kaizenfacekapak

6. KAIZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ
GENEL KATILIMA AÇIK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
21-22 ŞUBAT 2020

Şubemizce düzenlenen Kaizen Paylaşımları Etkinliğimiz altıncı kez 21-22 Şubat 2020 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 6. Kaizen Paylaşımları çalışma grubu bu süreçte Kaizen El Kitabı ve organizasyon detayları ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

Kaizen Paylaşımları etkinliğinin amacı; Kaizen’lerin gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni başlayanlara örnekler sunmaktır. Etkinlik kapsamında her kategoride başvuran KAIZEN çalışmaları arasından en iyi uygulamalar seçilecektir. Seçilen Kaizen çalışmaları 21-22 Şubat 2020 tarihindeki etkinlik boyunca sergilenecektir.


İletişim: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tepekule İş Merkezi Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı – İzmir
Tel: 0 232 462 33 33 / 218 | Faks: 0 232 462 43 77

e-posta: embk@mmo.org.tr