embk2006afisŞubemiz Endüstri-İşletme Meslek Dalı Komisyonu organizasyonunda ilkinde 11 Mayıs 2001′de “Rekabet Üstünlüğü Yaratmada Maliyetler” konusunun ele alındığı, ikincisinde 25-26 Ekim 2002′de “Endüstri Mühendisliğinde Yeni Ufuklar” konusunun ele alındığı Endüstri Mühendisliği Bahar Konferanslarının üçüncüsünde 07-08-09 Ekim 2004 tarihlerinde “Kurumsal Verimlilik ve Sistem Yaklaşımı” konusu işlenmiştir. 03-04 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları ana teması ise “Proje Yönetimi ve Süreç İyileştirme” olarak belirlenmiştir.

Süreç iyileştirme faaliyetleri, işletmeler içerisinde daha iyiye ulaşmak adına, değişmeyen bir faaliyetler dizisi olarak ön plana çıkmaktadır. Burada süreç ile kastedilen sadece üretim süreçleri değil, işletme içinde yürütülen işlerin tümüdür. Küresel Pazar ortamında günden güne daha da dinamikleşen ve karmaşıklaşan işletmeler, bu dinamizme ayak uydurabilmek için, süreçlerini daha hızlı, problemsiz ve daha etkin hale getirmenin yollarını aramaktadırlar. Bu doğrultuda Yalın Üretim, 6 Sigma, Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Etüdleri gibi birçok yaklaşım ve araç tercih edilmekte ve başarıyla uygulanmaktadır. İşletme içerisindeki fonksiyonel yapıyı kırarak süreçleri onunla ilgili ekipler ile yönetme ve söz konusu süreçlerin iyileştirilmesi gereken noktaları da bu ekibin gerçekleştireceği bir proje olarak planlama ve yürütme, günümüz işletmelerinde oldukça yaygınlaşmaktadır. Süreç iyileştirme faaliyetlerinin projelendirilmesi ve proje yönetimi yaklaşımı ile daha planlı, daha sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenen noktaya daha hızlı ve sağlam adımlarla ulaşmayı desteklemektedir.

Bu konferansların ana teması, Proje Yönetimi ve Süreç İyileştirme faaliyetlerindeki önemini tartışmak ve bu doğrultuda sunulacak uygulamalar ile deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Ayrıca proje yönetimi ve süreç iyileştirme faaliyetleriyle bağlantılı olarak Yalın Üretim, 6 Sigma, İş Etütleri, ISO 9001:2000 Uygulamaları, Simülasyon, Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, Verimlilik Uygulamaları konularında sunumlar da yer alacaktır.


SUNUMLAR

Proje Yönetimi Planlamasında ve Yürütmede En Çok Karşılaşılan Sorunlar?
Özlem Değirmencioğlu – Ege Bölgesi Sanayi Odası

Proje Yönetimi ve Duygusal Zeka?
Sarper Arslan – Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti.

Endüstriyel Yatırımlar Proje Yöneticisinin Formasyonu – Petkim Tecrübesi?
Nurgül Biçer – Doç. Dr. H. Murat Günaydın – Petkim Holding A.Ş.

Kamuda Verimlilik Artışında Stratejik Planlamanın Önemi?
Ferhan Şirvan – Gülbin Elyorgun – Akkiraz İzmir Büyükşehir Belediyesi

Petkim’de Kurumsal Proje Yönetim Süreçlerine Geçiş?
Nurgül Biçer – Doç. Dr. H. Murat Günaydın Petkim Holding A.Ş.

Makina Üretiminde Yalın Üretim ve Organizasyon?
Bora Konuk – Teknik Balans Makina San.ve Tic. A.Ş.

Konfeksiyonda Toplam Üretken Bakım?
Haluk Demirbek Sun Tekstil San. Tic. A.Ş.

Yalın Üretim Uygulamaları?
Schneider Electric Temsilcisi

Endüstri Mühendisliği Tekniklerinin KOBİ’lere Uygulanması : Pilot Çalışmalar I+ II
Ertuğrul Çetin – Emre Göktepe – Filiz Güler – Latif Salum

Proje Tipi Üretim Yapan Bir İşletmede Üretim Planlama?
Zafer Ünlüer

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Tekstil Firmasında Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Tedarikçi Değerlendirmesi?
Aslı Kıvrakdal

Proje Yönetim Ofisi?
Kürşat Sertpoyraz – Meteksan Sistem A.Ş.

Siparişe Bağlı Kesikli Üretim Yapan İşletmelerde Süreç Yönetimi ve Üretim Planlamanın Yazılım Desteği İle Yapılması?
Tuğrul Tamtürk – Enfotek San. ve Tic. A.Ş.

Akredite Laboratuvarlar, Uygunluk Değerlendirme ve TURKLAB?
Dr. Ömer Güzel – Kalibrasyon ve Deney Lab. Der. Türklab

Laboratuvarlarla İletişim Ağı ve TURKLAB’a Destek
Asuman Erdem – Kalibrasyon ve Deney Lab. Der. Türklab

Simülasyon ve Bulanık Küme Yaklaşımı İle Proje Risk Değerlemesi?
Özgür Armaneri – Özgür Yalçınkaya – D.E.Ü. Müh. Fak.
Güzin Özdağoğlu – D.E.Ü. İşletme Fak.

Schneider Electric ve 6 Sigma?
Alper Özgen – Schneider Electric

Lojistik Operasyonda Süreç İyileştirme ve Uygulaması?
Ömer Güzeldal – Gönen Bilgi Teknolojileri

Özerplast Plastik Sanayinde Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Oluşturulmasında Süreçlerin Tayini ve Kalite Hedeflerine Ulaşma Çalışmaları?
Arzu Yalçın – Özerplast Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

Yalın Üretim Uygulama Örnekleri
Emre Göktepe – Filiz Güler


ÇALIŞTAYLAR

Üretimde Kısıt Kaynak Yönetimi Davul-Tampon-İp (DrumBufferRope) Tekniği
Tevfik Tüzün

Katılımcı Profili: Üst Yönetim, Planlama, Üretim, Satın Alma, Satış Bölümleri Yöneticileri

Eğitim Yöntemi: Bilgisayar ortamında benzetimi yapılmış bir üretim tesisinde, katılımcılar finansal başarı elde edecek üretim planlama tekniklerini deneyecekler. Denemeler arasında mevcut gerçeklik ağaçları ve çelişki çözümleme diyagramları ile sonuçlar tartışılacaktır. Katılımcılara, eğitmen dışında, 3 gruba bir rehber destek verecektir.

Amaç: Katılımcılar Davul-Tampon-İp tekniğini uygulama becerisi kazanacaklar. Teknik, hiç bir yatırım yapmadan üretimin yönetimine tamamen farklı (bütünsel) bir bakış açısı ile, ilk aşamada, stokları yarıya indirmeyi, müşteriye yanıt verme süresini iki katına çıkarmayı hedeflemektedir.

İçerik:

 • Üretim yönetimi neden zordur?
 • Mükemmel tesisle tanışma
 • Verimlilik ve parti sendromu
 • İyileştirme Süreci
 • Davul (Üretimin programlanması)
 • İp (Satın almanın programlanması)
 • Tampon (Müdahale ve iyileştirme noktalarının belirlenmesi)

OYUN / Oyunun Amacı: Katılımcılara bir üretim tesisindeki akışlara tam kontrol yeteneği vererek, aşama aşama tekniğin anlaşılmasını sağlamak

Oyunda tartışılan konular:

 • Bir kuruluşun amacı nedir?
 • Verimlilik ölçümleri bu amacı ne kadar destekler?
 • Aynı müşteriye ait bile olsa büyük partilerin sisteme etkisi nedir? Ne yapılabilir?
 • Kuruluşunuzda bu teknik nasıl uygulanabilir? (Sizin darboğazınız nerede? Nasıl programlanmalı? Diğer kaynaklar nasıl çalışmalı?)

Oyunun Kuralları: 3 ürün, 4 hammadde kullanılarak üretilmektedir. Katılımcılardan, çeşitli üretim akış tipleri için (üretim akış tipi kuruluşa göre V, A, T veya I tiplerinden biri) üretimi yönetmeleri istenmektedir. Her deneme sonunda katılımcılara haftalık siparişleri karşılama oranlarına göre finansal başarıları raporlanmaktadır.

Finansal Oranlarla Maliyet Yönetimi Maliyet Muhasebesine Farklı Bir Bakış
Cahide Tüzün

Katılımcı Profili: Üst Yönetim, Bölüm Yöneticileri

Eğitim Yöntemi: Katılımcılar bir problemi 3 aşamada çözmeye çalışacaklardır. Problemin her aşamasında sonuçlar tartışılarak maliyet muhasebesine etkileri gözden geçirilecektir.

Amaç: Maliyet muhasebesi yaklaşımının çok yanlış kararlara neden olabileceği konusunda farkındalık yaratmak ve katılımcıların maliyet odaklı bakış yerine bütüne odaklı bakış becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

İçerik:

 • Problemin tanıtımı
 • Soru 1 : Kuruluş ne kadar kar/zarar eder?
 • Soru 2 : Japonya‘ya satış yapılmalı mı?
 • Soru 3 : Yeni makina alınmalı mı?
 • Sürekli iyileştirme süreci, Finansal ölçüm önerileri

OYUN / Oyunda Tartışılan Konular:

 • Bir kuruluşun amacı nedir?
 • Maliyet muhasebesinin temel varsayımları nelerdir?
 • Bu varsayımlar kuruluşa bütünsel bakışı ne oranda destekler?
 • Maliyet muhasebesi ile nasıl yanlış kararlar verebiliriz?
 • Maliyet muhasebesi bilgileri ile fiyat vermek neden hatalıdır?
 • Maliyet muhasebesi bilgileri ile yatırım kararı vermek neden hatalıdır?
 • Maliyet muhasebesi yerine nasıl bir ölçüm sistemine gerek var?

Oyunun Kuralları: Katılımcılara, 2 ürün için malzeme ve satış fiyatları ile bu ürünlerin ürün akış şemaları ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu bilgilere göre sorulan sorulara yanıt arayan katılımcılar aşama aşama darboğaz muhasebesinin yarattığı bütünsel bakışı kazanmaktadırlar.

Üretimde İsrafı Görmeyi Öğrenmek Üretimde Yalın Düşüncenin Metodolojisi-Değer Akış Haritalama
Yasemin Göktepe

Katılımcı Profili: Farklı Bölümlerin Yöneticileri

Eğitim Yöntemi: Değer Akışı Teorisi aktarılacak, tekli veya gruplar halinde örnek problem üzeriden değer akışları oluşturulacaktır.

Amaç: Üretim sistemlerinin yalınlaştırılmasında ilk aşama olan Değer Akış Haritalama yaklaşımının klasik üretim yöntemlerinden farkını vurgulamak;

Katılımcılara firmalarındaki Mevcut Değer Akışını haritalandırabilme becerisi kazandırmak;

Bu harita üzerinden yalın yaklaşımları açıklamak ve Gelecek Durum Haritasını oluşturarak firmanın kazanabileceklerini ortaya koymaktır.

İçerik:

 • Yalın Değer Akışı Kavramı
 • Değer Akış Haritalama Teknikleri
 • Örnek problem için Mevcut Değer Akış Haritasını çizmek (gruplar halinde)
 • Gelecek Durum Haritası çizme teknikleri
 • Mevcut Durum Haritasını tartışma
 • Gelecek Durum Haritasını oluşturma
DÜZENLEME KURULU
Ogün İstanbul
Özgür Armaneri
Serra Özer
Özgür Yalçınkaya
Güzin Özdağoğlu
Niyazi Oğuz

KONFERANS SEKRETERİ
Nazan Sayar

BASIN-YAYIN SORUMLULARI
Elif Aydoğdu
Asuman Memen