ardindan

Altı Sigma – Yalın Konferansları ardından yayınlanan Konferans değerlendirme ve yorumlarının yer aldığı ardından dergisi için tıklayınız.

KONFERANS AÇILIŞ KONUŞMALARI – 09 Mayıs 2008 – 09.00/09.30 – Anadolu Salonu


(*) Yürütme Kurulu Başkanı Emre Göktepe’nin konuşmasında geçen “maymun hikayesi” hakkında açıklama sayfa sonundadır.

DAVETLİ KONUŞMACILAR
09 Mayıs 2008 – 09.30/11.00 – Anadolu Salonu
Yalçın İpbüken – Yalın Enstitü Derneği
Bob Bennet – Toyota


Bob Bennett Sunum Dosyası

09 Mayıs 2008 – 14.00/15.00 – Anadolu Salonu
Keki Bhote – Motorola


Keki Bhote Sunum Dosyası

DEĞİŞİM YÖNETİMİ – Yankı Yazgan
10 Mayıs 2008 – 14.00/15.00 – Anadolu Salonu


Yankı Yazgan Söyleşi Çözümü

KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİRMEK – Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
10 Mayıs 2008 – 10.15/11.15 – Anadolu Salonu


BÜTÜNSEL DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMLARI

Firma içi farklı birimler veya yan sanayi, taşeron gibi firma ilişkilerini içeren 90 dk‘lık uygulamaların bütünsel olarak ele alındığı sunumlar. Bütünsel deneyim paylaşımları, klasik oturum düzeninden farklı bir formatta oluşturulmuştur. Klasik oturumlar, bir konu ile ilgili farklı firmalardan 2-3 bildirinin bir oturum başkanı yönlendirmesi ile gerçekleştirilirken, bütünsel deneyim paylaşımları, bir firmanın farklı birimleri veya tedarikçileri ile, firmanın konu ile ilgili seçtiği bir konunun bütününü içerecek biçimde gerçekleştirilecektir. Yürütme kurulu, konferans hazırlıkları süresince, tüm firmaları ziyaretler ederek, gerek oturum içi gerekse oturumlararası uyumun sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmıştır.

FORD – 09 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Anadolu Salonu
“Zirveye Taşıyan Sistemler; Yalın Üretim ve Altı Sigma”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Altı Sigma Metodolojisi ve uygulamada dikkat edilecek hususlar. Ana sanayide organizasyon ve uygulama nasıl yapılıyor? Yan sanayii ve Bayilere Altı Sigma konusunda verilen destekler. Yalın üretim metodlarının firma içinde adaptasyonu. örnekler, organizasyon nasıl aktif tutulabilir?

 • Genel Değerlendirme – Erol İlmez. Toplam Kalite Müdürü. Ford Otosan
 • Altı Sigma Metodolojisi – Dr. Alev Osma. Altı Sigma Uzman Karakuşak. Ford Otosan
 • Yalın Üretim – Işıl Çelebi. Yalın Üretim Koordinatörü. Ford Otosan
 • Yalın Üretim – Pınar Dikbaş. Kalite-Çevre Sistem Müdürü. Şafak Makina

YEŞİM TEKSTİL – 09 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Akdeniz Salonu
“Yeşim’in Yalın Yönetim Yolculuğu”
Sunum 1 | Sunum 2
Yeşim‘in yalın yönetim anlayışı ile tanışması ve sonrasında firma içerisinde başlattığı topyekün yalın uygulamaların en başarılı örnekleri ve elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca yalın yönetim sürecinde önemli bir faktör olan iletişim süreci de örnekleriyle beraber paylaşılacaktır. İki yıl önce başlayan Yeşim‘in yalın yolculuğunun bugün geldiği nokta ve gideceği yön anlatılacaktır. Uygulamalarla İlgili olarak stratejik ortağı Nike tarafından yalın yönetimde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi.

 • Yeşim‘de Yalın Yönetim Uygulamaları – Bora İşbulan. İş Süreçleri Direktörü – Yeşim Tekstil
 • Yalın Yönetimde İletişim Süreci – Dilek Cesur. Kurumsal İletişim Müdürü. Yeşim Tekstil

REXAM – 09 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Ege Salonu
“Yönetim Sistemi İçinde Altı Sigma ve Yalın’ın Önemi”
EFQM mükemmellik modeline uygun entegre Rexam Yönetim Sistemi ile yönetilen şirketimizdeki Yalın Altı Sigma çalışmaları, şirket yönetim sistemi ve ana süreç yapısında Yalın Altı Sigma süreçlerimizin yerini tanımlamak ve 5S, TPM, SMED, VSM ve Altı Sigma yönetim süreçlerinden birer uygulama projesi ile açıklanacaktır. 2007 KalDer Ulusal Kalite Büyük Ödülü, Global Rexam içi Yalın Altı Sigma denetlemelerinde 2005-2006-2007 ALTIN seviyesi, Global Rexam içi İş güvenliği ödülü alınmıştır.

 • EFQM Modeline Uygun Rexam Yönetim Sistemi” – Bilal Uzun. İş Güvenliği ve Çevre Müdürü. Rexam A.Ş.
 • Rexam Yönetim Sisteminde Yalın Altı Sigma‘nın Yeri, 5S, SMED Bilgi ve Uygulama Örmekleri – Serkan Akgüneş. Kalite  Güvence Müdürü. Rexam A.Ş.
 • TPM Bilgi ve Uygulama Örneği – Cenk Yıldız. Bakım Mühendisi. Rexam A.Ş.
 • Altı Sigma Bilgi ve Proje Örneği – Faik Önaldı. Üretim Müdürü. Rexam A.Ş.

DYO BOYA – 09 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Karadeniz Salonu
“Daha Çok Değil, Daha Akıllı, Çalışmak”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Yalın Altı Sigma‘nın Dyo‘da uygulanması hakkında temel bilgiler, örneklerle kısa sürede basit ama sonuç odaklı yaklaşımlar ile elde edilen somut kazanımları aktaracaktır. Hammadde deposu ile üretim arasında kurulan köprü sayesinde sağlanan iyileşmeler dile getirecektir.

 • Tecrübeyle Değil, Verilerle Karar Vermek – Murad Ertaylan. Altı Sigma Uzmanı. DYO A.Ş.
 • Kaizen ile Verimlilik Artışı – Bilgehan Bostan. Yönetim Enformasyon Sistemleri Müdürü. DYO A.Ş.
 • Çekme Sistemleri – Hasan Şerefhan. İnşaat Boyaları Üretim Müdürü. DYO A.Ş.

TOFAŞ – 09 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Anadolu Salonu
“Dünya Sınıfında Üretim”
Sunum
Fiat dünyanın en rekabetçi üretim merkezi olmak hedefine ulaşmak Dünya genelindeki tüm üretim merkezlerinde Dünya Klasında Üretim programı ile yalınlaşma dönüşümünü başlatmıştır. Bu programın anahtar unsurları çalışanların problemleri görmeleri, sürekli ve en hızlı sürede bu problemleri çözmeleri yolu ile katılımlarının sağlanmasıdır. Üretim modeli on adet operatif pillar ve on adet yönetimsel pillar‘dan oluşur. Dünya Klasında Üretim yapan rekabetçi bir üretim merkezi bu pillar‘ların tamamını kendi israf ve kayıp analizlerine göre önceliklendirerek yedi adımlı bir metot ile uygular ve sürekli olarak sıfır israf, sıfır hata, sıfır iş kazası, sıfır çevresel etki için proseslerini iyileştirir. Dünya Çapında Üretim Bronz seviye, 2007 yılında Fiat Grup içerisinde Dünya çapında Üretim alanında en iyi performans gösteren üretim merkezi seçilmiştir.

 • Dünya Klasında Üretim Uygulamaları -FIAT‘ta Yalın Dönüşüm – Ümit Orkun. Sürekli İyileştirme Yöneticisi. TOFAŞ
 • Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında Otonom Bakım ve Profesyonel Bakım ile Ekipman Kayıplarının Azaltılması – Recep Temizesen. Pres Üretim Müdürü. TOFAŞ
 • Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında İş Yeri Organizasyonu ile Katma Değeri Olmayan Faaliyetlerin Azaltılması – Ayhan YAĞCI. Montaj Üretim Yöneticisi. TOFAŞ
 • Dünya Klasında Üretim Uygulamalarında Kalite Yönetimi – Erdinç Ergül. Kalite Mühendisliği Yöneticisi. TOFAŞ
 • Dünya Klasında Üretim‘de Çalışan Gelişimi – Mahide Düzova Sondikme. İnsan Kaynakları Geliştirme Yöneticisi. TOFAŞ

İMTEKS – 09 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Akdeniz Salonu
“Hazır Giyim Sektöründe “Yalın Sigma” Uygulamaları”
Sunum 1 | Sunum 2
Hazır giyim proseslerinde stratejik planlama çerçevesinde “Yalın Sigma” proje yönetimi ile sürekli gelişim sağlanması. En iyi Lean Uygulama Ödülü – Adidas 2004 En iyi Lean ve Altı Sigma Uygulama Ödülü – Nike 2007

 • Stratejik Yayılım – Abdurrahman Kansu. Genel Müdür. İmteks
 • Yalın Uygulamaları – Rahmi Sözer. Mali İşler Müdürü. İmteks
 • Altı Sigma Uygulamaları – Sadık Kayacık. Altı Sigma Yayılım Şampiyonu. İmteks

ARÇELİK – 09 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Akdeniz Salonu
“Arçelik A.Ş.’nde Altı Sigma, Yalın Üretim ve TPM Uygulamaları”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Öncelikle Yalın Üretim ve TPM konularının kesiştiği ve ayrıştığı noktalar üzerinde durulacaktır. Takibinde bizzat Sayın Birol Kayrak tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen “Katma Değer ve FOMP Analizi” konusunda kapsamlı bir sunuş yapılacaktır. Sunuşlar boyunca Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi‘nde gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulacaktır.

Altı Sigma kapsamında ise başlangıçta ne anlama geldiğinden ve tarihçesinden bahsedilecektir. Ardından günlük yaşantımızdan örnekler verilerek önemi vurgulanacaktır. Takip eden kısımda Altı Sigmanın bir organizasyonda nasıl uygulanması gerektiğinden bahsedilecektir. Son kısımda ise Arçelik‘teki proje/uygulamalardan örnekler verilecektir. Kalder Ulusal Kalite Ödülü (1997), EFQM Başarı Ödülü (2000), TPM Mükemmel İşletme Ödülü (2004), TPM Mükemmel İşletme Süreklilik Ödülü (2006)

 • Genel Değerlendirme – Gökşin Sayer. TPM Ofis Sorumlusu. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
 • Yalın Üretim / TPM İlişkisi ve Arçelik‘teki Uygulamalar – Mustafa Esenlik. Üretim Yöneticisi. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
 • Yalın Üretimde Katma Değer ve FOPM Analizi – Birol Kayrak. Proje Ofisi Sorumlusu. Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
 • Altı Sigma ve Arçelik‘teki Uygulamalar – İhsan Güler. Altı Sigma Lideri. Arçelik A.Ş. Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi

ÜÇGE – 09 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Karadeniz Salonu
“Neden Yalın? Üçge’de Yalın Dönüşüm ve Uygulaması”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Yalın uygulamaya neden karar verildiği, siparişe göre üretimde Yalın uygulamasının nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

 • Genel Değerlendirme ve Üçge Tanıtım – Elif Kaplan. Halkla İlişkiler Uzmanı. Üçge A.Ş.
 • Neden Yalın? – Devrim Tutku Ateş. Üretim 1 Yöneticisi. Üçge A.Ş.
 • Yalın Dönüşüm ve Sonuçları – Meryem Güroğlu. Üretim 2 Yöneticisi. Üçge A.Ş.
 • Uygulama Örnekleri – Kadir Yerli. Metal 1 Üretim Sorumlusu. Üçge A.Ş.

TEİ – 09 Mayıs 2008 – 17.30/19.00 – Anadolu Salonu
“Yalın Altı Sigma İle Geleceğe Yolculuk”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Yalın Altı Sigma ile rekabet geleceğin rekabet ve başarı gerekliliklerinin bugünden oluşturulması. Yalın üretimin havacılık sektöründeki kullanımı ve uygulanması. Yalın Altı Sigma anlayışının nasıl bir stratejik yönetim anlayışına dönüştürüldüğü ve uygulandığı anlatılacaktır. Stratejik yönetimin ve tam katılımın başarı üzerindeki kritik etkisi, çalışma alışkanlığının ve kültürünün yalınlaştırılması konuları paylaşılacaktır.

 • Yalın Altı Sigma – Doğan Atik. Uzman Siyah Kuşak. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)
 • Kalite Uygulamaları ve Altı Sigma – Güray Akbulut. Cell Kalite Mühendisi. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)
 • Havacılık Sektöründe Bir Üretim Uygulaması – Koray Şenel. Cell Mühendisi. Tusas Motor San. A.Ş. (TEI)

DELPHI – 09.05.2008 Cuma – 17.30-19.00 – Ege Salonu
“Delphi‘de Yalın Altı Sigma ve Lojistik Uygulamaları”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3
Sürekli gelişim artan rekabet ortamında işinizi karlılıkla devam ettirebilmenin anahtarıdır. Altı Sigma ve Yalın sürekli gelişimi sağlamada birbirini tamamlayan sistematik yöntemlerdir. Yalın süreçlerdeki israfları ortadan kaldırır, Altı Sigma süreçlerdeki değişkenlikleri azaltarak “sıfır hata” hedefler. Sıfır hatayı hedefleyen yalın bir sistem kaliteyi, zamanında, düşük maliyetle müşterinize ulaştırmanızı sağlayacaktır.

 • Sürekli Gelişim Metotları – Ethem Çekecek. Sürekli Gelişim. MBB. Delphi
 • Yalın Sistemler – Bülent Akyıl. Yalın Koordinatörü. Delphi
 • Lojistik Uygulamaları – Selçuk Yavuz. Lojistik Sorumlusu. Delphi

 

BORUSAN – 10 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Anadolu Salonu
“2002’den 2008’e Borusan Grubu’nda Altı Sigma”
Sunum
Borusan Grubunda yalın altı sigma yaklaşımının benimsenmesi, yayılımı ve sonuçlara etkilerinin paylaşımı. Süreç boyunca yaşanan deneyimlerin paylaşımı.

 • İK ve Altı Sigma – Semra Akman. GYM. Borusan Holding
 • Yalın Altı Sigma – Tevfik Durmuşoğlu. Yönetici (MBB). Borusan Holding

EGE ENDÜSTRİ  – 10 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Akdeniz Salonu
“İş ve Müşteri Var Ama Maliyetler Yüksek Karlılık Yok” Diyorsanız, Neden Altı Sigma’yı Denemiyorsunuz?”
31 Mart 2005 itibari ile Ege Endüstri‘de başlatılan Altı Sigma çalışmalarımızın ulaştığı sonuçlarını paylaşılması amaçlanmaktadır. Yaşanan kültür değişiminin çalışan motivasyonuna, verimliliğe, tüm projelere yaygınlaştırmaya ve müşteri memnuniyetine olan katkıları anlatılacaktır. İki ayrı proje uygulama adımlarıyla beraber sunulacaktır.

 • Ege Endüstri Altı Sigma Çalışmaları (Genel) – Seçkin İçağası. Kalite Güvence Müdürü. Ege Endüstri A.Ş.
 • Doğalgaz ile Çalışan Fırında Birim Ürün Başına Maliyeti Düşürmek – Erden Arpat.  Mühendislik Şefi. Ege Endüstri A.Ş.
 • Uzun Süren Taşlama Operasyonu Süresini Azaltmak, Maliyetleri Düşürmek – Murat Gülter. Teknik Hizmetler Mühendisi. Ege Endüstri A.Ş.

HAYES LEMMERZ – 10 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Ege Salonu
“Verilerini Denetleyen ve Çağdaş Yönetim Sistemlerini Uygulayan Firmalar Sektörü Yönetir, Diğerleri Onları Sadece Taklit Eder”
Sunum

Hayes Lemmerz bünyesinde dört yıldır uygulanmakta olan “Operationel Excellence” yönetim sisteminin uygulama sistematiğinin, “Yalın Altı Sigma Uygulamaları ve TPM entegrasyonu”, Proje seçimindeki yapılabilecek yanlışlıklar, üst yönetimin başarıdaki kritik rolü, Değer Akış Haritası‘nın proje tanımlamasında kullanımı anlatılacaktır. Kalder İzmir Şubesi MAS organizasyon “2006 En Başarılı Ekibi Büyük Ödülü.

 • Yalın Altı Sigma ve TPM Entegrasyonu – Hakan Ünlü. Genel Müdür. Hayes Lemmerz A.Ş.
 • Yalın Altı Sigma ve TPM Entegrasyon – Mustafa Zaim. Türkiye Operasyonları Kurlu Başkanı. Hayes Lemmerz A.Ş.
 • Yalın Altı Sigma Opex Etkileşimi ve Örmek Uygulamalar – Mert Çetinel. Türkiye Operasyonları Operationel Excellence Koordinasyonu Şefi. Hayes Lemmerz A.Ş.
 • VSM – hat Denegeleme – Mevcut Durum – Gelecek Durum Analizi – TPM ve Yalın Altı Sigma (Üretim Süreçleri Açısından) – Emine Uslu. Jantaş Süreç Geliştirme Şefi. Hayes Lemmerz A.Ş.

DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – 10 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Karadeniz Salonu
“2002’den 2008’e Borusan Grubu’nda Altı Sigma”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3 | Sunum 4
Yaklaşık beş yıldır eski adıyla Diyarbakır Devlet Hastanesi olan Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi pek çok alanda “ilk” oldu. İlk kez bölgesinde ISO 9001:2000 belgesini aldı. Pnömatik Sistemle Örnek Taşıma Sistemini kurdu. MRI, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason, Gama Kamera, PET-CT gibi hizmetleri, aynı gün içinde hizmeti sonlandıracak şekilde haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek şekilde yerleştirdi. Ama belki yeniliklerin en prestijlisi Altı Sigma Metodunu Kamuda ilk uygulayan kurum olmasıdır. Bu oturumda bu deneyim paylaşılacak.

 • Genel Değerlendirme – Nevzat Aytekin. Baştabip Yardımcısı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kamuda İsraf ve Six Sigma – Prof. Dr. Aziz Akgül – Mütevelli Heyeti Başkanı – Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
 • Niçin Six Sigma – Dr. Fetin Rüştü Yıldız – Baştabip – Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Proje Deneyimi – Emel Horzum – Hemşire – Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GLOBAL BİLGİ – 10 Mayıs 2008 – 11.30/13.00 – Marmara Salonu
“2002’den 2008’e Borusan Grubu’nda Altı Sigma”
Sunum
Global Bilgi‘de 2005 Şubat ayında başlayan Altı Sigma yolculuğunun farklı organizasyon ve uygulamalardan geçerek gelinen yaşanan deneyim paylaşılacaktır. Çağrı Merkezi‘nde uygulanan Altı Sigma yaklaşımının ve bu çerçevedeki deneyimin hizmet sektöründeki bir çok firmaya ışık tutacağı düşünülmektedir. 2007 European Call Centre Awards “En İyi Çalışan Deneyimi” birincilin ödülü alınmıştır.

 • Global Bilgi Altı Sigma Tarihçesi – Gaye Tatari. Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme Bölüm Müdürü. Global Bilgi A.Ş.
 • Çağrı Merkezi‘nde Altı Sigma Uygulamaları – Seyhan Kamçı. Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme Uzmanı. Global Bilgi A.Ş.
 • Altı Sigma Proje Örneği – Gökçe Özyer – Müşteri Süreçleri İzleme ve Geliştirme. Global Bilgi A.Ş.
 • İş Uygulamalarında Altı Sigma – Emrah Dinç. Kalite Geliştirme Takım Yöneticisi. Global Bilgi A.Ş.
 • Altı Sigma Finans Uygulamaları – Latife Şahin. Takım Yöneticisi-Finans Temsilcisi. Global Bilgi A.Ş.

SABANCI HOLDİNG – 10 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Anadolu Salonu
“Sabancı‘nın Altı Sigma Yolculuğu”
Sunum
Altı Sigma‘nın Sabancı‘daki tarihçesi, Sabancı Grubunda Altı Sigma yapılanması, Sabancı Şirketlerinde Altı Sigma, kazanımlar ve deneyimler aktarılacaktır. Brisa: Ulusal KaliteBüyük Ödülü, Beksa: Avrupa Kalite Büyük Ödülü alınmıştır.

 • Kazanımlar ve Deneyimler – Rıza Murat Yılmaz. Kurumsal Yönetim Platformları Direktörü. Sabancı Holding
 • Altı Sigma‘nın Sabancı‘daki Tarihçesi ve Yapılanması – İrfan Özlem Alikaya. Kurumsal Yönetim Platformları Uzmanı. Sabancı Holding
 • Sabancı Şirketlerinde Altı Sigma –  Ersoy Nisanoğlu. İş Geliştirme ve Sürekli İyileştirme Lideri. Advansa

KÜTAHYA PORSELEN – 10.05.2008 Cumartesi – 15.30-17.00 – Akdeniz Salonu
“Sürekli İyileştirmede En Etkili Yol Altı Sigma”
Sunum 1 | Sunum 2 | Sunum 3 | Sunum 4
Altı Sigma çalışmaları, Kütahya Porselen Süreç Yönetim Sisteminde kritik süreç olarak ortaya çıkan süreçleri iyileştirme yöntemi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Altı Sigma danışmanlık firması ile anlaşılmış ve yeşil kuşak eğitimlerine başlanmıştır. Bu oturumda Altı Sigmanın neden iyileştirme yöntemi olarak belirlendiği, Altı Sigma çalışmalarına ve eğitimlerine nasıl başlandığı, proje konularının nasıl belirlendiği, kuruluş içinde yeşil kuşak adaylarının nasıl seçildiği anlatılarak, Altı Sigma projelerinden örnek uygulamalar aktarılacaktır. 2004 TSE “Kalite Ödülü”, 2004-2007 yıllarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, 2006 yılında Ulusal Kalite Ödül Süreci finalistliği ve 2007 yılında Ulusal Kalite Başarı Ödülü alınmıştır.

 • Kütahya Porselen ve Altı Sigma Uygulamaları – Müzeyyen Şirin. AR-GE ve Dekorlu Üretim Alan Lideri. Kütahya Porselen
 • Altı Sigma Proje Sunumu – Tamer Özmural. Enerji Takım Lideri. Kütahya Porselen
 • Altı Sigma Proje Sunumu – Hanife Kadıoğlu. Ar-Ge Takım Lideri. Kütahya Porselen
 • Altı Sigma Proje Sunumu – Emre Doğanay. Planlama Takım Lideri. Kütahya Porselen

 

ETİ – 10 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Ege Salonu
“ETİ’de TPM Uygulamaları”
Sunum
ETİ A.Ş.‘de TPM uygulamalarına başlama kararı, TPM‘in işletmeye entegre edilmesi, kullanılan teknikler, elde edilen faydalar aktarılacaktır. TPM Mükemmel Fabrika Ödülü ve Mükemmel TPM Uygulamalarında Süreklilik Ödülü alınmıştır.

 • ETİ‘de TPM – Ali İhsan Yapar. Fabrika Müdürü. ETİ A.Ş. Bisküvi İşletmesi
 • ETİ‘de TPM – Selin Sökmen Gıcı. TPM Ofis Mühendisi. ETİ A.Ş. Bisküvi İşletmesi

KENT HASTANESİ – 10 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Karadeniz Salonu
“Hastanelerde Yalın Altı Sigma Uygulanır Mı?”
Sunum
Servis sektörü içinde, farklı bir konuma sahip olan Özel Hastanecilikte, net bir ürün tanımı yoktur, talep dalgalanması çok geniştir, tıbbi ve idari iş akışları iç içe girer, bambaşka eğitimlerden gelen çalışanlar aynı süreç içinde birarada çalışır. Risk yönetimi ve zaman kısıtları doğrudan insan hayatı ile ilintili olduğundan kritiktir. Bu zorlayıcı planlama koşullarında, finansal başarı ise özel hastanenin varolma nedenidir. Bu koşullarda Yalın Altı Sigma verimli olarak uygulanabilir mi ?

 • Yalın Altı Sigma İş Modelinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanabilirliği – Barış Turgutoğlu. İşletme Operasyonları Direktörü. Kent Hastanesi
 • Poliklinik Sürecinde Örnek Uygulama Sonuçları – Mesut Güderel. Bilgi Sistemleri Grup Yönetmeni. Kent Hastanesi
 • Malzeme ve İlaç Yönetimi Sürecinde Örnek Uygulama Sonuçları – Nazan Kumbaracı. Malzeme Yönetimi Yönetmeni. Kent Hastanesi

VODAFONE – 10 Mayıs 2008 – 15.30/17.00 – Marmara Salonu
“Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirme ve İş Süreç Yönetimi”
Yalın Altı Sigma ile Süreç İyileştirme ve İş Süreç Yönetimi, Yalın Altı Sigma Yayılımı ve Altı Sigma‘yı İş Süreç Yönetimi‘yle Entegre Etmek konuları işlenecektir.

 • Vodafone Türkiye‘de Yalın Altı Sigma İle İş İyileştirme – Defne Eroğul. İş İyileştirme Kıdemli Müdür. Vodafone A.Ş.
 • Yalın Altı Sigma‘yı İş Süreç Yönetimi‘yle Entegere Etmek – Esen Bermek. İş Süreç Mimarı.  Vodafone A.Ş.
 • Çağrı Merkezi Örnek Proje: Ortalama Görüşme Süresi Optimizasyonu – Burak Turan. Süreç ve İlk Kontakta Çözüm Proje Lideri. Vodafone A.Ş.


BAŞARISIZLIK ÖYKÜLERİ
10 Mayıs 2008 – 09.00/10.00 – Anadolu Salonu
Akın Polat | Sunum


Beyhan Yılmazer | Sunum


BİLDİRİLER
10 Mayıs 2008 – 09.00/10.00 – Ege/Karadeniz/Marmara
Bossa Dış Giyim İşletmesinde Fason İplik İmalatı Termin Sürelerine Altı Sigma Araçları İle İstatistiksel Yaklaşım
İbrahim Örgerin

Bossa T.A.Ş. İşletmesinde Yedek Parça Yurtiçi Satınalma Temin Sürelerine Altı Sigma Araçları İle İstatiksel Yaklaşım
Özgür Zeybek
Ali Tozkoparan

Mükemmelliğe Giden Yolda Altı Sigma TÖAİK (DMAIC) Modeli
Erkan Işığıçok

Tedarik Zincirinde Kayıp Analizi
İskender Erbil

Meyve Suyu Üretiminde Süreç Kararlılığı ve Yeterlilik Analizi
Kalite ve Süreç İyileştirme için Müşteri Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi
Murat Caner Testik

Değişen Rekabet Koşullarında Değişmeyen Maliyet Muhasebesine Yeni Bir Soluk: Yalın Maliyet Muhasebesi
Serdar Baysan – M. Bülent Durmuşoğlu


ÇALIŞTAYLAR

11.05.2008 Pazar – 09.30-13.30 – Salon 1
“Yalın İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması”
Demet Kural

Çalıştayın Amacı: ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Yönetim sistemi Şartları gerekliliklerine uyum sürecinde yalın sistem yaklaşımı.

Hedef Katılımcı Profili: Üretim / Kalite/ Sistem Yöneticisi veya sorumlusu /Endüstri Mühendisleri

Çalıştay İçeriği: ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetim sistemi şartları gerekliliklerine uygun sistemlerin kurulması, dökümante edilmesi, uygulaması, denetlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması aşamalarında Yalın yaklaşım ve araçlarının süreç matriksleri, iş akışları, metot etütleri kullanılarak sürekli iyileştirme mekanizmasına entegrasyonu sunulacaktır.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Power point prezentasyonu, katılımcıların soruları ve cevap sürecinde katılımcıların katkılarına açık paylaşım

11.05.2008 Pazar – 14.30-18.30 – Salon 2
“Altı Sigma ve Yalın Uygulamaları’nda Güvenilir Veri Sisteminin Önemi”
Nevzat Alpay. Eğitim Müdürü. MESS Eğitim Vakfı

Çalıştayın Amacı: Katılımcılara; altı sigma ve yalın uygulamalarında başarıyı artırmak ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tüm analizlerin istatistiksel güvenilirliği sağlanmış verilere dayandırmanın önemini anlatmak, bilimsel veri sisteminin kurulmasıyla ilgili metodolojiyi tanımlamak.

Hedef Katılımcı Profili: Altı sigma ve yalın konularında çalışan tüm yönetici ve çalışanlar

Çalıştay İçeriği: Altı sigma ve yalın uygulamalarında güvenilir verilerin önemi, Verilerin istatistiksel güvenilirlik analizlerinin yapılması, Hedeflerin doğru tanımlanmasında verilerin önemi, Bir süreç için bilimsel (istatistiksel güvenilirliği test edilmiş) veri sisteminin kurulmasında izlenecek metodoloji

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Anlatım, Uygulama çalışmaları, Soru-cevap ve tartışma

11.05.2008 Pazar – 09.30-18.30 – Salon 3
“Hizmet Sektöründe Yalın Altı Sigma ve Sağlık Sektöründeki Uygulama Örneği”
Dr. Bahadır İnözü. CEO. Novaces
Dr. Burak Acar. Türkiye Temsilcisi. Novaces
Barış Turgutoğlu. İşletme Operasyonları Direktörü. Kent Hastanesi
Mesut Güderel. Bilgi Sistemleri Grup Yönetmeni. Kent Hastanesi

Çalıştayın Amacı: İlk kez üretim sektöründe ortaya çıkan Yalın ve Altı Sigma yöntemlerinin hizmet sektörüne nasıl adapte edildiğini başta Kent Hastanesi olmak üzere örneklerle anlatmak.

Hedef Katılımcı Profili: Hizmet sektöründen yöneticiler ve uygulayıcılar

Çalıştay İçeriği: Yalın Altı Sigma yönteminin evrimi ve hizmet sektöründeki uygulamalarla ilgili kısa bir tanıtımı takiben Kent Hastanesi’nde uygulamalardan örnekler sunulacak. Daha sonra ABD hizmet sektöründeki uygulamalardan başarı örnekleri verilecek. Değişik Yalın Altı Sigma metodlarının ve araçlarının hizmet sektöründe nasıl uygulandığı konusunda bilgi verilecek ve bu konudaki son gelişmeler tartışılacak.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Karşılıklı interaksiyona dayalı tartışma ağırlıklı bir yöntem izlenecek.

11.05.2008 Pazar – 09.30-18.30 – Salon 4
“Yalın Üretim Oyunu (Synchro Game)”
M. Abdullah Ersoy. Eğitmen. Festo Eğitim ve Danışmanlık

Çalıştayın Amacı: Yalın üretim mantığının katılımcılara kendi kurdukları üretim hattı üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi

Hedef Katılımcı Profili: Her kesim çalışan

Çalıştay İçeriği: Seminerlerin konusu olan “Yalın Üretim” mantığının katılımcılar tarafından bir senaryo dahilinde hazırlanmış olan üretim hattı üzerinde uygulanması.

“Synchro Game” uygulaması ile ara değerlendirmelerin yapılması, düzeltmeler sonrasında (SMED uygulaması) gelişimin gözlenmesi.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Uygulama ile ilgili kısa sunuş sonrasında Yalın üretim uygulaması iki defa icraat edilecek, oyun arasında ve sonunda değerlendirme yapılacaktır.

11.05.2008 Pazar – 09.30-13.30 – Salon 5
“Kibrit Oyunu”
Beyhan Yılmazer. Uzman Kara Kuşak. Sigma Center
Barış Oğuz. Uzman Kara Kuşak. Sigma Center

Çalıştayın Amacı: Ürünler birden fazla prosesin birlikte çalışması ile meydana gelirler ürünleri meydana getirirken oluşturduğumuz başarı proseslerin birlikte çalıştırılmasındaki başarı ile ölçülebilir bu ilişkisinin açıklanması.

Hedef Katılımcı Profili: Üretim yöneticileri

Çalıştay İçeriği: Verim ve verimlilik açıklanarak çalıştay oyununa geçilecek oyun sonunda kişilerin elde ettikleri sonuç bir sanayi üretimi için ne anlama geldiği destekleyici diğer örneklerle anlaşılması sağlanacak

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Bir grup çalışması şeklinde 4 katılımcının her biri bir prosesin sahibiymiş gibi rol verilerek kibrit çöpleri bir kap ve zar yardımı ile ürünler ürettirilir. Zardan gelen dalgalanmanın bu dört proses üzerindeki etkisi gözlemlenerek açıklanacaktır.

11.05.2008 Pazar – 09.30-18.30 – Salon 6
“Yalın Altı Sigma Simulasyonu”
Hakan Erdoğmuş. Uzman Karakuşak. Spac Mühendislik

11.05.2008 Pazar – 09.30-13.30 – Salon 7
“Gerçek Ortamda Hücresel Üretim Uygulamaları”
Prof. Dr. Bülent Durmuşoğlu. Yönetim Danışmanı. Cell Mühendislik

Çalıştayın Amacı: Mevcut üretim Sistemindeki İsraf Kaynaklarını Yok Edecek Yalın Bir Sistem Tasarımını Sağlamak

Hedef Katılımcı Profili: Kesikli Üretim Yapan Sanayi Kuruluşundaki Üretim Yöneticileri

Çalıştay İçeriği: Mevcut Üretim Sistemindeki İsraf Kaynaklarını Yok Edecek Yalın Bir Sistem Tasarımını Sağlamak

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Çeşitli slayt, fotoğraf, video filmlerle destekli etkileşimli ve tartışmalı bir yaklaşım izlenecektir.

 

11.05.2008 Pazar – 09.30-13.30 – Salon 8
“Deney Tasarımı”
Asil Özder. Altı Sigma Kara Kuşak. Matris

Çalıştayın Amacı: İki veya daha fazla girdi değişkenin ve bu değişkenlerin birbirleriyle etkileşimlerinin sonuç üzerindeki etkisinin analiz edilmesi.

Hedef Katılımcı Profili: Üniversite mezunu

Çalıştay İçeriği: Deney Tasarımı Hakkında Temel Bilgiler, Deney Tasarımı Uygulaması

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Uygulamalı eğitim


(*) Joseph Goldstein’in “The Experience of Insight” adli kitabından kısa bir alıntı: Asya’da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir, yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun, tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ve yiyeceği kavrar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde, maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu, tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece onun kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki, bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür. Bizi tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey, arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur. Tüm yapmamız gereken, elimizi açıp benliğimizi ve bağımlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak ve dolayısıyla özgür olmaktır.

DÜZENLEME KURULU

Nergiz BİLGİN – MMO Merkez
Mahir Ulaş AKCAN – MMO Merkez
Özge Deniz YILDIRIM – Ankara Şube
Mevhibe Mehtap OĞUZ – Bursa Şube
İskender ERBİL – Denizli Şube
Şahismail YUSUMUT – Diyarbakır Şube
Gürel ÇELİKEL – İstanbul Şube
Turgay ŞİRVAN – İzmir Şube
Özgür YALÇINKAYA – İzmir Şube
Serra ÖZER – İzmir Şube
Hüseyin GÜZELAYDIN – İzmir Şube
Naci KIRTAŞ – Kayseri Şube
Y. Kenan SARIOĞLU – Kocaeli Şube
Hakkı KARACA – Konya Şube
İbrahim YÜCESOY – Mersin Şube

YÜRÜTME KURULU

İpek Deveci KOCAKOÇ
Mahmut Ali GÖKÇE
Latif SALUM
Filiz GÜLER
Ekin ÇOLAK
Emre GÖKTEPE
Ethem ÇEKECEK
Nazan SAYAR
Turgay ŞİRVAN
Hüseyin GÜZELAYDIN
Özgür YALÇINKAYA
Güzin ÖZDAĞOĞLU

KONFERANS SEKRETERİ

Sibel ATAR

DESTEKLEYENLER

T.C. İZMİR VALİLİĞİ
EBSO – EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
EGE KOBİDER
MPM – MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ
TTGV – TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞME VAKFI
YALIN ENSTİTÜ DERNEĞİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
KALDER