ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI
IDEATHON

“Artan Rekabet Koşullarında Müşteri Odaklı Tedarik Zinciri Yönetimi”
28 Kasım 2019 / MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Ideathon’a Katılabilecek Bölüm Öğrencileri:
Endüstri Mühendisliği // Makina Mühendisliği // Tekstil Mühendisliği // Lojistik Yönetimi 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri

Bilgilendirme:

• 5’er kişilik, 10 takımın katılımıyla oluşan öğrenci grupları, katılımcı firmaların ortak sorunu olan bir “ölçülebilirlik” problemini ele alarak sorunlara çözüm önerileri getireceklerdir.
• Başvurular sonucunda 10 takım oluşturulduğunda başvurular etkinlik sekretaryası tarafından durdurularak yeni kayıtlar kabul edilmeyecektir. Bu nedenle katılım için başvuruda öncelik esas alınacaktır.
• Ideathon etkinliğine bireysel veya takım olarak katılabilirsiniz.
• Bireysel başvurularda takımlar etkinlik yürütme kurulu tarafından oluşturulacaktır.
• Katılımcılar etkinlik sırasında kendi bilgisayarlarını kullanacaklardır.
• Çözüm önerileri hakemler tarafından puanlanacak ve dereceye giren başarılı gruplar ödüllendirilecektir.

IDEATHON Başvuru Formu

 ideathonweb