banner1-01

13
Oturum
48
Konuşmacı
6
Konferans
10
Stant Firması
800
Katılımcı Tahminibar Sunuş

Her şeyin küresel olarak çok hızlı değiştiği dünyamızda tedarik zincirleri her geçen gün daha maliyetli, risklere açık ve karmaşık yapıya dönüşmektedir. Tedarik Zinciri Yönetim süreçleri ve operasyonel uygulamaları günümüz rekabet koşullarında kuruluşların sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde sürdürülebilir başarı; Tedarik Zinciri boyunca üretilen değerin arttırılması, rekabetçi bir satın alma fonksiyonu oluşturulması, üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi, müşteri talebinin karşılanması için uygun bir tedarik sisteminin kurulması, tedarik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Konferansımızın amacı, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan kişi ve kuruluşların iyi ve örnek uygulamalarını, başarı ve başarısızlıklarını, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform yaratmak, deneyim ve uygulamaların tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan profesyoneller tarafından aktarılmasını sağlamaktır.

Etkinliğimizde tedarik zinciri yönetimi konusundaki deneyimler, uygulamalar ve trendler, deneyim paylaşım oturumları, seminerler, panel, açık oturum, konferans, söyleşi, vaka analizi, ideaton vb. sunum teknikleri kullanılarak katılımcılar ile paylaşılacaktır.bar Konferans Konuları

|> Talep Algılama, Tahminleme ve Planlama
|> Satınalma ve Sözleşme Yönetimi
|> Tedarikçi Geliştirme ve Yönetimi
|> Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi
|> S&OP / IBP Satış ve Operasyon Planlama
|> Endüstri 4.0 ve Akıllı Tedarik Zinciri Yönetimi
|> Tedarik Zincirinin Görünürlüğü, Esnekliği ve Duyarlılığı
|> Ulaştırma Yönetimi ve Lojistiği
|> Tedarik Zinciri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri
|> Dağıtım Ağları / Merkezleri
|> Depo Yönetimi
|> Online Mağazacılık/ Parekendecilik
|> Küresel Dağıtım Kanalları
|> Tedarik Zinciri Yönetiminde Trendler
|> Dijital Tedarik Zinciri ve Dönüşümü Tedarik Zinciri Yeteneği, Liderliği ve Organizasyonu
|> Tedarik Zinciri Yönetiminde Blockchain
|> Tedarik Zincirinde Kalite Yönetimi
|> Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Emniyet
|> Tedarik Zincirinde Eşgüdüm
|> Tedarik Zinciri Optimizasyonu
|> Risk ve Volatilite (Oynaklık) Yönetimi
|> Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri
|> Tedarik Zinciri Organizasyonunda Şeffaflık, Kontrol ve Senkronizasyon
|> Tedarik Zinciri Tasarımı
|> Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi
|> Tedarik Zincirinde Rekabet
|> Enerji Lojistiği
|> Yeşil Lojistik
|> Paylaşım Ekonomisi