embk2001

Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, “Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları” adlı yeni bir etkinliğin ilkini, 11 Mayıs 2001 tarihinde Efes Convention Center İzmir’de düzenlemiştir. Yurtdışından ve yurtiçinden mühendis ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu konferansta, çağdaş Endüstri – İşletme Mühendisliği uygulama ve deneyimlerinin katılımcılara aktarılması sağlanmıştır.

“Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları’nda, rekabet edebilmenin en önemli araçlarından olan üretim maliyetleri ele alınmış, rekabet gücü yaratmada maliyet düşürme projelerini gerçekleştiren mühendis ve uzmanların uygulamaları, “REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YARATMADA MALİYETLER” başlığı altında ilk bahar konferansının konusu olmuş ve Endüstri – İşletme Mühendisleri ile paylaşılmıştır.

Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları adı altında her ilk baharda farklı konuları ele alarak sürdürmeyi planladığımız ilk bahar konferansına ait bildiri sunumlarını, katkı ve katılımlarınızı sağlamak amacıyla ilgilerinize sunuyoruz.


SUNUMLAR

Yalın Üretim Sistemi Tasarımı
Ekin Çolak – Packard Elektrik

Ürün Sistem Tasarımı
Zuhal Tanrıverdi – Packard Elektrik

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii‘nde Yalın Üretim Uygulamaları
Murat Süzal – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

Ford Motor Co. de Tasarım ve Üretimde Maliyet Düşürücü ROBUST Mühendislik Çalışmaları
Dr. Yavuz Göktaş – Ford Motor Co. – ABD

Hedef Maliyetler – Piyasa ve Sonuç Esaslı Kontrol Kavramı
Oliver Frei – Robert Bosch GmbH – Almanya

Zenginliği Üretmek – Ekonomik Büyümede Endüstri Mühendisinin Rolü
Dr. M.C. Johtishankar – Rockwell Collins – ABD

 

      Üzeyir Garih – Alarko
 (Ses Kaydı)

DÜZENLEME KURULU

Derya Girgin
Emre Özay
Erkan Bayraktar
Güliz Ölçer
Hüseyin Güzelaydın
Necip Atılgan
Niyazi Oğuz
Serdar Özkula
Şeyda Topaloğlu
Tayfun Çaylan
Zuhal Tanrıverdi

KONFERANS SEKRETERİ

Turgay Şirvan

BASIN YAYIN SORUMLUSU

Elif Aydoğdu