattı oee %64,2. Döküm hattı oee %59 olarak gözlemlenmiştir. Bu oranlardan yola çıkılarak yıl içerisinde gerçekleşen oee oranları göz önüne alınıp 1. Döküm hattı için %66 ve 2. Döküm hattı için de %68 oranında hedef verilmiştir. Daha sonra oee çarpanları incelenmiş en düşük oranın kullanabilirlik kaynaklı olduğu görülüp hat duruşlarına odaklanılmıştır. En fazla duruşa sebep olan prosesler incelenmiş ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 2021 yıl sonu itibari ile 1. Hat oee %67 ye 2.hat oee %68 e çıkarılmıştır.
05
İnsan Kaynakları Turnover Raporunun RPA ile Yapılması
Bilişim / Kobetsu
Belenco Kuvars Yüzeyler
İnsan kaynakları Turnover raporu hazırlama süreci bir adam gün olarak hesaplanmış olup, proje ekibi bu süreci hem hızlandırıp hem de hatasız bir şekilde çalışması için Robotik Süreç Otomasyon (RSO/RPA)’ a taşıma çalışması başlatmıştır. İnsan kaynakları Turnover raporunu tamamen RPA’ a devrederek hatayı sıfıra indirmek ve çalışana katma değerli işler yaratması için süre yaratmak hedeflenmiştir. Böylece personelin raporu hazırlaması için harcadığı 240 dk lık süre, robot tarafından 15 dk ‘ya düşürülmüştür. Yapılan çalışma sonucu 2 getiri kazanılmıştır. Personel ayda 240 dakika harcadığı işi, robota devrederek vaktini daha katma değerli işlere ayırabilecektir. İnsan hatasına sebep olabilecek bir işi, robota devrederek sıfır hata ile raporların hazırlanması sağlanabilecektir.
06-1
Parlatma Hattı Bant Altında Bulunan Zincirlerin Su Kaynaklı Yıpranmasının Engellenmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Belenco Kuvars Yüzeyler
Parlatma hattında proses gereği su kullanılmaktadır. Bu su bant altında bulunan zincir mekanizmasına kadar sızmakta, zincirlerin paslanmasına neden olmaktadır. Paslanan zincirlerin değiştirilebilmesi için hat durmakta, zincir maliyeti ortaya çıkmaktadır. Ek olarak bant altında kalan redüktör ve motorların da ayda 1 kez 1 konveyörde değişimi yapılmakta, değişimi yaklaşık 90 dk. sürmektedir. Mevcut şase 25-30 cm kenara kaydırılarak altta bulunan zincir mekanizması da şase ile yana kaydırılmıştır. Su kaynaklı paslanma sonucunda ortaya çıkan zincir değişimi prosesi tamamen ortadan kaldırılmıştır.294 metre zincir sarfiyatı, 46 dk zincir değişim süresi ortadan kaldırılmıştır. Motor/redüktörler de bant altından kaydırılarak dış alana konulmuştur ve redüktör/motor değişimleri azalmıştır (2 senede 1) ve yaklaşık 30 dk sürmektedir.
06-2
2. Parlatma Hattı Kağıt Toplama Makinası Şebeke Suyu Sarfiyatının Azaltılması
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Belenco Kuvars Yüzeyler
Kağıtlı döküm yapılan ürünlerin parlatılması sürecinde hatta kağıt atığı oluşturmaktadır. Bu kağıtlar kâğıt toplama makinası ile hattan çekilmektedir. Kâğıt toplama esnasında kâğıt toplama makinası ızgaraları sürekli kâğıt ve taş artıkları ile pislenmekte ve temizliği şebeke suyu ile yapılmaktadır. Bu temizleme işlemi için dakikada 3 lt şebeke suyu tüketimi yapılmaktadır. Temizlik sırasında kullanılan şebeke suyu tesisata eklenen boru yardımıyla arıtma suyu ile değiştirilmiştir. Ek olarak sadece makine çalışır haldeyken su tüketimi yapması sağlanmıştır. Makinenin çalıştığı süre boyunca aylık 1600 m3 şebeke suyu tüketimi azaltılarak yılda 19200m3 kazanç sağlanmıştır.
07-1
Kazan Seviye Sensörü Tedarik ve Maliyet İyileştirmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Betonstar
Kazan içerisindeki beton seviyesini ölçmek için kullanılan sensörlerin piyasada kolaylıkla bulunamaması ve kullanımı esnasında betondan kolayca arınamayıp sisteme sürekli sinyal vermesi sebebi ile kendi iç bünyemizde seviye sensörü üretimi gerçekleştirip devreye aldık. Bu sistem PLC de bulunan ve kendi bünyemize ait olan yazılım sayesinde, kamyon şasisinde sürekli dolaşan eksi (-) kutbu baz alarak ve bunu çevirerek alt ve üst seviye iletken malzemelerin ölçümünü yapmamızı sağlamıştır ( İletken malzeme ör: su, beton ). Bu şekilde, bu parça ile ilgili firmamızı, piyasadan bağımsız üretim yapabilir hale getirdik.
07-2
Tulumba Tatlısı Hazırlık Süreci
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Bortar

Tatlıhane bölümünde çalışan personellerin, tulumba tatlısı üretim sürecinde makine çıkışında ürünlerin yapışmasını önlemek amacıyla süreç boyunca bir personelin yağlama işlemi yapması ve bu sürecin standart olmaması nedeniyle aşağıda belirtilen iyileştirme noktaları için kaizen çalışması yapılmıştır.

 • Bölümde çalışanların bekleme kaybı sebebiyle üretim verimsizliği oluşması
 • Standart yağlama işlemi yapılamadığı için gereğinden fazla yağ kullanılması sonucu yağ israfı
 • Personelin kızgın yağ yanında çalışmasından kaynaklı iş güvenliği risklerinin oluşması
 • Kızartma yağının sıcaklığını stabil tutmak için kullanılan enerjinin artış göstermesi
 • Yeteri kadar yağ dökülmediği durumlarda tulumba tatlılarının birbirine yapışması ve ürün israfı oluşması

Yapışmış halde kızartılan tatlılar kalite sorunundan dolayı müşteriye gönderilemediğinden siparişin tamamlanma süresinin artış göstermesi

08
Montaj Hattı Verimliliğin Arttırılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Bisan
Proje ile montaj hattında kayıp noktaların analiz edilmesi ve Yamazumi (Hat Dengeleme) çalışması yapılarak montaj hattının verimliliğinin artırılması, buna bağlı olarak üretim kapasitesinde artışın gerçekleştirilmesi, aynı zamanda da daha kısa sürede ve hatasız üretim ile müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır. BİSAN olarak montaj hattı Yamazumi (Hat Dengeleme) çalışması yapılarak proje kapsamında; kaynakların ve mevcut sürenin etkin kullanımı, atıl/kayıp/israf (MUDA) sürelerin azaltılması, iş gücünün daha verimli kullanılması, olası arıza ve aksaklıklara karşı üretim sisteminin güvenirliğinin ve esnekliğinin arttırılması söz konusu proje ile gerçekleştirilmiştir. Proje ile montaj hattında çalışan kişi sayısı değişmeden ve aynı vardiya süresiyle üretim adet/adam oranında artışın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
09
Boyahane Bölümü Kalite Problemleri
Kalite / Kobetsu
Bisan
Boyanması planlanan ürünler yağ alma, durulama ve kurutma bölümlerinin ardından boya kabini ve fırın bölümlerinden geçer. Bu bölümlerde ilerlemesi gereken ürünler askılara asılır ve tavanda bulunan konveyör yardımıyla hat boyunca ilerlemesi sağlanır. Boyama işleminin en sonunda ürün askıdan alınarak kalite birimine kontrol amaçlı gönderilir. Askı revizyonunda temel hedef askılardaki birim ürün miktarını arttırarak, ürünün boyanması için gereken zamanı minimuma indirmektir. Projenin boyahane içerisinde uygulanmasıyla boyahaneden çıkan ürün sayısında, dolayısıyla nihai ürün miktarında artış sağlanmıştır. Sonraki proseslerde boyahanede bulunan ürünün boyanamaması sebebiyle meydana gelen duruşlar sona erdirilmiştir. Proje sayesinde hem gereksiz duruşların hem de tekrarlanan işçiliğin önüne geçilerek boyahane verimliliği arttırılmıştır.
10
Helyum Tezgahlarında Süreç İyileştirmeleri İle Birim Zamanda Geçen Jant Sayısını Artırarak Kapasite Kaybına Neden Olan Tanımsız Ayrılma Oranını Düşürmek
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Cevher Jant
Helyum tezgahlarında süreç iyileştirmeleri ile birim zamanda geçen jant sayısını artırarak, kapasite kaybına neden olan tanımsız ayrılma oranını düşürmek hedeflendi. Yalın 6 Sigma adımları DMAIC döngüsü ile problem çözüldü. VSM oluşturuldu. Kısıtılar belirlendi. Öncelikle performans kaybı yaratan hız kayıplarını video analizi ile AVIX programında analiz ederek ; Hız kayıpları kaynaklı ,bu kayıpların makinenin hangi adımında olduğu ve makinelerin biribiri arasındaki farkları belirledik. Potansiyel olarak % 8 her iki makine de fırsat belirledik. “Kullanılabilirlik” kaybı yaşatan ve “Kalite” metriğinde düşüş yaratan jant tanımama konuları için standard parametreler gözden geçirilerek iyileştirmeler yapıldı. 2 makine için genel OEE değerinin %52 seviyesinden %67 seviyesine çıkardık.
11-1
Toz Boya Üretimi Üretkenlik Artırma
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Cevher Jant

Talaşlı işlemleri yapılan Al alaşım jantlar boya prosesine giriyor. Bu proseste jantlar sırası ile ön işlem – toz boya – yaş boya işlemlerinden geçiyor. Jantın göbek bölgesi dediğimiz araca montajının yapıldığı göbek bögesine , boya gelmemesi gerekiyor. ( Müşteri güvenlik riski sebebi ile ). Maskelemeyi teflon parçalar ile göbek bölgesini kapatacak şekilde yaparız.

Proses girişinde 1 operatör jantların göbek bölgesine teflonu yerleştirir. Toz boya çıkışında da bir sonraki prosese ilerlemeden önce 1 operatör bu teflonu alır ve toplama kasasına bırakır.

Takım ile bir araya gelerek basit bir low -cost otomasyon tasarladık. Mekanik mıknatıslı kol hareket sensörü ile hareket eder. Metal parçası montajladığımız teflonları çeker. Geri giderken sıyırarak düşürür. Böylece buradaki işçiliği ortadan kaldırdık.

11-2
Günlük Kontrol Jant Firesini Azaltma
Kalite / Önce-Sonra
Cevher Jant

Jant döküm işlemi gerçekleştirildikten sonra alaşım türüne (AlSi7Mg) göre ısıl işlem uygulaması yapılır. Isıl işlem sürecinde ve jant boyama işlemlerinde malzemenin mekanik özelliklerinde değişiklikler oluşmaktadır. Her vardiya da sertlik ölçümü, jant boyama işlemenin etkisini görebilmek adına günde 1 defa hem çekme hem de sertlik testi işlemi gerçekleştirilir. Buna ek olarak hafta başında ısıl işlem tesisinde jantların yerleştirildiği; üst, orta ve alt raflardan alınan 3 adet jant sertlik ve günlük kontrol için boyahaneye verilir.

Jant ilk olarak ölçüm merkezine veriliyor daha sonra işi bittikten sonra malzeme lab. Jantları alarak tahribatlı muayenede fireye ayrılıyor. Günde 4 adet olan fireden günlük kontrol için verilen 1 adeti; günlük kontrol jantı olarak boyaya verilmeden önce sertliği için parça kesiliyor sonra boyaya gönderiliyor. Böylece 260 adet jantı/yıl fire olmaktan kurtardık.

12
5S Sisteminin Dijitalleştirilmesi
Bilişim / Kobetsu
Coşkunöz Metal Form
Mevcutta kullanılan 5S denetimlerinde değerlendirme puan bazlı yapılmaktaydı ve alınan yüksek puanlara karşılık sahanın standartları yeterli değildi. Çalışanlar alanlarından kendilerini sorumlu hissetmiyorlardı. Tüm bu sebepler ışığında 5S sistemin yeniden kurgulanmak ve çalışanların sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla denetim sistemini ulaşılabilir kılmak gerektiğini fark ettik ve kaizen çalışması için bu konuyu seçtik. Kağıtlarla ve sahada manuel olarak yapılan denetimler mobil uygulama üzerinden yapılmaya başlandı. Mobilden erişim imkanı ve aksiyonlara eklenen fotoğraflar ile aksiyon yönetimi kolaylaştırıldı. Eski puanlama sistemindeki sorular S bazında kategorize edilerek soruların daha kapsamlı hale getirilmesi sağlandı. 5S Denetim Power BI’ı ile veriler görselleştirildi.
13
Boya Sökme Operasyon Değişikliği
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Coşkunöz Metal Form

Boyahanede kullanılan askı aparatlarında temizlik operasyonu sırasında kullanılan kumlama malzemesi kaynaklı incelme, deformasyon vb. gibi problemler yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalarda kumlama yapan tedarikçi havuzu yetersizliği ve mevcut tedarikçi firmanın fiyat artışlarının yüksek olması sebebiyle yeni bir boya sökme yöntemi araştırılmaya başlanmıştır. Yeni kullanılmaya başlanan Asılı Silis Kumu yöntemi ile deformasyon problemlerinin yok edilmesine ek olarak maliyet avantajı ve işlem kalitesinin artışı da sağlanmış oldu. Ek olarak alternatif olarak denenen kimyasal boya sökme yönteminden de vazgeçilerek tehlikeli kimyasal atıkların oluşumu engellendi.

Coşkunöz Metal Formun çevre duyarlılığını gözler önüne seren projemiz ile hem şirket hem de çevreye katkı sağlanmış olduk.

14
Görüntü İşleme ile İnsan Hatalarının Tespiti
Kalite / Kobetsu
Coşkunöz Metal Form

Potansiyel hataların tespiti için yapılan saha turlarında ilgili hücredeki kalitesizlik riski tespit edilmiştir. Konuyla ilgili kaizen çalışması başlatılarak çözüm araştırmaları yapılmıştır. Kalitesizlik probleminin kök nedeni olarak insan dikkatsizliği belirlendiği için hatayı engelleyecek bir çözüm araştırıldı. İnsan davranışlarını sürekli inceleyen kameralı bir sistemin en doğru çözüm olacağına karar verildi.

Günün sonunda görüntü işleme teknolojisi kullanılarak hata oluşturabilecek bölgeye giren kişiler için uyarı veren bir sistem geliştirildi. Hata tespitini değil hata oluşumunu engelleyen bu sistem ile insan insiyatifleri engellenmiş oldu.

CODE 2025 vizyonumuza uygun olarak dijital çözümleri sahamıza entegre etmiş olduk.

15
Hidrolik Preslerde Arıza Kaynaklı Duruşların Azaltılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Dikkan
Hidrolik preslerde yaşanan plansız arıza duruşları nedeniyle pres hattı ve sonraki proseslerin üretim hatlarında oluşan verimsizlikler üretim kaybına neden oluyordu. Duruşa neden olan arızalar meydana geldiğinde makinenin tahrip olan kısımları için onarım sürelerinin uzaması üretim kayıplarını arttırıyordu. Motor ve pompa grubu makine elemanlarından sensörlerle alınan sıcaklık, çalışma süresi, titreşim, basınç ve akım değerlerinin takip edileceği arayüz oluşturularak performans verilerinin sürekli takip edilebilmesi sağlandı. Alınan veriler kestirimci bakım altyapısını oluşturup, arızaların meydana gelmeden önlenmesini sağlayarak uzun süren onarım sürelerini azaltmıştır.
16
Proses Kalite Kontrolde Yapılan Ölçümlerin Sistem Üzerinde Raporlarının Kayıt Altına Alınması
Bilişim / Kobetsu
Dikkan
Talaşlı imalat bölümünde işlenen yarı mamul ürünlerin, ölçüm kayıtlarının tutulamaması kalite verilerinin izlenebilirliğine engel olmaktaydı. ERP sistemi üzerinde, ürün rotasına göre gerçekleştirilen operasyonlarda kalite kontrol ölçüm sonuçlarının ürün kodlarına ve operasyona özel olarak kaydedilebileceği bir ekran tasarlanarak kalite verilerinin sistemde arşivlenmesi sağlandı. Ölçüm kayıtlarının analizleri ile proses iyileştirme altyapısı oluşturuldu.
17
Euro 6 Kafeslerin Fire Oranlarının İyileştirilmesi
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Dönmez Debriyaj
Debriyaj baskısının alt parçalarından biri olan ve en çok fire çıkan alt parçanın kafes olması üzerine ilk 10 üründe yer alan kafeslerin üretim adedi ve fire maliyetlerini kıyaslanmıştır. İlk üçte yer alan 431.36.11 Kafeste tasarımsal açıdan iyileşmenin olabileceği kanısına varılmış ve çalışmaya bu kod üzerinden başlanmıştır. Mevcut Kafes hammadde plaka ağırlığı 145,06 kg olan, bir plakadan 8 parça çıkan ve bu 8 parçanın ağırlığı 102,4 kg olan tasarımın 43 kg fire verdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hammadde tasarımı küçültülerek tedarik kısmının onayı da alınarak tasarımı değiştirilmiştir. Hammaddeden %8,33 malzeme kazancı sağlanmış ve fire miktarı plaka başı 30,5 kg düşmüştür.
18
Kafeslerin Sıvama Operasyonunda Ters Basma Problemine Yönelik Poke-Yoke Çalışması
Kalite / Kobetsu
Dönmez Debriyaj
Üretimini yaptığımız baskı setinin alt bileşenlerden biri olan Kafes, lazer kesim işlemi sonrasında sıvama operasyonu için işlem görmektedir. 362.16.01 resim numaralı kafeslerin sıvama operasyonunda üretim esnasında 65 adet hurda parça çıkmıştır. Bu operasyonda tezgâha parçayı yerleştirirken ters yerleştirmekten kaynaklı hurdalar çıktığı gözlemlenmiştir. Parça üzerinde ön ve arka yüzeyi ayırt edici bir fark olmadığı ve kalıp üzerinde ters bağlamayı önleyici bir düzenek olmadığı için kalıp üzerine pim yerleştirilerek çalışmaya başlanmıştır. Kalıp tasarımı, Kalıp resim değişikliği ve operasyon sayfalarının güncellemesi yapılarak standartlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Operatöre Konu ile ilgili Tek Nokta Eğitimi verilerek proje sonlandırılmıştır.
19
Lazer Kaynak Operasyonu İlk Ayar Süresinin İyileştirmesi
SMED / Kobetsu
Dönmez Debriyaj
İlk ayar sürelerini iyileştirmek için başladığımız bu çalışmada ABC analizi sonucu A grubunda darboğaz olan ve hızlı aksiyon alabileceğimiz tezgahlar arasında Lazer Kaynak tezgâhı olduğunu gördük ve SMED çalışmasına bu bölgede başladık. SMED ve Spagetti Diyagramları tekniklerini kullanarak ve A3 proje adımlarını uygulayarak yapmış olduğumuz 4 adet Kaizen iyileştirmesi sonucu ilk ayar süresinde %23 oranında bir azalma sağladık. İşin adımlarını standartlaştırarak operatör eğitimleri ile projeyi tamamladık. 6 aylık gözlem sonucu yapılan iyileşmenin verimlilik takip programından çekilen verilere göre standartlaştığını teyit ettik.
20-1
Kafeslerin Tezgaha Bağlama Sürelerinin İyileştirilmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Dönmez Debriyaj
T0202 CNC Torna tezgahına bağlanan 431.76.11 ve 431.76.21 resim numaralı kafesler tezgâha dört noktadan cıvatalar ile bağlanmaktaydı. Civatalar alyanla manuel sıkılarak bağlanıyor ve parça işlendikten sonra yine aynı şekilde alyanla civatalar manuel sökülüyordu. Bundan dolayı sökme ve bağlama süreleri uzun sürüyordu. Civataları alyanla sıkma işlemini operatörün manuel yapması ve her parçada bu bağlama – sökme işlemi yapması sonucu operatör yoruluyor ve temposu yavaşlıyordu. Bunun üzerine üretimde kullanılmayan tork tabancası devreye alınarak kafeslerin bağlama – sökme işlemi bu tork tabancası ile yapılmaya başlanmıştır. Öncesi -Sonrası arasındaki süre kazancına bakıldığında neredeyse %50 oranında süre kazancı sağlanmıştır. Çalışma Tek Nokta Eğitimi verilerek tamamlanmıştır.
20-2
Makinalara Primer Doldurma Sistemine Sensör Takılarak Primer Taşmalarının Önlenmesi
Kalite / Önce-Sonra
Ege Profil

Laminasyon Bölümü’nde profil yüzeyini silmek için kullanılan primerlerin haznelerine primer doldurmak için vana manuel olarak açılıp, dolum işlemi tamamlandıktan sonra kapatılıyordu. Bazen operatörler vanayı kapatmayı unuttukları için primer taşıp yere dökülüyordu. Primerin haznede tükenmesi durumunda ise profillerin yüzeyi silinememekte ve ürünlerde müşteri şikayetleri yaşanmaktaydı.

Yapılan çalışmada her hattın primer haznesi girişine by-pass’lı pnömatik vana (yeterli orifis çapına sahip) montajı yapılmış ve haznelerin üzerine 2 adet min-max seviyesi belirlemek için sensör takılmıştır. Pnömatik vana alt sensör sinyal verdiğinde açmakta ve üst sensör sinyal verdiğinde kapatmaktadır.

Bu şekilde haznelerin taşması önlenmiş, sistem otomatik hale gelmiş ayrıca vananın kapalı olması durumunda primer bitmesi probleminin önüne geçilmiştir. Sonuç olarak sistem tamamen operatörden bağımsız hale gelmiştir.

21
Shaft Robot Hattı OEE Arttırma
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Ege Fren Pınarbaşı
1050 – Shaft Robot hattı 2020 yılı sonunda kurulmuş bir robot hattıdır. Ekim 2020’de hattın OEE’si %69,27’dir. Yapılan Balık Kılçığı analizinde insan, makine, malzeme ve çevre kaynaklı nedenler bulunmuştur. Bu konular hakkında detay analizler yapılmıştır. Pareto diyagramı yapıldığında ise Uç/Takım Değişikliği, Ekipman Eksik/Arıza ve Ayar duruşlarının; tüm duruşların %90’ını oluşturduğu görülmüştür. İlave olarak Spagetti Diyagramı ve Makine-Adam Diyagramları da yapılmış ve analizler sonrası gerekli aksiyonlar belirlenmiştir. Shaft parçasında taşlama sonrası parçanın yamuk düşmesinin engellenmesi, Taşlama operasyonunda parça kaymasının önlenmesi, Parça besleme konveyörünün çift parça almasının önlenmesi ve Besleme Konveyör Kapasite Arttırılması konularında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 2022 yılının ilk çeyreği OEE ortalamasının %84,22’ye yükselmesi ile OEE hedefi tutturulmuştur.
22-1
Boyahane Kimyasal Sarfiyatının Azaltılması
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Ege Fren Pınarbaşı
Pınarbaşı toz boya hattında yağ alma, durulama, nano kaplama ve ikinci durulama isimlerinde banyolar bulunmaktadır. Bu banyolardan alınan su ve kimyasal karışımları sürekli olarak hattan geçen parçalara spreyleme yoluyla uygulanmaktadır. Konveyör dursa dahi elektrik panosu durdurulmadığı takdirde bu işlem devam etmektedir. Bu da kimyasal ve elektrik tüketimine neden olmaktadır. Yeni yöntemde Nano kaplama banyosuna ait olan pompanın start- stop işlemi konveyörden eletronik sensörler yardımıyla alınan sinyale bağlanmıştır. Bu yolla konveyör durduğunda pompanın çalışması durdurulmuştur. Çay ve yemek molası duruşlarında pompanın çalışması önlenerek günde 50 dakika kazanç sağlanmıştır. Birim maliyet tüketimi 4,33 ton/m2’den 3,04 ton/m2’ye düşürülmüştür. Kimyasal Kazancı 10.140 TL ve Elektrik Kazancı 1.130 TL olmak üzere 11.270 TL kazanç elde edilmiştir.
22-2
Teknisyen Çağrı Sistemi
Bilişim / Önce-Sonra
Ege Fren Pınarbaşı
Operatörler üretim esnasında karşılaştığı problemleri (Uç takım, tezgah ayar vb. kaynaklı) vardiya sorumlularına bildirmek için cep telefonundan yararlanmaktaydı. İlgili üretim amirine ulaşana kadar birden fazla arama yapmaktaydı. Bu da problemin çözüm süresini uzatmakta, üretimi aksatmakta ve iş kazası riski yaratmaktaydı. Yeni sistemde kullanmış olduğumuz MES sisteminin standardında yer alan teknisyen çağrı sisteminin yaratmış olduğu canlı veriden yararlanıldı. Bir ETL aracı olan OPC router aracılığıyla canlı veriyi düzenlemek üzere MySQL programına atıp düzenlenmiş veri PowerBI’da görselleştirildi. Bu canlı veri yardımıyla layout üzerinde hangi tezgahta teknisyen çağrısı bulunduğunu ve bu çağrının detaylarını içeren bir dashboard dizayn edildi. Üretim amirlerinin görebileceği noktalarda ekranlara yerleştirerek anlık olarak çağrıları görebilmelerini sağlandı.
23
Kataforez Hattı OEE Arttırma
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Ege Fren Serbest Bölge
Kataforez tesisi OEE değerinin; 2020’nin son çeyreğinde ortalama %53,33’te kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan Balık Kılçığı analizinde insan, makine, malzeme ve metot kaynaklı nedenler bulunmuştur. Bu konular hakkında detay analizler yapılmıştır. Pareto diyagramında kayıp türlerine bakıldığında kasa değişimi ve yemek molasının kayıplar arasında %46’lık kısmı oluşturduğu görülmüştür. Operatörler üzerindeki mevcut durumu analiz edebilmek amaçlı spagetti diyagramı da yapılmıştır. Kök neden analizinde belirlenen konular için karşı önlemler belirlenmiş ve uygulamalara geçilmiştir. Bu kapsamda; Kataforez hattı tapa takma operatörü için iş önlüğü edinilmesi, Tip değişiklikleri arasındaki askı boşluklarının azaltılması, Taşıma arabasının ergonomik hale getirilerek kullanımının arttırılması ve Kataforez Tesisi kontrol formunun dijitalleştirilmesi konularında iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
24
Üretimde Rotasyon Yapılması İle MKİSR (Mesleki Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları)’nın Önüne Geçilmesi
İSİG / Kobetsu
Ege Fren Pınarbaşı
Ege Fren’de gerçekleştirilen Ergonomi Analizi projesi ile 8. Ergonomi Kongresine katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında “Cornell Kas-İskelet Rahatsızlık Anketi ve Lojistik Regresyon Kullanarak Kas-İskelet Rahatsızlıkları Kaynaklı Üretim Çalışanı Devamsızlıklarının Azaltılması” adlı makale yazılmış ve yayımlanmıştır. Projenin sonuçlarına bakılarak üretim sahası içerisinde rotasyon yapılması ile kas-iskelet rahatsızlıkları kaynaklı üretim çalışanı devamsızlıklarının azaltılması hedeflenmiştir. Haftalık olarak yayınlanan Rotasyon Dashboard’u ile operatörlere ait tonaj bilgileri hesaplanmaktadır. Bu sayede Üretilen parçaların kodlarına, malzeme ağırlıklarına, üretim miktarlarına, bağlama adetlerine ulaşılabilmektedir. Bir sonraki haftaya ait vardiya çizelgesi hazırlanırken Üretim tarafından bu veriler ışığında dağılımın yapılması sağlanmaktadır.
25
Katyonik Pes Boyamalarda Laboratuvardan İşletmeye Geçiş Sürecinin İyileştirilmesi
Kalite / Kobetsu
Ekoten
Ekoten boyahane bölümümüzde jet boya makinelerimizde katyonik kumaşlarımızın pes boyamalarında nüans oranının 2021 yılı Kasım ayına kadar ortalama %7 oranında çıktığı tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine renk laboratuvarımızda ve üretimde yapılan proseslerin mevcut durumları analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda hedef olarak %1,5 oranını belirledik. Kök nedenlerimizi insan, makine, malzeme ve metot başlıklarında balık kılçığında bulduğumuz konular üzerinden 5 neden analizlerimizi yaptığımızda insan kaynaklı, metot kaynaklı kök sebeplerin olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili otomasyona geçiş yaparak, proseslerin yeniden optimizasyon çalışmaları ve tek nokta dersleri hazırlayarak uygulamaya aldık. Sonuçlarımızı izlediğimizde 2022 yılında nüans oranımızın %1,5’a indiğini görmüş olduk.
26
Atık Su Arıtma Tesisinde Deşarj Edilen Suyun Geri Kazanılması
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Ekoten

Ekoten Tekstil’in çevre politikasında belirttiği üzere, kullandığı kaynakları en aza indirmek, çevreye duyarlı ve küresel iklim değişikliği yönünde su tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik vermektedir. Proje şirket hedeflerimiz ve çevreye olan saygımız doğrultusunda atık su arıtma tesisinde FeCl3 çözeltisi ve Kireç çözeltisinin hazırlanmasında, Mikro elek temizliğinde ve Eşanjör temizlik kimyasal çözeltisinin hazırlanmasında kullanılan yumuşak su tüketimini ortadan kaldırılmayı amaçladık.Tüketilen yıllık yumuşak su toplam miktarı7.084.800litredir. Şirket hedeflerimiz ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak amacıyla harcanan yumuşak su tüketim miktarı ve yumuşak suyun oluşmasında harcanan elektrik enerji miktarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Atık suyu belirtilen FeCl3 çözeltisi ve Kireç çözeltisinin hazırlanmasında, Mikro elek temizliğinde ve Eşanjör temizlik kimyasal çözeltisinin hazırlanmasında kullanılması için atık suyun taşınması gerekmektedir. Atık suyun taşınması için sürece yeni bir sistem tasarlanmıştır. Yapılan yatırım sonrasında, Arıtma tesisinden Deşarj noktasına atık su ulaşmaktadır. Deşarj hattından alınan su havalı pompa yardımıyla yatırım yapılan çöktürme tankına basılmaktadır. Çöktürme tankında atık su dinlendirildikten sonra, tankın içinden alınan su yatırım yapılan hidrofor yardımıyla mevcut durumda yer alan FeCl3 tankı, Mikro elek, Kireç Tankı ve Eşanjör temizlik kimyasal tanklarında ayrı bir hatla kullanılmaktadır. Sert suyun yumuşak suya dönüşümü için harcanan 14,169 TL’lik enerji maliyeti ortadan kalkmıştır.

27
Eldor Türkiye Plastik Fabrikası Kapasite İyileştirme Projesi
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Eldor
Eldor Plastik Fabrikası, ateşleme bobini ham maddesini üretmektedir. 2022 üretim planlarına göre artan talep karşılığı, kapasite problemleri yaşanabileceği tahminlenmiştir. Projemizin amacı, verimlilik ve kapasite iyileştirme çalışmaları ile, planlanan vardiya düzenini ve makine doluluklarını optimize ederek, müşteri talebini karşılayamama riskini ortadan kaldırmaktır. PUKÖ adımlarına göre hazırlanmış proje planı ışığında, mevcut makine kapasiteleri ve üretim adetleri analizi yapılarak, makine dolulukları ile ilgili riskler belirlenmiştir. Analiz sonucu olarak, potansiyel riskler ve operatörlerin katma değersiz aktiviteleri; ECRS yöntemi ile iyileştirilerek sıfır yatırımla maliyet kazanımları ve ergonomik iyileştirilmeler elde edilmiştir.
28
Yatay Enjeksiyon Makinalarında SMED Uygulaması
SMED / Kobetsu
Eldor
Verimliliği arttırmak, toplam üretim süresini kısaltmak ve müşteri talebine hızlı ve esnek yanıt verebilmek için plastik fabrikasında yer alan yatay plastik enjeksiyon makinelerinde kalıp değişim süresini %50 azaltma hedefi ile başladığımız ve SMED’in 7 temel adımından yararlanarak gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında yapılan bir dizi kaizen ile kalıp değişim süresi %64 azalmış, net çalışma süresi yılda toplam 2400 saat artmış ve verimlilik %92’den %95’e yükselmiştir. Tüm bu iyileştirmeler ile yıllık 75.400 Euro net kazanç sağlanmıştır.
29
Hammadde ve Bitmiş Ürünlerde Taşıma Kaynaklı Hasar Riskinin Azaltılması
Kalite / Kobetsu
Eldor

IC fabrikada depolama alanı yetersiz olduğu için bazı malzemeler ABS fabrikada stoklanmaktadır. Bu nedenle malzemeler, fazla sayıda taşınmaktadır. Fabrikalar arası malzeme sevkiyatı esnasında malzemelerin düşürülmesi, devrilmesi, ekipmanlar ile palete zarar verilmesi gibi nedenlerle malzemeler hasar görmektedir.

Amacımız, değer katmayan taşıma hareketlerini elimine ederek fabrikalar arası sevkiyat sürecini optimize etmek böylece ürün taşıma sırasında meydana gelebilecek hasar riskini azaltarak kalite sürecini iyileştirmek, malzeme üzerindeki kontrolü arttırmak ve kaynakları verimli kullanmaktır.

Bunun için ek depo yapılmış, stok alanları düzenlenmiş ve sevkiyatların ABS fabrikadan yapılmasına karar verilmiştir. Bu sayede malzeme hareketleri azaltılmış, ürün üzerinde daha fazla kontrol sağlanmış ve hasar riski azaltılmıştır.

30-1
Voltaj Regülatörü Kartlarında Poliüretan Dökümü Hatası Nedeniyle Oluşan Firelerin Önlenmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Enko
Ürün içerisine dökülen poliüretanın dengesiz yayılması sebebiyle seviye farklılıkları oluşmaktadır. Veri analiziyle Voltaj Regulatörü kartlarında oluşan poliüretan hatasının en çok kalıp kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılında bu hata nedeniyle 99 adet ürün fireye ayrılmış ve bunun toplam para kaybı 1.772 USD’dir. Oluşturulan ekip problemi yerinde tespit edip kök nedeni bulmuştur. Mevcutta kullanılan kalıbın malzeme seçiminin doğru olmadığı belirlenmiştir. Yanlış olan malzeme zaman içerisinde deforme olup, temizlenmesi de zordur. Bir kaç farklı fikirden sonra, alüminyumdan yapılmasına karar verilmiştir. En son haliyle, üretim adedi artmış, ergonomik yapıya sahip olmuş, temizliği kolaylaşmış, kalıp maliyeti azalmış ve kalıp kaynaklı hata payı 0’a indirilmiştir.
30-2
Havalandırma Sisteminde Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Esbaş

Gıda İşletmesindeki havalandırma sistemi davlumbazlar ve klima santrallerinden oluşmaktadır. Tasarımı gereği davlumbazlar sadece emiş yaparken klima santralleri sadece üfleme yapacak (%100 temiz hava) şekilde kurulmuştur. Mevcut otomasyon gereği davlumbazlar algıladıkları basınç farkına göre emiş miktarını arttırmakta bunun karşılığı olarak klima santralleri üfleme miktarını arttırmaktadır. Üretimin olmadığı anlarda davlumbazlar minimum kapasitede sürekli olarak çalışmaktadır. Herhangi bir üretim olmasa da davlumbazlar hava çekişine devam edip, klima santralleri de aynı oranda üfleme yapmaktadır. Bu durum pişirme alanındaki hava değişim sayısını arttırmakta, klima santrallerinin %100 temiz hava ile çalışma sebebi ile her bir hava değişimi direkt elektrik tüketimi olarak yansımaktadır.

Pişirme alanındaki tüm davlumbazlara sıcaklık sensörü eklenerek, üretim olmadığı zamanda düşük kapasitede sürekli olarak çalışmaya devam eden davlumbazın sensörler aracılığı ile otomatik olarak kapatılması sağlandı. Üretim başladığında eklenen sıcaklık sensörleri sıcaklık artışını algılayarak üretimin var olup olmadığını anlar ve davlumbazın gerektiğinde açılmasını/kapatılmasını sağlar.

Bu çalışma ile taze hava miktarı kullanımı %50 azaltılarak işletmenin toplam elektrik kullanımında %25lik iyileşme sağlanarak elektrik tüketimi 1.151.438 kwh azaltılmış, yıllık 146.554 $ tasarruf sağlanmıştır.

31
Torna Setup Süresi Azaltma
SMED / Kobetsu
Gage Raylı Sistemler

Fabrika verimliliğini artırılması ile ilgili yapılan çalışmada dijital veri toplama sisteminin yardımıyla pareto analizi yapılıp fabrika dar boğazı belirlenmiş ve “Torna Set-Up Süresi Azaltma Projesine” karar verilmiştir.

Projemizde güvenlik , çalışan ergonomisi ile ilgili kaizenler başta olmak üzere. Kamera çekimi ile başladığımız  süreçte 83 adımda ve 68 dakikada ölçümümü gerçekleşen  proje başlangıç değerlerimizi, kaizenler sonucunda aynı makine, aynı tezgah ve aynı personel ile tekrar gerçekleştirdiğimiz proje sonu ölçümünde 48 adıma ve 38 dakikaya düşürmeyi başardık.

32
Lastikli Kemerli Pantolon Modellerinde Köprü Eğriliği Kaynaklı Kalite Problemini Ortadan Kaldırarak Hata Oranını Şirket Hedefi Olan %20’ye Düşürmek
Kalite / Kobetsu
Hugo Boss

Hugo Boss plant 2 pantolon hatlarında lastikli kemerli pantolon modellerinde köprü eğriliklerinde iyileştirme yapılmıştır.

Pantolon lastikli kemere, köprü punterez makinesi ile sabitleniyor. Makinenin altında köprü sabitlenirken lastik yapısından dolayı eğrilik kalite problemi yaşanıyor. Kök nedenlerini incelediğimizde; köprünün sabitlendiği lastikli alan insan gücüne bağlı olarak lastik gerdirilip dikilmesi gerekiyor. Her işte aynı oranda düzlük sağlanamıyor, kişinin el ayarına göre çıkan kalite değişiyor. Şirket hedefllerimiz doğrultusunda hem verimli hem de kaliteli çalışmayı insan gücünden bağımsız her işte aynı kalite standartını yakalama hedefiyle ilerledik.

33
P1 Erkek Giyim Fabrikasında Yaka Ölçümünün Ekranda Yapılarak Ölçümün Kaldırılması
Bilişim / Kobetsu
Hugo Boss
Hugo Boss Plant 1 erkek giyim fabrikasında üretilen ceketlerin yaka pres operasyonunda yapılan ölçümde yaka genişliği ve pozisyonu kaynaklı müşteri şikayetleri ve iç dönüşler aldık. Manuel ölçüm kaynaklı olan problemin kök nedenine indiğimizde, üretimde manuel ölçümü kaldıracak ekran tasarımı konusunda fabrikamızda teknoloji geliştirme ekibiyle ekran çalışıldı. Bu ekranla birlikte ölçüm kalibrasyonu sağlandı. Müşteri şikayetleri sıfıra indirdik. Çalışmamız tüm ceket hatlarına entegre edildi.
34
Otomatik Arıza Bildirimi Oluşturma
Üretim Verimliliği / Kobetsu
İnci GS Yuasa

Üretim makine parkurunda yaşanan arızalar için, üretim operatörleri bakım destek bildirimlerini, kurumsal ERP (SAP) sistemine manuel olarak yapmaktadır. Operatörler bu bakım bildirimlerini yaparken bilgisayara ulaşmak için yol yürümekte, kısmi olarak İSG risklerine maruz kalmakta, bilgisayar başında katma değersiz zamanlar harcamaktadır.

Bu katma değersiz işlemler ve kayıp süreler nedeni ile toplam arıza süreleri uzamakta bu duruma bağlı yaşanan makine / üretim hattı duruşları nedeni ile işletme verimliliği olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu süreçte bakım destek bildirim taleplerini Promanage üretim izleme sistemi (MES) ile operatör panelleri üzerinden (KeyPDT cihazı) ile SAP’ye anlık/canlı olarak aktarılıp bakım destek bildirim süreci dijitalize edilerek üretim operatörleri ve bakım teknisyenlerimiz için katma değersiz süreler ve işlemler ortadan kaldırılmıştır.

35
Dışarı Fire Oranının Azaltılması
Kalite / Kobetsu
İnci GS Yuasa
Starter-1 Akü fabrikası montaj hatları 2021 yılı üretim ve fire adetlerine göre en büyük kayıp, Dışarı hatasından kaynaklı firelerdi. Bu firelerden kaynaklı akü montaj hatlarında iş gücü, malzeme, verimlilik kayıpları yaşanmaktaydı. Projede sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında dışarı firelerinin azaltılması amaçlandı. Yapılan hat bazlı incelemelere göre özellikle kapama makinesi istasyonunda ve kapama kalıplarındaki eksiklikler belirlendi. Kalıplarda revizyon yapılarak iyileştirildi. Kapama istasyonu makine ayarları için standart ayar süreci oluşturuldu. Bu sayede her operatörün farklı ayar yapması engellendi. Bununla birlikte akü istifleme işlemi için bir sehim önleyici aparat yapılarak devreye alındı. Proje kapsamında tüm montaj hatlarında toplamda %15’lik iyileşme sağlandı.
36
Disk Sıvama Makinalarında OEE Değerinin Arttırılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Jantsa Jant
2021 yılı üretkenlik ve verimlilik süreç analizlerinde üretim hatlarında satış rakamlarının artış göstermesine doğru orantılı olarak sıvamalı disk üretiminin adetsel artışının müşteri termin süreleriyle uyumlu üretilebilmesi adına Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) süreçlerinin çıktısı sonucunda disk sıvama makinalarında proje başlatılmasına karar verilmiştir. OEE% değerlerinin arttırılabilmesi için proje başlangıcı sonrasında verimsizlik duruşlarına odaklanılmıştır. Verimsizlik duruş grubu için yapılan pareto analizinde plansız duruş sıralamalarında, Beklemeler, Ayar süreleri, Tpm ve Kalıp Arıza kayıplarının pareto grafiklerinin ilk sıralarında yer aldığı gözlemlenmiştir. Yalın 6 sigma problem çözme teknik analizlerinin saha uygulamaları ve yaygınlaştırılması sonucunda sıvama iş merkezlerindeki ortalama OEE değerlerinde %15 artış gerçekleşmiştir.
37
Boyahanede Yabancı Madde Kaynaklı Tadilat Oranının Azaltılması
Kalite / Kobetsu
Jantsa Jant
Boyahane final kontrol noktalarında Kalite Güvence bölüm raporlamaları ile tespit edilen jant üzerine yabancı madde (kir, yağ ve toz partikülleri) kaynaklı tadilatların üst spesifikasyon limitleri aşması neticesinde proje ekipleriyle birlikte proses değişkenliklerinin kontrol altına alınarak kararlı hale getirilmesi adına süreç ile ilgili detaylı iyileştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.Proje iyileştirme faaliyetlerinde yeniden işlem oranı (PPM) ve Boya kaynaklı müşteri şikayeti (adt/ay) oranlarının detaylı analizleri neticesinde yeniden işlem maliyetlerinin azaltılması, boya tüketimleri, rötuş işçiliği, sarf malzemelerinin kullanımı vb. gibi proje metriklerinde Yalın 6 sigma problem çözme tekniklerinin kullanımı ve saha uygulamaları ile birlikte 1251 PPM değerinden 791 PPM değerine düşürülmüştür.
38
Disk Hatları Model Değişim Sürelerinin Azaltılması
SMED / Kobetsu
Jantsa Jant
Model değişim süreçleri kapsamında Set-Up geçiş süreleri analiz edilmiş olup bu analizler neticesinde de adet ve süresel girdi kayıplarının en fazla karşılaşıldığı alanların disk hatları eksantrik preslerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle yalın üretim tekniklerinden birisi olan “SMED” metodolijisi ile model değişim sürelerinin kısaltılması hedeflenmiştir. Yapılan iyileştirme çalışmalarında, video analizler sonucunda iç ve dış setuplar tespit edilerek birbirinden ayrılmış, iç setup için yeni metotlar geliştirilmiş ve setup esnasındaki diğer kayıpların azaltılması üzerine çalışmalar yapılmıştır. Proje sonrası iyileştime sonuçları incelendiğinde ana metrik olan değişim süresinde %70 iyileştirme ve Makine Kullanılabilirlik (%) verilerinde de %13 lük bir artış gözlemlenmiştir.
39-1
Robotik Kaynak Sisteminde Üretim Verimliliğini Arttırma
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Jantsa Jant
Jantın; Gaz altı montaj kaynağı işleminin gerçekleştiği robotik kaynak sistemi devreye alındıktan sonra kaynak robotunun üzerinde bulunan, kaynak takibini yapan lazerlerin kapak mekanizması belirli periyotlarda arızalar meydana gelmekteydi. Mevcut durumda Lazer tertibatının kapağı döner aküatör sayesinde hareket ediyor ve etrafında bulunan kablo-hortumlar zamanla hasar görüyordu, kapak açma-kapama yapamadığı için robot kaynak işlemine başlayamaması sebebi ile üretim durmasına ve arızaya bağlı süre kayıpları oluşmaktaydı. Yaşanan bu kayıpların önüne geçebilmek için yeni bir lazer ekipmanı geliştirildi. Geliştirilen bu ekipman ile kaynak ekipmanları (kablolar,hortumlar vb.) kaynak sırasında oluşan çapak, kıvılcım ve kaynak ısısından korunur hale getirilerek arızaya bağlı üretim kayıpları engellenmiştir.
39-2
Arıza Müdahalesi Esnasında Makine Devre Şemalarına Erişimin Hızlandırılması
Bilişim / Önce-Sonra
Jantsa Jant

Bakım bölümü personellerimizin arıza müdahalesi esnasında veya üretim alanında yapılacak olan iyileştirme çalışması sırasında ihtiyaç duydukları makine devre şemalarının TPM depo yerleşkesinde Hard Copy olarak arşivlenmesi sebebi ile ihtiyaç halinde TPM Depo’ dan makine şema dosyaları alınıyor ya da fotokopi çektiriliyordu. Arıza tespiti ve müdahalesi için devre şeması gereksiniminde ulaşım süreci incelendiğinde, yürüme, gereksiz taşıma, gereksiz hareket gibi israf türlerinin olması nedeniyle QR Kod sistemi oluşturarak şemaların dijital ortama aktarılması konusundaki iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Başta yeni devreye alınan makine grupları olmak üzere mevcut kurulumda olan makineler içinde yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında, çağrı müdahale hazırlıkları için 3 dk/adt kazanç sağlanmıştır.

40
Tozsuzlaştırma Sisteminin Scrubber ile Revizyonu
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Kalekim

Balıkesir boya üretimimiz tozsuzlaştırma amaçlı filtremiz de, üretimde kullanılan mikronize toz ve sıvı hammaddelerin , klasik torbalı filtrelere yapışması filtrenin verimli çalışmasını engelleyerek baca emisyon değerini artırmaktadır. Ayrıca sık sık tıkanan filtre, bakım maliyetleri ve işçilik maliyetlerini de artırmaktadır.

Filtrenin emdiği tozun nemli olmasından kaynaklı, mevcut sistemin verimliliği sorgulanarak daha uygun sistemler araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda emilen nemli tozun ayrıştırılarak çöktürülmesi prensibi ile çalışan scrubber (sulu) sistem filtrenin kurulması kararlaştırılmıştır.

Kurulan yeni sistem filtre ile emilen nemli toz ayrıştırılarak, tozun çöktürülmesi sağlanmıştır. Böylece filtrenin verimli çalışması sağlanarak takt time değişim süreleri azaltılmıştır.

41-1
Numune Alma Süreçlerinin İyileştirilmesi
Kalite / Önce-Sonra
Kalekim
Silobuslar ile gelen hammaddeler kalite kontrol süreçlerinden geçmektedir. Homojen şekilde numune alınması için Bastak firmasına ait numune alma cihazı kullanılmaktadır.

 1. Vakumun yetersiz gelmesi sebebiyle, numune cihazın içerisine taşınamamaktaydı ve prob ucu uygun olmadığından tıkanmalar meydana geliyordu. Yeni tasarımda V şeklinde bir uç tasarlandı, hava bağlantısı ve atıl olan süpürgemizi vakumu arttırmada kullanıldı.
 2. Farklı hammaddeler geldiğinde, cihazın tam anlamıyla temizlenememesi kaynaklı, yanlış karar vermeye sebebiyet verebilmekteydi. Numune alma haznesini paslanmaza çevirdik,buna ek olarak vibrasyon ile akışı arttırarak temizliği kolaylaştırdık.
 3. Hidrolik pompa motorunun kumanda anahtarı ile operatörün numune aldığı kısım farklı yerlerde olduğundan numune alındıktan sonra motor açık unutulabiliyordu elektrik kaybı oluşuyordu.Operatörün numuneyi aldığı alana kumanda ekledik.

Tekrarlı numune alma kaynaklı 7 dakika işçilik kaybı yılda 470 sefer numune alındığı 55 adam x saat tasarruf meydana gelmiş, bunun bize işçilik getirisi 2.350TL olmuştur.

Hammadde haznesini temizlemek için 60 kg ilave malzeme harcanmakta idi. 5.076TL malzeme kazancımız olmuştur.

Toplam: 7.426TL getiri, yatırımla ile ilgili amortisman payı düşüldüğünde; projenin net kazancı: 6.019 TL’dir. Yapılan iyileştirmeler standartlaşma adına numune alma talimatına ve otonom bakım kontrol listelerine eklenmiştir.

41-2
Boya Üretiminde Vakumlu Taşıma Sistemi
İSİG / Önce-Sonra
Kalekim

Üretim hattımızda dolumu yapılan 20 kg’lık boya kovalarımız, palete dizilerek, sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Kova dizim sürecinde, kovanın ağırlığı ve vücudun ergonomik olmayan hareketlerinden dolayı, gövde, boyun, kol ve bacaklara baskı yapılmaktadır. REBA analizi sonucunda süreci iyileştirme kararı aldık.

Yapılan kök neden analizleri sonucunda, kova dizim sürecini ergonomik hale getirecek uygun taşıma sistemlerinin araştırılmasına karar verilmiştir.

Araştırmalar sonucun da, kova ağırlığını ekipmana aktararak, dizim sürecinde personelin tekrarlı hareketinden kaynaklı baskıyı azaltacak ve son olarak ta eğilip kalkma hareketini sonlandırmak içinde palet altına elektrikli transpalet kullanılmaktadır.

Yapılan iyileştirmeler sonucunda çalışanlarımızın ergonomik şartlarını iyileştirerek REBA analizindeki risk derecemiz düşük seviyesine indirilmiştir.

42
Paletleme Makinesinin (Keramik) İSG Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi
İSİG / Kobetsu
Kalekim
İşletmemizde Paletleme ve Streçleme ünitelerindeki İSG şartlarının iyileştirilmesi konulu çalışma yapılmıştır. Şirket içerisinde yürütülen Öneri ve Risk sisteminde, operatörlerin ve uzmanların makinedeki riskleri belirlemesi sağlanmış, akabinde, İş güvenliği uzmanlarınca da tespit edilen riskler ile birlikte Makine Bazlı Risk analizleri yapılmıştır. Haftanın belirli günlerinde yapılan toplantılar ile, faaliyetler değerlendirilmiş, planlamalar yapılmıştır. Sisteme pek çok noktada ilave sensörler, platformlar, acil stoplar, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri konularak, Makinedeki rutin çalışmada ve bakım sırasında oluşabilecek risklerin önüne geçilmiş, Risk Seviyesi 210 dan 70’e düşmüştür. Makinede proje sonrası herhangi bir iş kazası ve ramak kala yaşanmamış, çok lokasyonlu olan şirketimizde proje diğer işletmelerimize yaygınlaştırılmıştır.
43-1
Geri Dönüşümlü Naylon Kullanımı
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Kalekim
Sürdürülebilirlik stratejimiz gereği geri dönüşümlü malzeme ve hammadde kullanımının arttırılması hedeflenmiş ve araştırmalar yapılmıştır. Ürünlerimizde kullandığımız palet altı naylonu torbaların su almasını engellemek amacıyla kullanıldığı için müşteri tarafından renk ve şekil gibi görselliği ön planda olan bir malzeme değildir. Balık kılçığı metoduyla araştırmalar yapılmış ve olası risk/fırsatlar belirlenmiştir.

Geri dönüşümlü naylonda % 80 geri dönüşüm malzemesi kullanılmaktadır ve bu sayede yıllık 36 ton plastiğin kullanımını azaltmış bulunmaktayız. Bu kapsamda toplamda 207.864 KWH tasarruf sağlamış olduk. Ayrıca tedarikçimizin fabrikamıza olan uzaklığı ise 1.200km’den 8 km’ye düşürülmüştür. Nakliyenin azaltılması ve geri dönüşümlü malzeme kullanılması kaynaklı toplam 4,28ton sera gazı salınımı azaltılmıştır. İlaveten yıllık naylon alım maliyetimizi de 607.500TL düşürmüş olduk.

Elde edilen bu iyileştirme Türkiye genelindeki 7 adet fabrikamızın tamamına yaygınlaştırılmış ve kalite planına geri dönüşümlü alt naylonu alımı entegre edilmiştir.

43-2
Teflon Pul İşlemede Çevrim Süresi İyileştirme
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Kastaş
Saf teflon malzemeden tornalama yöntemi ile üç kesici takım kullanılarak üretilen pullar (destek ringleri) işleme yönteminin değiştirilmesi ile tek takım ile tek sürümde 5 adetlik kesim yapılması sağlanmıştır. Mevcut durumda üç takımın boşta hareketleri ve tek adetlik kesim üzerine kurulu süreç tasarımı rekabetçi olamadığından, özel takım tasarımı yapılmış ve NC programı yeniden düzenlenerek hız iki katına çıkartılması sağlanmıştır.
44
Dilme Makinesinde Yaşanan Zaman ve Üretim Kayıpları
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Kayseri Metal
DM1500 makinesi için 1 ay boyunca günlük çalışma süreleri ve üretim tonajları incelendiğinde makinenin %29 verimlilikle çalıştığı hesaplanmıştır. Makinenin mevcut durumu incelendiğinde bu sorunun Sıcak hammadde grubunda dilme işlemini yapmak için yeterli fiziki donanıma sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Makineye seperatör – makara sistemlerinin kurulması ve bıçakların lastik dolgular ile beslenmesi sayesinde makine verimliliği %70’e çıkarılmıştır.
45
PM4 Profil Makinesinde Duruş Sürelerinin Azaltılması
SMED / Kobetsu
Kayseri Metal
PM4 makinesi için duruşların 1 aylık paretosu çıkarıldığında en büyük kaybın Setup & Ayar Kaybı olduğu tespit edilmiş ve Pm4 makinesinin setup süresinin 290 dakika olduğu gözlemlenmiştir. Video analizi çalışması sonrası yapılan işlerin %28 inin Muda olduğu tespit edilip bu işlemlerin bir kısmının önleneceği aksiyonlar alınmıştır. Bunlara ek olarak yamazumi çalışmasında iç setup adımları dış setupa çevrilmiştir. Çalışma sonrasında pm4 makinesinin ortalama setup süresi 235 dakikaya düşürülmüştür.
46
Üretim Personelinin Otomasyon Sistemini Etkin Kullanamaması
Bilişim / Kobetsu
Kayseri Metal
Firmamızda yapılan yılsonu sayımlarında 2021 sayımında ERP sistemi ile fiili stok arasında 60 tonluk bir fark ortaya çıkmıştır. Bu farkın kök nedeninin incelenmesi için öncelikle mavi yaka operatörlere yazılı sınav yapılmıştır. Bu sınav sonucu analiz edildiğinde başarı oranı %45 olarak görülmüştür. Karşı önlem olarak bir eğitim programı hazırlanmış ve operatörlere belirli aralıklarla sistem eğitimi verilmiştir. Eğitim sonucunda yapılan sınavlarda başarı oranı %111 oranında arttırılmıştır ve yılsonu sayımındaki fark ise %99,5 oranında azaltılmıştır.
47
Yalın 3P ile Yeni Ürün Devreye Alma Çalışması
SMED / Kobetsu
LM Wind Power

Fabrikamızda devreye alınacak ve daha önce benzeri üretilmemiş yeni üretim teknikleri gerektiren bir ürünün devreye alma projesinin İş güvenliğinden ödün vermeden, hızlı ve kaliteli şekilde seri üretime başlatılması gerekiyordu.

Yalın 3P (Production Preparation Process) metodu ile süreçler; baştan sona tüm çalışanların katılımı ile tasarlandı, eksiksiz olarak devreye alındı. Bu çalışma ticari açıdan karlılık ve üretkenlik önceliklerine hizmet etmektedir.

49
E-Eğitim Süreci
Kalite / Kobetsu
İEÜ Medical Point Hastanesi

E-Eğitim projesi tüm eğitim / katılım verilerinin dijital ortamda oluşturulmasını, muhafaza edilmesini ve raporlanmasını sağlayarak; kağıt ve zaman israfını ortadan kaldırılması, iş verimliliğine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Dijital kayıtlar otomatik oluşturulur. Tek tık ile raporlandırılır.

E-Eğitim platformuna, egitim.ieump.com adresinden iki faktörlü doğrulama ile sisteme girilir. Süreçler QR kod ile başlatılır, bitirilir, mobil aygıtlar ile zahmetsizce ilerletilir. Eğitim sonu değerlendirme anketi katılımcılara otonom bir şekilde ulaştırılıp, sonuçları dijital ortamda kaydedilir. Böylelikle hızlı ve çeşitlendirilmiş raporlar kendiliğinden oluşur.

E-Eğitim platformunun rol bazlı yetkilendirme sistemi ulaşılan modülleri sayesinde interaktif bir eğitim sağlanıp katılım oranı arttırılır, Sistem üzerinde geliştirme fırsatları oluşturulur ve kurum içi verimliliği masrafsız, zahmetsiz ve kolay bir şekilde desteklemiş olur.

50
Vakum Kaynaklı Üretim Verimsizliğini Azaltma
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Metyx Composites

Metyx Composites Manisa işletmesinde bulunan üretim bölümünde hurda oranını azaltmak ve verimlilik artırmak amacıyla, tablalı CNC makinelerinin MDF tipinde iyileştirme yapılmıştır.

Tablalı CNC makinelerinde parça makineye vakum ile tutturulur. Bu vakumun güçlü olması işlem esnasında parçanın referans noktasında tutunmasını sağlamaktadır. Eğer istenen vakum elde edilemez ise parça referans noktasından kayarak hurda olmaktadır. Eski durumda parçayı CNC tablası üzerindeki delikli MDFnin altına, sonradan oluşturulan vakum havuzundan 3 vakum pompası ile tutturmaktaydık. Geliştirdiğimiz vakum yüzüklerini CNC tablası ve MDF arasına montaj yaparak, CNC tablasının altında bulunan vakum havuzundan doğrudan parçayı tutması sağlanarak güçlü vakum elde edilmiştir. Elde edilen güç istenenden fazla olduğu için, vakum pompası sayısında da azaltmaya gidilmiştir.

51
Pet Geri Dönüşüm
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Metyx Composites

Fabrikamızda hammadde olarak kullanılan PET köpüklerden oluşan teknik firelerin bertarafa gönderilmesi yerine;

 • atıkların kaynağında önlenmesi,
 • al-kullan-at mantığı yerine al-kullan-yeniden kullan mantığı ile
 • ürün yaşam döngüsünü hayata geçirerek
 • sürdürülebilir çevre ve ekonomiye destek sağlanması amaçlanıp

teknik fire PET köpüklerin döngüsel ekonomi kapsamında geri dönüşüme kazandırılması seçilmiştir.

52-1
Dokuma Makinası Atkı Bıçağı Duruşları İyileştirmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Metyx Composites
Dokuma makinasında atkı iplerini kesen motorlu bıçakların sürekli olarak rulman dağıtmakta, motor arızası meydana gelmekteydi. Buna bağlı olarak bıçaklar arıza durumuna geçtiğinde hatalı ürün çıkmaktaydı. Bir ay içerisinde 5000 dakika bu problem yüzünden duruş yaşanmıştır. Makinanın (B) tarafına, mekanik makas sistemi monte edildi. Mekanik makas GB miline yapılan aparatlar ile bağlandı ve makasın kesim tahriği makinanın çalışma sistemi ile sağlandı.
52-2
Bir Ürün Grubu Serisi Kalıp Birleşimi ile Operasyon Azaltılması
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Olgun Çelik
53
Parabolik Hadde 4 Tezgahı Elektrik Arıza Sürelerinin %25 Azaltılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Olgun Çelik
54
Darbeye Dayanıklı Eldivene Geçiş ile El Bölgesi İncinmeleri Kaynaklı Kayıp Gün Sayısının %50 Azaltılması
İSİG / Kobetsu
Olgun Çelik
55
Göz Kıvırma 6 Tezgahında Takım Değişim Süresinin %25 Azaltılması
SMED / Kobetsu
Olgun Çelik
56
Planlama ve Satınalma Departmanlarına Ait Manuel Raporlamada Harcanan İş Gücünün %100 BI Tarafından Yapılması
Bilişim / Kobetsu
Olgun Çelik
57
Kutupbaşı Kaynak Makinesi Konveyör Arızalarının İyileştirilmesi
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Mutlu Akü
Akü Montaj Hat üzerinde en fazla duruş adedi ve içeriği incelendiğinde rulo sistemli konveyör duruşunun en fazla olduğu gözlemlenmiştir. Konveyör sisteminde ruloların ve konveyörde bulunan yedek parçaların kolayca bozulması/yıpranması sebebi ile uzun süreli duruşlar yaşanmakta ve hattan ürün geçişi aksamaktaydı. Bu sebeplerden dolayı konveyör içeriğinin rulolu yerine paletli sistemle değiştirilmesi ve yapılan ekstra iyileştirmelerle duruşlar ortadan kaldırılmıştır. Yapılan bu iyileştirme çalışmaları kapsamında üretim verimliliği artırılmış olup sistem tamamen sorunsuz bir şekilde yeni haliyle çalışmaktadır.
58
Yarımamul Kesme Prosesi Kalite İyileştirmesi
Kalite / Kobetsu
Mutlu Akü
Plak Sıvama bölümünde yarımamul kesme ve sonrasında bulunan konveyördeki duruş miktarlarının çok fazla olması ve bant sisteminin kayma yapması; kalitesizliğe neden olması sebebiyle iyileştirme yapmak amaçlı çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda, yarımamul kesme ve sonrasında bulunan bant sistemi kayarak plakların düzgün bir şekilde istife gitmemesini, üretim miktarlarında azalışa, hat sonunda bulunan istif kısmının durmasına; hat duruşlarına sebep olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda yarımamul kalite iyileştirmesi için tasarımlar yapılarak proses verimliliği artırılmıştır. Üretim miktarlarında artış hedefi tutturulmuş, bant değişim işlemi tamamen ortadan kaldırılıp maliyet bertaraf edilmiştir.
59
Kurşun Külçe Besleme Sırasında Oluşan İSG ve Ergonomi Problemlerinin İyileştirilmesi
İSİG / Kobetsu
Mutlu Akü

Fabrikamızın iş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama hedefi doğrultusunda Kurşun Döküm Bölümünde İSG analiz çalışmaları yapıldı. Izgara Döküm Bölümünde yaptığımız analiz sonucunda en fazla ramak kalanın kurşun külçe besleme prosesinde olduğunu tespit ettik.

10 adım Kaizen metodu ile İSG riskleri bertaraf edilmiş ergonomik açıdan çalışma ortamı uygun hale getirilmiştir.

60
Konteynerlerin Siloya Aktarması İşlemindeki İSG Risklerinin Önlenmesi ve Ergonomi Çalışması
İSİG / Kobetsu
Norm Somun
Yarı mamül olarak prosesler arası konteynerlerle taşınan ürünlerin devam proseslerinde işlem görebilmesi için bir siloya boşaltılması gerekmektedir. Mevcut durumda konteynerler bir yükleme aparatı yardımı ile devirme kasasına tavan vinci ile koyulmaktadır. Sonrasında manuel bir kilitleme yapılarak siloya boşaltılma işlemi operatör tarafından manuel yapılmaktadır. Yapılan KINNEY risk analizi sonrasında yüksek riskli maddelerin tamamımın önlenmesine yönelik aksiyonlar alınmıştır. Proje sonrasına manuel devirme aparatı modernize edilip konteyner kaldırma aparatı tamamen iptal edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonucunda çalışanın iş beden gücüne dayalı tüm riskler önlenerek daha güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
61
JNF Serisi Soğuk Şekillendirme Makineleri Verimlilik Arttırılması
SMED / Kobetsu
Norm Somun
JNF grubu soğuk şekillendirme makinesi 2022 yılı OEE hedefi 84,5 iken makinede çalışan LBA0970695 kodlu M8 N91218401 FL. TSIZ CL.8 ürün, üretimde çalıştığı tarihlerde makinenin ortalama OEE değeri 53,81% olarak gerçekleşmiştir. OEE değerini yükseltmek için yapılan çalışmada duruşların paretosu çıkarıldığında en büyük kaybın Makine & Ayar Duruşları olduğu tespit edilmiştir. Video analizi çalışması ile yapılan işlerde Mudalar tespit edilip bu işlemlerin tamamen önleneceği aksiyonlar alınmıştır. Bunlara ek olarak ECSR analizinde ortaya çıkan iç setup adımları dış setupa çevrilmiştir. Çalışma sonrasında Nisan, Mayıs aylarında makine OEE değeri %30 arttırılarak 87,6 ya çıkarılmıştır.
62
Yandan Sıkma Tesisi Üretim Verimliliğinin Arttırılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Norm Somun
Yandan sıkma makinelerinin temel amacı somunun altıköşe formunu bozarak karşılık saplama veya cıvata üzerine sıkılma esnasında yeniden şekillenmesini sağlamaktır. Bu yeniden şekillenme esnasında somun karşılık saplamasına sıkı geçme olduğu için gevşeme ve çözülme riski bulunmamaktadır. 2021 Mart-Ağustos ayları arasında ortalama 170,2 konteyner stok ve buna karşılık 5,63 günlük stok seviyesi gözlemlenmiştir. Yapılan mevcut durum ve analiz çalışması sonrası holün OEE değeri %60,8 hesaplanarak kayıp detaylarında en büyük yüzdelik Performans ve Hız kaybının olduğu gözlemlenmiştir. Kayıplara göre alınan aksiyonlar sonrasında günlük stok 5,63 konteynerden 1,97 ye, OEE değeri 60,8 den 71,6 ya çıkarılmıştır. Sadece yapılan iyileştirmelerle mevcut makinelerde verimlilik arttırılarak yeni makine talebi önlenmiştir.
63-1
Çift Katlı Büstiyerde Proses İyileştirmesi
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Ozanteks

İç giyim ürünlerinden biri olan büstiyerler müşteri talebine göre çift katlı olarak da üretilmektedir. Çift katlı büstiyerler, ilk üretim aşaması olan örme prosesinde tüp şeklinde üretilmektedir. Örmeden sonra konfeksiyon işlemleri başlayan ürünün dikim aşamaları şu şekildedir;

  • -Beden çıkarmak için overlok makinesinde regüle işlemi uygulanır.
  • -Ürünün iki katının (alt ve üst katı) dikim sürecinde kaymaması için düğme makinesinde tutturma işlemi gerçekleştirilir.
  • -Overlok makinesinde iki kat birbirine dikilerek birleştirilir.
  • -Biye reçme makinesinde biye takma işlemi yapılır.

Süreç analizlerinde düğme makinesinde darboğaz yaşandığı tespit edilmiş ve Kaizen ekibinin iyileştirmesi ile overlok makinesinde hem regüle hem tutturma işleminin yapılması sağlanmıştır.

63-2
Life Control® Komponent Sıkıştırma Aparatı ile Kaliteli ve Daha Hızlı Montaj
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
TMT Tıbbi Medikal
Life Control Mekanik Ventilatör cihazımızın üretim aşamasında gerçekleştirilen helis-helis tutucu-manometre kapak montajı insan kuvvetine bağlı manuel basınç ile gerçekleştirilmekteydi. Manuel basınçla yapılan montajda insan faktörünün rolü büyük olduğu için montajda kaymalar, kırılmalar ve çatlamalar yaşanmaktaydı. Kontroller ve yeniden işlem aşamaları dolayısıyla çevrim süreleri uzamaktaydı. Sorunların önüne geçilmesi, zaman kaybının önlenmesi ve insan faktörünün en aza indirilmesi için sabit akış ve basınca sahip hava kaynağıyla çalışan sıkıştırma aparatı geliştirildi. Aparat, firmada kullanılmayan, hurda parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda helis-helis tutucu-manometre kapak montajı (1 adet) toplamda 4,3 sn’den 2,2 sn’ye indirilmiş olup prosesteki fire oranı %20’den %1 oranına düşürülmüştür.
66
IML Üretiminde Temizlik Duruş Süresinin Azaltılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Polibak Plastik Film

BOPP 4 üretim hattında üretilen IML filmlerinde, kullanılan hammaddelerden dolayı filmin makineye temas ettiği noktalarda hammadde birikmeleri oluşmaktadır. Bu birikmeler film üzerinde kalite problemleri oluşturmaktadır. Oluşabilecek kalite problemlerini önlemek için 8 saatte bir temizlik duruşu yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda yapılan IML temizlik duruş süresinin tüm duruşlar içerisinde %23 lük bir paya sahip olduğu tespit edildi.

Temizlik duruşu iş adımları ECRS metodu ile analiz edildi. 5S uygulamaları, temizlik yöntemlerinde iyileştirmeler ve makinede kirliliğin yoğun oluştuğu TDO bölgesindeki egzoz sisteminde revizyonlar yapıldı ve operatörlerin iş dengesi yeniden sağlandı. Böylelikle temizlikte yaşanan kayıplar azaltılmış oldu.

Yapılan iyileştirmelerle IML temizlik duruş süresi %45 azaltıldı.

67
Punch Pres Kesim Tezgahlarında Hurda Azaltma
Kalite / Kobetsu
Renkler Makina

Renkler Makine Manisa Fabrika’da çıkan hurdaların pareto analizi yapılıp incelendiğinde, punch pres hurdalarının üst sıralarda olduğu tespit edildi.

Kobetsu kaizen projesi başlatıldı. Ekipler oluşturuldu. Hurda sebepleri ayrıştırıldı.

Hatalı takım takma ve clamp kaydırması hurdalarının, toplam punch hurdaları içinde büyük yer tuttuğu görüldü.

Balık kılçığı yöntemi kullanılarak, kök neden analizi çalışması yapıldı. Aksiyonlar belirlendi.

Referans, program, tezgah , metod, ve kontrol iyileştirmeleri yapıldı. İyileştirmeler eğitimlerle desteklendi. Punch el kitabı oluşturuldu.
Proje sonucunda; hurda ağırlıklarının, hammadde tüketim tonajlarına oranları incelendi. Hatalı takım kullanımı %86,67, punch kaydırması %66,67 azaltıldı. Toplam punch hurdalarında, %63,47‘lik iyileşme sağlandı.

68
Astarsız Dikilebilecek Modellerin Belirlenmesi
Kalite / Kobetsu
Sandalyeci
Fabrikamızda modellerimize göre kesilen kumaş ve deri malzemeler dikim sürecine başlamadan önce sünger bölümünde astar yapıştırılmaktadır. Bu işlemin yapılmasının amacı süngerin makineye sıkışmaması ve dikiş ile döşeme kolaylığı sağlanması olup bazı ürünlerde görsel bozukluğa neden olmaktadır.

Yapılan analizler doğrultusunda görsel kusur riskini en aza indirmek için dikiş ve satın alma süreci revize edilmiştir. Bu iyileştirme sonrası yılda ortalama malzemeden 3000 TL ve işçilikten 17 saat kazanılmıştır.

69
Çevre Dostu Paketleme
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Saueressig
Silindir paketleme prosesimizde baloncuklu naylon, karton, streç, bant gibi birçok malzeme kullanılmaktaydı. Çevre dostu fabrika mottusuyla yola çıktığımız bu süreçte hem maliyetleri azaltmak hem de geri dönüşümlü malzemeler kullanarak çevreye olan atığı azaltmak adına sevkiyat alanında kaizen çalışmasına başlanmıştır. Yapılan balık kılçığı ve 5 neden analizleri sonucunda; paketleme malzemelerinde pazardaki dengesiz değişimler hem de stoklu malzemelerin bulunamamasından kaynaklı fiyatların değişkenlik göstermesi sonucunda silindir başı paketleme maliyetlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Tüm malzemeleri analiz ettiğimizde karton rulo maliyet sıralamasında 1.sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Geri dönüşümlü ve çevre dostu malzeme bulunmuş, malzemeye uygun olarak da prosesimiz revize edilmiştir. Yapılan çalışma ile silindir başı maliyetlerimizde kazanç sağlanmıştır.
70
Repro-Tek Parça Akış Planlama Makrosu
Bilişim / Kobetsu
Saueressig

Silindirlerin üzerine gravürlenecek olan dizaynlar, müşteri tarafından Art dosyası halinde gelir, gelen dizaynların silindire gravürlenebilmesi için grafikerlerimiz tarafından belirli proseslerden geçirilerek dizaynı silindire işlenebilecek hale getirirler. Yapılan dizaynın içeriğine göre işlem görecek dosyaların süresi ve dosyaların gerçekleşme süresilerinde sapmalar gözlemlenmekteydi.

Tek parça akış sisteminde hattın dengeli bir şekilde çalışabilmesi için gerçeğe yakın sürelerle çalışılması gerekmektedir. Hattın doğru çalışması için sürelerde iş bazlı standartlaştırma çalışması başlatıldı. Standart iş çalışmasında, müşteriden gelen dosyalarda yapılacak olan ana proseslere göre müşteri bazlı süreler belirlendi. Yapılan makro arayüz ile oluşturulan kriterlere göre otomatik süre hesaplanmaya başlandı. Minitab kullanılarak sürelerin doğruluğu analiz edildi. Bu sürelere göre de tarafımızca yazılan programla otomatik planlama yapılmaya başlandı.

71
SCV Tütünü Dizim Makinası
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Socotab Yaprak Tütün

Tütün üretiminde yoğun işgücü ve artan maliyetler nedeniyle ekicilerin tütün tarımından uzaklaşmasından yola çıkarak SCV tip tütün üretimindeki dizim sürecinin mekanizasyonunu arttırmak, işkazalarını azaltmak, tek başına çalışma kaynaklı psikolik etmenleri yok etmek amaçlanmıştır.

Tütün dizimi sürecinde dikiş makinesi kullanımına geçilmesi fikri ile yurtdışında kullanılan makinalar içinden uygun olanı seçilerek ithal edilmiş ve ekici kullanımına sunulmuştur.

Dizim işçiliğinde %50 kazanç sağlanmış ve İSG riskleri minimize edilmiştir. Kollektif çalışma ortamı yaratılmıştır.

Projeye 1 makine ile başlanmış, toplamda 11 makinaya kadar ulaşılarak toplam tütün hacminin 44 ü kadar yaygınlaştırılmıştır.

72
Otoklav Otomasyon ve Modernizasyon Projesi
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Tan Kauçuk
Tan Kauçuk firmasında, Otoklav Pişim sürecinde çeşitli zaman kayıpları, malzeme fire kayıpları ve kontrol edemediğimiz çeşitli parametreler olduğunu tespit ettik. Tüm bu eksikleri giderecek bir yapı üzerinde ekip olarak çalıştık. Bu çalışmalarımızın sonucunda Otoklav Otomasyon ve Modernizasyon Projesini başlattık. Devreye aldığımız bu projede tespit ettiğimiz tüm fire, zaman kaybı ve kontrol eksikliklerini giderdik. Bu projemizde Otoklav pişim sürecinde tamamen PLC kontrollü ve ERP programına entegre bir yapı kurduk. Tüm pişim parametrelerini ve pişim sonucu oluşan log kayıtlarını Erp’den alan ve depolayan Endüstri 4.0 uyumlu bir yapı oluşturduk.
73-1
Kapalı Karton Makinası Altıgen Sarıların İyileştirilmesi
Kalite / Önce-Sonra
Türk Tuborg
Koli yapma makinası seri üretimde kayışların üzerine beş adet koli yükü binince tahrik tarafındaki altıgen millerin tahrik verdiği sarı göbekleri çabuk aşındırıyordu. Bu altıgen sarılar aşınınca kayışlar atlatma yapıyor kulakların kapanacağı bölgeye gelen koliler kayış atlatması nedeniyle kulakları kapanmıyor veya deforme oluyordu. Makinanın format değişimini etkilemeyecek şekilde altıgen millerin tahrik verdiği sarı göbeklerin altıgen yüzeylerini genişletilerek daha dayanıklı duruma getirdik. Bu sayede kolilerin üretim esnasında deforme olmasını, ürünlerin ve koli yapıştırıcı tutkal sarfiyatını, oluşabilecek arıza duruşlarını da önlemekle birlikte, koli kaynaklı hurda maliyetini minimize etmiş olduk.
73-2
Üretim Laminasyon Bölümü Kaynak Optimizasyonu ile Üretim Verimliliği Kazancı
Üretim Verimliliği / Önce-Sonra
Volt Motor
Elektrik motorlarında, sabit ve bobin sarılı kısım olan kısma Stator adı verilmektedir.Stator kesilmiş sac dilimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır ve motor tasarımına göre çok farklı boyutlarda olabilmektedir. Stator paketini oluşturmak için birden fazla yöntem vardır ve kaynak metodu bunlardan biridir. Önceki durumda; statorun dış çapında yer alan 8 adet kaynak noktasından yapılan kaynak işlemi ile stator paket oluşturulmaktaydı. Güncel durumda ise kaynak işlem noktası 4’e düşürülmüştür. Bu sayede %40 standart süre kazancı, %66 kapasite kazancı ve %50 sarf malzeme kazancı sağlanmıştır. Fiziksel olarak yapılan iyileştirmenin, elektriksel olarak motor performansına etkisi ise yapılan testler ile araştırılmış, herhangi bir soruna rastlanmamıştır.
74
Balans Alma Süre Optimizasyonu
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Volt Motor
Elektrik motorlarında bulunan manyetik alandan etkilenerek dönme hareketini meydana getiren rotor isimli bileşen talaşlı imalat süreçleri sonucunda üretilmektedir. İmalat süreçler sırasıyla mil taşlama, rotor tornalama, balans alma ve rotor boyama operasyonları olarak tamamlanmaktadır. Operasyonların tamamı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmekteydi, bu durum sonucunda da ara stoklar ve uzun teslim süreleri oluşmaktaydı. Hücresel üretim sistemi üzerine çalışıldı ve bu süreçte balans operasyonu dar boğaz olarak tespit edildi. Balans alma operasyonunun süresini iyileştirmek için proje ekibi kuruldu ve proje planı dahilinde çalışmalar tamamlandı. Operatör yetkinlikleri artırıldı, hücrelerin üretim çeşitliliği standartlaştırıldı ve bu doğrultuda mevcuttaki operasyon süresi %49 iyileştirilmiş ve rotor üretim süreçleri standartlaştırılmıştır.
75
Laminasyon Birimi Plansız Duruş Optimizasyonu
SMED / Kobetsu
Volt Motor
Fabrikamızda yürütülen Yalın üretim sistemi ve müşteri talebini minimum kaynak kullanımı ile en kısa sürede küçük partiler halinde karşılamayı amaçlayan projelerimizde Laminasyon sahasında yalın üretim tekniklerinden biri olan ve daha hızlı iş değişiminin mümkün kılan SMED (Singel Minute Exchange of Die ) tekli dakikalarda kalıp değişimi metodolojisini uygulayarak müşteriye hızlı cevap vermek 5S ile iyileştirmeler yaparak zaman kayıplarını azaltmak amaçlanmıştır. Bu projemizde mevcut durum analiz edilmiş SMED yaklaşımı ile değişim adımları çıkarılarak iş/dış olarak faaliyetler bölünmüştür. İç değişim ve dış değişim faaliyetlerinin optimize edilmesi ile beraber iyileştirme öncesi tezgâh kalıp bağlama: 41 dk kalıp sökme ise 34 dk iken proje hedefi olan %30’ luk sürede iyileştirme hedefi konulmuş ve kalıp bağlama 30 dk kalıp sökme ise 24 dk olarak gerçekleşmiştir. Hedefe ulaşıldıktan sonra bölümde yaygınlaştırılarak diğer tezgahlarda uygulanmaya devam etmiştir.
76
Bor Yağı Tüketiminin İyileştirilmesi
Enerji Verimliliği-Çevre / Kobetsu
Valfsel
Bu çalışmada; takım tezgahlarında soğutma sıvısı olarak kullanılan bor yağının konsantrasyonunun, CuZn40Pb2(pirinç) ve AISI 1040 çeliği hammaddelerinde yüzey frezeleme operasyonu esnasında kesme parametrelerine olan etkisi incelenmiştir. Bor yağı konsantrasyonunun düşürülmesi durumunda CNC dik işlem tezgahının harcamış olduğu elektrik enerjisi, malzeme yüzey kaliteleri, malzeme sertlikleri, kesici takım ve talaş gibi parametrelerde oluşan değişim incelenmiştir. Mevcut durumda %5 olarak kullanılan bor yağı konsantrasyonunun, yapılan kaizen çalışması neticesinde %3’e düşürülmesinin belirtilen parametreler üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı, aksine iyileşme sağladığı görülmüştür.
77
Dörtlü Pres Hattı İş Kazası Riski Sıfırlama Çalışmaları
İSİG / Kobetsu
Vestel Beyaz Eşya
İş kazaları, meslek hastalıkları ve olası acil durumları minimuma indirmektir. Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde iş kazası verilerimize baktığımızda en fazla iş kazasının Dörtlü Pres Hattında gerçekleştiği tespit edildi. Hattaki iş kazalarını sıfırlamak amacıyla safety tour yaparak alanın değerlendirmesi yapıldı. Çıkan riskler doğrultusunda risk analizi oluşturuldu. Risklerimizi kabul edilebilir seviyelere indirmek ve yok etmek için iyileştirmelerimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar sayesinde bu alandaki iş kazalarını sıfırladık. Sıfır kaza yaygınlaştırma planımıza göre tüm makinelerde analizlerimize ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.
78
Buzdolabı Kapılarında Poliüretan Kaçaklarının Engellenmesi
Kalite / Kobetsu
Vestel Beyaz Eşya

Buzdolabı kapılarının belirli modellerinde, poliüretan basımı sonrasında kritik bölgelerde kaçaklar meydana gelmekteydi. Kaçakları önleyebilmek için ilgili bölgelere macun uygulandı, fakat macun personellerin eldivenlerinden kapı yüzeyine bulaşarak lekelere ve müşteri şikayetine neden oldu. Bu uygulama ile kaçakların önüne geçilemedi ve rework işlemleri yapıldı.

Kaçak oluşan tüm bu bölgeler incelenerek, poliüretan kaçağına neden olabilecek noktalarda tasarım değişikliğine gidilmiştir. Böylelikle kaçaklar önlenmiş ve macun kullanımı iptal edilmiştir. Kaçak kaynaklı reworkler yüksek oranda azaltılmış ve macun kaynaklı lekeler sıfırlanmıştır.

79
Kapı Hattı Kapasite Arttırma Çalışması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Vestel Beyaz Eşya

Buzdolabı Fabrikası üretim adetlerinin artacağı öngörüsüne göre kapı saclarını ürettiğimiz makinemizde kapasite arttırma çalışmaları yapmamız gerekmekteydi. Makine OEE’si incelendiğinde arıza kaynaklı duruşların en büyük kaybımız olduğunu gördük. Arıza verilerine bakıldığında arızaların %70’inin hidrolik kaynaklı arızalar olduğunu tespit ettik. Hidrolik sistem yerine kendimizin geliştirdiği eksantrik kesme sistemine geçerek hidrolik kaynaklı arızaları sıfırladık. Bununla beraber hafızalı servo motor sistemini devreye alarak, üç farklı istasyonda yapılan operasyonları tek istasyonda yapılacak bir sisteme entegre ettik ve çevrim süremizi kısalttık.

 • – Kalıp değişimlerini otomatik hale getirerek setup süresini,
 • – Hidrolik sistemden elektrik motorlarına geçerek enerji tüketimini,
 • – Kalıp üzerine yapılan otomatik temizleme sistemi ile kalite problemlerini iyileştirdik.
80
36 DN Süngerde Kesim Firesinin Azaltılması
Üretim Verimliliği / Kobetsu
Yataş Kayseri Sünger

Yataş Kayseri Sünger fabrikasında 36 DN sünger siparişlerinin yatay, dikey ve CNC kesim makinelerinde çıkan firelerin azaltılması için blokların en ve yükseklik optimizasyonu.

DN = kg / m³

Kesim = Küp, dikdörtgen prizma ve 3 boyutlu şekiller.

Blok = Boyu 20 metre eni 150-240 cm yükseklik 95-110 cm den oluşan Egzotermik reaksiyon sonucu oluşan kimyasal üretimin fiziksel çıktısı.

81
Süngerdeki Çökme Probleminin Giderilmesi
Kalite / Kobetsu
Yataş Kayseri Sünger
Yataş Kayseri Sünger fabrikasında kesilen müşteri siparişlerinin paketleme, yükleme ve boşaltma esnasında görülen çökme şikâyetinin giderilmesi için Ürünlerin kürlenme süreleri, paketleme esnasında baskıya maruz kalması ve yüklenecek araçların istif şekillerine atak edilmesi.
82-1
CNC Baz Atık Taşıma Konveyörü
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Yataş Ankara Modüler

CNC Baz makinesi kesim işlemleri sonrasında kesilen fire parçalar makinenin içerisine düşmekte. Daha sonra bu düşen parçalar operatör tarafından el ile alınarak çöp kovasına atılmakta. Bu işlem bir günde aralıklı olarak toplamda ~1.5 sürmektedir. Bu işlemler üretimde hız kayıplarına ve hareket kayıplarına neden olmaktadır.

Yapılan çalışma ile birlikte makine şasesi içine imal edilip yerleştirilen taşıyıcı konveyör bant sistemi ile birlikte makine içerisine dökülen fire parça ve talaşlar otomatik şekilde çöp kovasının içerisine taşınmaktadır.

* Bilgisayar kontrollü, otomatik ahşap işleme makinesi

** Üretim süreçlerinde, işlenen parçanın ürün için kullanılamayan yani boşa giden ham madde kayıpları.

82-2
Kompresör Enerji Geri Kazanımının Sağlanması
Enerji Verimliliği-Çevre / Önce-Sonra
Yataş Kayseri Sünger
Enerjinin geri kazanımı projemizde, basınçlı hava üretiminde kullanılan kompresör makinesi motor soğutma fanından dış ortama sıcak hava olarak atılmaktaydı, motor soğutma yağını fan sistemine girmeden eşanjör içerisinden geçirilerek atık ısıdan, sıcak su elde edilip fabrika ısıtma sisteminde kullanılmıştır.