embk2004afisŞubemiz Endüstri-İşletme Meslek Dalı Komisyonu organizasyonunda ilkinde 11 Mayıs 2001’de “Rekabet Üstünlüğü Yaratmada Maliyetler” konusunun ele alındığı, ikincisinde 25-26 Ekim 2002’de “Endüstri Mühendisliğinde Yeni Ufuklar” konusunun ele alındığı Endüstri Mühendisliği Bahar Konferanslarının üçüncüsü 7-9 Ekim 2004 tarihlerinde yapılmış ve “Kurumsal Verimlilik ve Sistem Yaklaşımı” konusu ele alınmıştır.

Sistem yaklaşımı yardımıyla problem çözümü, bir sistemin alt sistemlerini ayrı ayrı ele almak yerine, sistemi bir bütün olarak ele almak anlamına gelir. Sistem analizi ise, sistemi alt sistemlere ayrıştırarak modellemeyi ve incelemeyi öngörür. Buradaki temel sorun, alt sistemlerin ayrı ayrı optimizasyonunun, sistemin bütününün optimizasyonunu her zaman garanti etmemesidir. İşletmeler birer sosyo-ekonomik sistem olarak, yani bir kurum olarak, düşünüldüğünde, bütünsel verimliliklerinin, işletmeyi oluşturan departmanların verimliliğinden daha önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kurumsal verimlilik kavramı, sistem yaklaşımı ile sağlanacak bir hedef halini almaktadır.

Kurumsal verimliliğe ulaşmadaki temel sorun, kurumun yapısını ve davranışını analiz etmeye olanak sağlayan modellerin geliştirilmesidir. Bu sorunun temel kaynağı herhangi bir dinamik sistemin modellenmesindeki zorluk olmakla beraber, asıl zorluk, işletmenin insandan bağımsız bir sistem olmak yerine, temel bileşeni insan olan bir kurum olmasıdır. Sistemi, yani kurumu, analiz etmeye yarayan modeller, gerçek hayatta uygulanabilen realistik modeller olmalıdır.

Bu konferansın ana teması, sistem yaklaşımı temelinde kurumsal verimliliği sağlayacak modelleri ve bu modellerin gerçek hayatta uygulanabilirliğini tartışılmış, bu tartışma özellikle ERP, MIS, e-dünya gibi, kurumu bir bütün olarak ele alan bilgisayar yazılımları bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca, Kamuda verimlilik, Kobilerde kurumsallaşma ve şirket evlilikleri, Lojistik bilgi sistemleri vb. konular da içeren uygulamadan örneklerle sunumlar yapılmıştır.


SUNUMLAR

Kurumsal Verimlilik ve Sistem Yaklaşımı
Yard. Doç. Dr. Latif Salum – Konferans Düzenleme Kurulu

ERP‘ye Geçiş Süreci
Güçlü Kayral – Astron

ERP Projelendirme Süreci
Burç Uzalp – Univera

Yazılım Sektöründe Verimlilik Unsurları
Kürşat Sertpoyraz – Polar Group

Otomotiv Endüstrisinde Ana Firma-Tedârikçi İlişkileri ve Bir Anket Uygulaması
Yard. Doç. Dr. Murat Baskak – İ.T.Ü. İşletme Fak. End. Müh. Böl.
Eray Mıhçıoğlu – Ford Otosan

Kamuda Verimlilik İçin İnsan Kaynaklarına Yönelik Yönetsel ve Organizasyonel Değişim
Özgen Öngel – Ahmet Zihni Dinçer

Bir Atölyede Oranlarla İşgücü Verimlilik (WPMR) Modelinin Tasarımı ve Uygulaması
Doç. Dr. Emin Kahya – Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak.
Kadri Karaböcek – Tempa Pano Ltd. Şti.

Kobilerde Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ridvan Bozkurt – Gülnur Sönmez – MPM

Bilgin Orman Ürünleri İşletmesinde Verimliliği Artırma Projesi: İş Düzenleme Tekniği Uyg.
Veysi Bilgin – Bilgin Orman Ürünleri

Büyük Çaplı Şirket Evliliği Deneyimi – HP+Compaq Birleşmesi
Işık Aydın – (Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti.)

Kurumsal Planlama ve Lojistik Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
Bülent Süslü – Kühne Nagel

4. Seviye Lojistik : Seramik Sektöründen Bir Uygulama
Enis Atay – Agis Group

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi Sun Grubu Uygulamaları
Zeynep Öztürk – Sun Tekstil

EKOTEN Yalın Dönüşüm Projesi
Özgür Kul – Ekoten

Sağlıkta Verimlilik
Dr. Haldun Öniz – SSK