bar Sergi

15 m2 standart modül: 4000 TL+KDV

Sergi Sözleşmesi İçin Tıklayınız

bar Konferans Katılımcıları ile Firmalarınızı Buluşturun

Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları ile birlikte eşzamanlı düzenlenecek sergiye katılarak çalışmalarınızı katılımcılarla paylaşabilirsiniz.

Stant Kiralayan Kuruluşa Sağlanan Olanaklar:

• MMO tarafından hazırlanan web sitesinde kuruluş logosu kullanılarak etkinliği desteklediği duyurulacaktır.
• Kuruluşun web sitesi olması durumunda iki site arasında bağlantı kurulacaktır.
• Yazılı ve görsel basında etkinlik ile ilgili haberlerde katkılarından dolayı kuruluşa teşekkür edilecektir.
• Açılış konuşmasında destek veren kuruluşlara genel olarak teşekkür edilecektir.
• Tüm katılımcılara dağıtılan program kitapçığında sponsor kuruluşun logosuna yer verilecektir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilecektir.
• Her firma için stant alanı 3×4 metre olarak hazırlanacaktır.
• Elektrik tesisatı kurulacaktır.
• Bir masa ve iki sandalye verilecektir.

Stant Katılım Bedeli: 4.000 TL + KDV dir.
Not: Sergi alanımız sınırlıdır. Yerleşim planından stant seçiminde başvuru önceliği esas alınacaktır.bar Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları Sponsorlukları

Sponsorluk Dosyası İçin Tıklayınız.

bar Biz Kimiz?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. gibi etkinlikler düzenlemesi amacıyla Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu kurulmuştur.

bar Amaç

“Tedarik Zinciri Yönetimi” ana temasıyla düzenlenecek Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları; bilginin üretilmesi, paylaşılması ve yaygınlaştırılması anlamında önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Her şeyin küresel olarak çok hızlı değiştiği dünyamızda tedarik zincirleri her geçen gün daha maliyetli, risklere açık ve karmaşık yapıya dönüşmektedir. Tedarik Zinciri Yönetim süreçleri ve operasyonel uygulamaları günümüz rekabet koşullarında kuruluşların sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahiptir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde sürdürülebilir başarı; Tedarik Zinciri boyunca üretilen değerin arttırılması, rekabetçi bir satın alma fonksiyonu oluşturulması, üretim ve lojistik süreçlerinin düzenlenmesi, müşteri talebinin karşılanması için uygun bir tedarik sisteminin kurulması, tedarik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Konferansımızın amacı, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan kişi ve kuruluşların iyi ve örnek uygulamalarını, başarı ve başarısızlıklarını, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform yaratmak, deneyim ve uygulamaların tedarik zinciri yönetim süreçlerinde yer alan profesyoneller tarafından aktarılmasını sağlamaktır.

Etkinliğimizde tedarik zinciri yönetimi konusundaki deneyimler, uygulamalar ve trendler, deneyim paylaşım oturumları, seminerler, panel, açık oturum, konferans, söyleşi, vaka analizi, ideathon vb. sunum teknikleri kullanılarak katılımcılar ile paylaşılacaktır.

bar Etkinliğin Gücü ve Hedef Kitlesi

  • • Etkinlik kapsamında yaklaşık 800 kişilik katılım
  • • Çeşitli sektörlerden orta ve üst düzey katılımcı kitlesi
  • • Alanında önde gelen, başarılı keynote konuşmacılar
  • • Tedarik Zinciri Yönetimine ait en güncel ve teknolojik uygulamalar
  • • Yönetim ve yazılım danışmanlığı sağlayan alanında lider firmalarla özel oturumlar, kendi stantlarında birebir görüşme olanağı

 

bar Etkinliğin Tarihsel Gelişimi

Endüstri Mühendislerine yönelik etkinliklerin kısıtlı olduğu bir dönemde Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından Bahar Konferansları adı altında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiş ve ilk etkinlik 11 Mayıs 2001 tarihinde Efes Convention Center’da gerçekleştirilmiştir.

Başta Endüstri Mühendisi üyelerimiz olmak üzere yöneticileri, sanayinin lokomotifi olan KOBİ’leri, üniversite çevresini meslekle ilgili son gelişmelerden haberdar etmek, Endüstri Mühendisliği teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı uygulamaları aktarmak, paylaşmak ve tartışmak için bir platform yaratmak amacıyla düzenlenen Bahar Konferansları artık kurumsallaşan yapısıyla beklenen bir etkinlik haline gelmiştir.

Konferansların yanı sıra çalıştay, atölye çalışması, deneyim paylaşımları, panel, kurs ve sergiler ile çok farklı platformları kapsayan etkinliğimizde ele alınacak konular üyelerimizin talepleri doğrultusunda belirlenmiş ve her bir etkinlik katılım anlamında çok büyük ilgi görmüştür.

Her biri farklı ana başlıkla gerçekleştirilen Konferanslar alanında söz sahibi kişileri katılımcılarla buluşturmuştur. Bugüne kadar düzenlenen etkinliklerde aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır.

1. Rekabet Üstünlüğü Yaratmada Maliyetler//11 Mayıs 2001
2. Endüstri Mühendisliğinde Yeni Ufuklar // 25-26 Ekim 2002
3. Kurumsal Verimlilik ve Sistem Yaklaşımı // 7-9 Ekim 2014
4. Proje Yönetimi ve Süreç İyileştirme // 3-4 Kasım 2006
5. Ergonomi // 10-11 Nisan 2009
6. Yalın Dönüşüm // 4-6 Ekim 2013 7. Tedarik Zinciri Yönetimi // 28-30 Kasım 2019

 

bar İdeathon (*) Etkinliği

Öğrenci grupları, firmalarca belirlenen sorunlara getirdikleri çözüm önerileri hakemler tarafından puanlanarak başarılı olan gruplar ödüllendirilecektir.

(*) İdeathon: Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi için düzenlenen fikir yarışmalarıdır.
• Hugo Boss
• Bakioğlu Holding
• Kuenhe Nagel

Üç farklı sektörün ortak sorunu olan bir “ölçülebilirlik” problemi ele alıp gruplar halinde yarışan öğrenciler oturum sonunda ödüllendirilecek.

bar Kokteyl Düzenleyerek Firmanızı Sektör Profesyonellerini Ağırlayabilirsiniz

EMBK kapsamında ilk gün kokteyl düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kokteyl etkinliğimizin sosyal etkinliklerinden olup delegelerin yoğun katılımıyla son derece renkli ve etkileşimli bir ortamda yaşanmaktadır.

Kokteyl Veren Kuruluşa Sağlanan Olanaklar:

• MMO tarafından hazırlanan web sitesinde kuruluş logosu kullanılarak etkinliği desteklediği duyurulacaktır.
• Kuruluşun web sitesi olması durumunda iki site arasında bağlantı kurulacaktır.
• Yazılı ve görsel basında etkinlik ile ilgili haberlerde katkılarından dolayı kuruluşa teşekkür edilecektir.
• Açılış konuşmasında destek veren kuruluşlara genel olarak teşekkür edilecektir.
• Tüm katılımcılara dağıtılan program kitapçığında sponsor kuruluşun logosuna yer verilecektir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilecektir.
• Kokteylde firma yöneticisi katılımcılara hoşgeldiniz konuşması gerçekleştirecektir.
• Kokteyl alanı firma tarafından sağlanan görseller ile süslenebilecektir.

Kokteyl Bedeli: 20.000 TL + KDV dir.

bar Tüm Katılımcılara Dağıtılacak Bloknot ve Kalemde Sizin Adınız Olsun

Tüm katılımcılara etkinlikte kullanmak üzere dağıtılacak bloknot ve kaleme sponsor olarak etkin bir tanıtım sağlayabilirsiniz.

Bloknot ve Kaleme Sponsor Olan Kuruluşa Sağlanan Olanaklar:

• MMO tarafından hazırlanan web sitesinde kuruluş logosu kullanılarak etkinliği desteklediği duyurulacaktır.
• Kuruluşun web sitesi olması durumunda iki site arasında bağlantı kurulacaktır.
• Yazılı ve görsel basında etkinlik ile ilgili haberlerde katkılarından dolayı kuruluşa teşekkür edilecektir.
• Açılış konuşmasında destek veren kuruluşlara genel olarak teşekkür edilecektir.
• Tüm katılımcılara dağıtılan program kitapçığında sponsor kuruluşun logosuna yer verilecektir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilecektir.
• Bloknot üzerinde firma ilanı ve tüm sayfalarda firma logosu yer alacaktır.
• Kalem üzerinde firma adı ve logosu tek renk olarak yer alacaktır.

Bloknot Kalem Sponsorluk Bedeli: 12.000 TL + KDV dir.


Sergide yer alarak Sempozyumu destekleyen kurumlara teşekkür ediyoruz.


Biltaş Elektronik Sistemler, Yazılım San. Tic. A.Ş.
http://www.biltas.com.tr/
Siskon Yazılım ve Otomasyon A.Ş.
https://www.siskon.com.tr/
 selco Selco Sistem Mühendisliği ve Lojistik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
https://www.selco.com.tr/
Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
https://www.univera.com.tr/
Univis Bilişim Destek Hizmetleri A.Ş.
http://www.univis.com.tr/
caniaslogo IAS Türkiye
https://www.caniaserp.com/tr

Sponsorluk desteği veren kurumlara teşekkür ediyoruz.


 bsi Standartlar, Eğitimler ve Belgelendirme Hizmetleri
https://www.bsigroup.com/tr-TR/